Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Od pomysłu do realizacji” – ŹRÓDŁA WSPARCIA INICJATYW WIEJSKICH Beata Castaneda Trujiilo Trener wiejskich organizacji pozarządowych Firma Usługowa „NOWATOR”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Od pomysłu do realizacji” – ŹRÓDŁA WSPARCIA INICJATYW WIEJSKICH Beata Castaneda Trujiilo Trener wiejskich organizacji pozarządowych Firma Usługowa „NOWATOR”"— Zapis prezentacji:

1 „Od pomysłu do realizacji” – ŹRÓDŁA WSPARCIA INICJATYW WIEJSKICH Beata Castaneda Trujiilo Trener wiejskich organizacji pozarządowych Firma Usługowa „NOWATOR” Szkolenie w ramach projektu „Kuźnia III sektora” Chocianów, listopad 2009 r.

2 Jak rodzą się pomysły? Teraz nie pora myśleć o tym czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym co masz” Ernest Hemingway

3 Jak rodzą się pomysły? Rozpoznanie zasobów jakimi dysponujemy w naszej wsi : Jak wygląda nasza wieś? Jacy jesteśmy jako mieszkańcy? Jaka jest nasza gospodarka?

4 Jak rodzą się pomysły? Identyfikacja lokalnych problemów (potrzeb) „Pamiętajmy, że problem, to niewykorzystana szansa.” *Co nam brakuje i co należy poprawić w zakresie wyglądu wsi i środowiska? * Jakie są słabe strony lokalnej społeczności? * Jakie występują problemy lokalnej gospodarki?

5 Jak rodzą się pomysły? Zidentyfikowane problemy są podstawą wyznaczenia celów, do realizacji których powinna dążyć lokalna społeczność. CELE w ten sposób określone, stają się źródłem POMYSŁÓW. POMYSŁY zaś są motorem działań i są często realizowane za pomocą projektów.

6 Jak rodzą się projekty? Czym jest projekt? projekt to jednorazowe zadanie, które posiada określony termin rozpoczęcia i zakończenia, jasno określone cele, zakres działania i (z reguły) określony budżet, projekt to problem, do którego zaplanowano rozwiązanie, projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi.

7 Jak rodzą się projekty? Podstawą każdego projektu jest potrzeba. Projekt realizowany jest w celu jej zaspokojenia. Dobre rozpoznanie (zdefiniowanie) potrzeby gwarantuje, że projekt będzie skuteczny, czyli zaspokoi potrzebę. Dlatego warto poświęcić czas, aby ją właściwie zdefiniować.

8 Zasady efektywnego zarządzania projektem Bądź realistyczny – Oprzyj projekt na planie, którego można przestrzegać i który można zrealizować Planuj efektywnie – Zastosuj strukturalne, zdyscyplinowane podejście do planowania, które promuje realizm, efektywną komunikację i dobre relacje poprzez właściwe kształtowanie oczekiwań Zarządzaj relacjami – Ludzie są najbardziej krytycznym elementem projektu i najtrudniej się nimi zarządza Kształtuj oczekiwania – Zarządzaj ryzykiem, problemami i zmianami, dąż do efektywnej komunikacji Rozpoznaj i zaakceptuj niepewność – Jedyne, co jest pewne, to brak pewności

9 Zasady efektywnego zarządzania projektem Oczekuj zmian i przygotuj się do nich – Uwzględnij dynamiczną naturę projektów w swoich planach Bądź obiektywny – Opieraj się na faktach, aby uniknąć niepotrzebnych i bezproduktywnych konfliktów Stosuj podejście sytuacyjne – Adaptuj styl zarządzania do potrzeb projektu Stale ulepszaj zarządzanie projektami – Ucz się ze zrealizowanych projektów.

10 Zasady udanej współpracy na wsi 1) ukierunkowanie wspólnych działań „posiadanie celu daje odwagę do szukania dróg jego realizacji” 2) pokazanie przykładów Nic nie działa tak jak praktyczny przykład 3) Wiara w ludzi Wiara że w każdym tkwi jakiś talent, coś pożytecznego, ważnego dla społeczności, dla zadania, które mamy do wykonania 4) Istnienie lidera w grupie Człowiek, który potrafi integrować, inspirować działania grupy, cechuje go przede wszystkim odwaga i wytrwałość 5) Budowanie dobrego nastroju Wspólnota buduje się przez pracę i dobry nastrój. Wszelkie problemy i wyzwania łatwiej znieść i chętniej się zabrać. 6) Nic na siłę Działamy poprzez budzenie zapału, ciekawości, chęci – pociąganie zamiast popychania. 7) Rozwiązywanie konfliktów Umiejętne rozwiązywanie konfliktów, przed którymi trudno się ustrzec. Traktowanie konfliktu jako siły, z której można jednak zrobić użytek. „Ogień i woda mogą zaszkodzić, ale ile z nich użytku”

