Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydawnictwo STENTOR prezentuje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydawnictwo STENTOR prezentuje"— Zapis prezentacji:

1 Wydawnictwo STENTOR prezentuje
pakiet edukacyjny do szkoły podstawowej dla klas 4–6 Podręczniki napisane do nowej podstawy programowej w pełni realizują jej założenia. Oto co zawierają…

2 Plansze otwierające poszczególne rozdziały
wprowadzają w krąg tematyczny inspirują do wspólnej dyskusji w klasie odwołują się do doświadczeń uczniów

3 Kształcenie literackie i kulturowe
wprowadzenie w świat filmu, teatru, malarstwa, fotografii – dziecko zostaje przygotowane do świadomego odbioru pozaliterackich tekstów kultury różnorodność form gatunkowych – dziecko uczy się obcować z różnymi rodzajami wypowiedzi liczne odwołania do różnorodnych współczesnych zjawisk w kulturze inspirujące polecenia uczą wrażliwości na piękno, rozwijają pasje i zainteresowania

4 Analiza i interpretacja
specjalne ramki wprowadzają ważne pojęcia i terminy odpowiednio dobrane utwory literackie kształtują wrażliwość dziecka i jego świat wartości ciekawe zadania twórcze dodatkowo rozszerzają temat, rozwijając wyobraźnię dziecka oraz jego umiejętności pytania i polecenia pomagają w odkrywaniu znaczeń dosłownych i ukrytych w tekście

5 Gramatyka zadania zintegrowane tematycznie z literacko-kulturowym
kontekstem całego rozdziału specjalne ramki wizualizują wiedzę teoretyczną i ułatwiają szybkie odszukiwanie potrzebnych informacji atrakcyjne ćwiczenia odwołują się do doświadczeń dziecka i autentycznych sytuacji życiowych propozycje gier pozwalających przećwiczyć i utrwalić wiedzę w formie zabawy

6 Ortografia wprowadzenie tematu poprzez zadania zwracające uwagę
na daną trudność ortograficzną Ortografia nauka na wesoło – cykl humorystycznych opowiastek „Zostań mistrzem ortografii” przystępnie i przejrzyście podane zasady pisowni

7 Tworzenie wypowiedzi motywacja do opisywania
rzeczywistości i posługiwania się wyobraźnią ciekawe zadania redakcyjne i kompozycyjne ćwiczenie różnych form wypowiedzi rozwijanie umiejętności interesującego i poprawnego wypowiadania się na różne tematy

8 Komunikacja zadania zachęcające do samodzielnego poszukiwania
ciekawych treści w różnych dostępnych dziecku źródłach rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i czytania zarówno krótkich informacji, jak i dłuższych form narracyjnych ćwiczenie umiejętności szukania potrzebnych informacji i wykorzystania ich w odpowiedni sposób

9 rozwijające wyobraźnię dziecka i utrwalające znajomość lektury
klasyka oraz lektury dotąd nieomawiane Dokładne omówienie 3 lektur w każdej części podręcznika – czyli 6 w każdej klasie atrakcyjne polecenia rozwijające wyobraźnię dziecka i utrwalające znajomość lektury

10 Samoocena każdy rozdział zamyka specjalna gra ze startem i metą
daje możliwość sprawdzania na bieżąco swoich umiejętności uczeń wie, co powinien umieć po zakończeniu danego rozdziału rodzice mają świadomość, czego wymaga się od ich dziecka, i mogą kontrolować jego postępy

11 Plansze powtórkowe niezbędna wiedza z gramatyki i ortografii zebrana
na końcu 2 części podręcznika Plansze powtórkowe najważniejsze zagadnienia, które zostały omówione w I semestrze, są zawsze pod ręką – by do nich wrócić, nie trzeba zaglądać do 1 tomu podręcznika wygodne tabele porządkujące wiedzę ułatwiają szybkie odnalezienie i przypomnienie sobie potrzebnych wiadomości

12 zintegrowana z podręcznikiem ciekawe zestawy ćwiczeń
Zeszyty ćwiczeń koncepcja w pełni zintegrowana z podręcznikiem ciekawe zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności zadania dopełniają i rozwijają treści zawarte w podręczniku

13 zawartych w podręczniku
Materiały dla nauczyciela scenariusze lekcji i karty pracy rozkład materiału i plan wynikowy wraz z propozycjami indywidualizacji program nauczania zgodny z nową podstawą programową płyty z nagraniami do ćwiczeń słuchowych zawartych w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń Serwis internetowy Klub Nauczyciela –


Pobierz ppt "Wydawnictwo STENTOR prezentuje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google