Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydawnictwo STENTOR prezentuje pakiet edukacyjny do szkoły podstawowej dla klas 4–6 Podręczniki napisane do nowej podstawy programowej w pełni realizują

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydawnictwo STENTOR prezentuje pakiet edukacyjny do szkoły podstawowej dla klas 4–6 Podręczniki napisane do nowej podstawy programowej w pełni realizują"— Zapis prezentacji:

1 Wydawnictwo STENTOR prezentuje pakiet edukacyjny do szkoły podstawowej dla klas 4–6 Podręczniki napisane do nowej podstawy programowej w pełni realizują jej założenia. Oto co zawierają…

2 Plansze otwierające poszczególne rozdziały wprowadzają w krąg tematyczny inspirują do wspólnej dyskusji w klasie odwołują się do doświadczeń uczniów

3 Kształcenie literackie i kulturowe wprowadzenie w świat filmu, teatru, malarstwa, fotografii – dziecko zostaje przygotowane do świadomego odbioru pozaliterackich tekstów kultury różnorodność form gatunkowych – dziecko uczy się obcować z różnymi rodzajami wypowiedzi liczne odwołania do różnorodnych współczesnych zjawisk w kulturze inspirujące polecenia uczą wrażliwości na piękno, rozwijają pasje i zainteresowania

4 Analiza i interpretacja specjalne ramki wprowadzają ważne pojęcia i terminy pytania i polecenia pomagają w odkrywaniu znaczeń dosłownych i ukrytych w tekście odpowiednio dobrane utwory literackie kształtują wrażliwość dziecka i jego świat wartości ciekawe zadania twórcze dodatkowo rozszerzają temat, rozwijając wyobraźnię dziecka oraz jego umiejętności

5 Gramatyka propozycje gier pozwalających przećwiczyć i utrwalić wiedzę w formie zabawy specjalne ramki wizualizują wiedzę teoretyczną i ułatwiają szybkie odszukiwanie potrzebnych informacji zadania zintegrowane tematycznie z literacko-kulturowym kontekstem całego rozdziału atrakcyjne ćwiczenia odwołują się do doświadczeń dziecka i autentycznych sytuacji życiowych

6 Ortografia wprowadzenie tematu poprzez zadania zwracające uwagę na daną trudność ortograficzną przystępnie i przejrzyście podane zasady pisowni nauka na wesoło – cykl humorystycznych opowiastek Zostań mistrzem ortografii

7 Tworzenie wypowiedzi ćwiczenie różnych form wypowiedzi rozwijanie umiejętności interesującego i poprawnego wypowiadania się na różne tematy ciekawe zadania redakcyjne i kompozycyjne motywacja do opisywania rzeczywistości i posługiwania się wyobraźnią

8 Komunikacja rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i czytania zarówno krótkich informacji, jak i dłuższych form narracyjnych zadania zachęcające do samodzielnego poszukiwania ciekawych treści w różnych dostępnych dziecku źródłach ćwiczenie umiejętności szukania potrzebnych informacji i wykorzystania ich w odpowiedni sposób

9 Lektury Dokładne omówienie 3 lektur w każdej części podręcznika – czyli 6 w każdej klasie klasyka oraz lektury dotąd nieomawiane atrakcyjne polecenia rozwijające wyobraźnię dziecka i utrwalające znajomość lektury

10 Samoocena każdy rozdział zamyka specjalna gra ze startem i metą daje możliwość sprawdzania na bieżąco swoich umiejętności uczeń wie, co powinien umieć po zakończeniu danego rozdziału rodzice mają świadomość, czego wymaga się od ich dziecka, i mogą kontrolować jego postępy

11 Plansze powtórkowe niezbędna wiedza z gramatyki i ortografii zebrana na końcu 2 części podręcznika najważniejsze zagadnienia, które zostały omówione w I semestrze, są zawsze pod ręką – by do nich wrócić, nie trzeba zaglądać do 1 tomu podręcznika wygodne tabele porządkujące wiedzę ułatwiają szybkie odnalezienie i przypomnienie sobie potrzebnych wiadomości

12 Zeszyty ćwiczeń koncepcja w pełni zintegrowana z podręcznikiem zadania dopełniają i rozwijają treści zawarte w podręczniku ciekawe zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności

13 Materiały dla nauczyciela Serwis internetowy Klub Nauczyciela – www.klubnauczyciela.stentor.pl program nauczania zgodny z nową podstawą programową rozkład materiału i plan wynikowy wraz z propozycjami indywidualizacji scenariusze lekcji i karty pracy płyty z nagraniami do ćwiczeń słuchowych zawartych w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń


Pobierz ppt "Wydawnictwo STENTOR prezentuje pakiet edukacyjny do szkoły podstawowej dla klas 4–6 Podręczniki napisane do nowej podstawy programowej w pełni realizują"

Podobne prezentacje


Reklamy Google