11 Zasady udanej współpracy na wsi 8) Nie szczędzić pochwał i uznania Wykorzystujemy każdą okazję, żeby „łapać” ludzi na tym co robią dobrze. 9) Siła zrozumienia Współpracę buduje przejrzystość działania, dobry przepływ informacji, nie tylko w ramach grupy ale również poza nią. 10) Podział pracy Warto dzielić się pracą, to ja usprawnia i daje szansę na dzielenie się odpowiedzialnością, ale też zasługami. 11) Planować następny krok Działając warto wiedzieć jaki jest następny krok, co będziemy robić w dalszej kolejności. Taka wiedza daje orientację i zapał do pracy. 12) Pokonać nieufność i zazdrość Działanie na zasadzie bezwzględnego zaufania i umiejętność cieszenia się z sukcesów innych. 13) Zapomnieć i wybaczyć Gotowość porzucenia starych urazów, wybaczenia i umiejętność zaczynania od nowa.

12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NASZYCH PROJEKTÓW Źródeł finansowania w Polsce już dziś jest bardzo dużo, a będzie ich coraz więcej! Najprostszym sposobem na uzyskanie takiej wiedzy są poszukiwania w Internacie: Portal organizacji pozarządowych w Polsce - www.ngo.plwww.ngo.pl Portal organizacji wiejskich –www.witrynawiejska.org.plwww.witrynawiejska.org.pl Najczęściej dotacje dla Nas rozdają: Organizacje pozarządowe Ministerstwa, agendy rządowe i samorządy Programy Unii Europejskiej

13 Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl Kultura Bliska - Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe - projekty troszczące się o zasoby kultury lokalnej – do 10.000 zł, nabory wiosną Dobry Przykład: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie”, „Szlak naszych przodków” Nasza wieś naszą szansą – projekty, których celem jest poprawa jakości życia na wsi, kwota do 10.000 zł, nabory wiosną

14 Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl Nasza świetlica nasz klub - celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi … Kwota do 20.000 zł, nabory jesienią.

15 Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl Pożyteczne wakacje i Pożyteczne ferie – projekty umożliwiające dzieciom i młodzieży atrakcyjne, bezpieczne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego, zaangażowanie młodych ludzi do prac na rzecz poprawy estetyki wsi - 3.000 zł, termin ok. 2 m-ce przed wakacjami – 2.000 zł pod koniec każdego roku Dobry Przykład: „Czekoladowy interes” „Młodzi Odnowiciele naszej wsi”

16 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich www.pozytek.gov.pl Małe projekty od 10.000 do 40.000 zł bez wymaganego wkładu własnego finansowego, zakresy tematyczne: -Aktywni i świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, m.in. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym -Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie – rozwój potencjału organizacji i wolontariatu -Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne, m.in. rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom, aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa, promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna i inne -Rozwój przedsiębiorczości społecznej – łączenie aktywności ekonomicznej z aktywnością społeczną

17 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich www.pozytek.gov.pl Dobre przykłady: „Tradycje i obyczaje naszej wsi szansą dla nas mieszkańców” „Ocalmy od zapomnienia i zrealizujmy nasze marzenia”

18 Fundusz Partnerstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.funduszpartnerstwa.pl "Szkoły dla ekorozwoju na Dolnym Śląsku” - Zadbajmy o wspólną przestrzeń " - projekty wspierające działania ekologiczne wpływające na pozytywne zamiany środowiskowe na Dolnym Śląsku - dotacja do 7.000 zł Dobry Przykład: „Wędrowanie po wulkanie” „Storczykowe wzgórze”

19 Akademia Rozwoju Filantropii www.dzialajlokalnie.pl Program „Działaj lokalnie” przy współpracy Lokalnych Organizacji Grantowych w terenie – dotacja do 6.000 zł Dobre przykłady: Edukacyjna ścieżka ekologiczno-historyczna „Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi” „Mściwojowska oranżeria – nasze wiejskie muzeum” „Produkt lokalny – szansą na zachowanie dziedzictwa dolnośląskiej wsi i lepsze jutro”

20 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl Równać szanse - młodzieżowe projekty wspierające inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz małych miast  ogólnopolski - dotacja do 50.000 zł  regionalny - Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - dotacja do 7.000 zł Dobre przykłady: „Na tropie tajemnic świata”

21 Środki publiczne np. ministerstwa i samorządy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mkidn.gov.plwww.mkidn.gov.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl www.mpips.gov.pl –Departament Pożytku Publicznego (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – www.pozytek.gov.plwww.pozytek.gov.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - www.umwd.plwww.umwd.pl Urzędy powiatowe Urzędy miejskie i gminne

22 Fundusze Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader – małe projekty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Aktywna integracja społeczna Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich

23 Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces Henry Ford

24 Dziękuję za uwagę Beata Castaneda Trujillo tel. 607 854 311 e-mail: bcastaneda@wp.pl


Pobierz ppt "„Od pomysłu do realizacji” – ŹRÓDŁA WSPARCIA INICJATYW WIEJSKICH Beata Castaneda Trujiilo Trener wiejskich organizacji pozarządowych Firma Usługowa „NOWATOR”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google