Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 W dniu 10 maja koordynator programu – pedagog szkolny – Joanna Dolder przeprowadziła wśród uczniów klas pierwszych warsztaty poświęcone tolerancji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 W dniu 10 maja koordynator programu – pedagog szkolny – Joanna Dolder przeprowadziła wśród uczniów klas pierwszych warsztaty poświęcone tolerancji,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 3

4

5 W dniu 10 maja koordynator programu – pedagog szkolny – Joanna Dolder przeprowadziła wśród uczniów klas pierwszych warsztaty poświęcone tolerancji, rasizmowi i antysemityzmowi. Cele zajęć:  Umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, nietolerancja, stereotyp społeczny, dyskryminacja, rasizm, antysemityzm;  Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia;  Uświadomienie negatywnych skutków nietolerancji;  Analiza własnego sposobu postrzegania i wyciągania wniosków do pracy nad sobą w kierunku budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem na zasadzie otwartości i tolerancji;  Przeciwdziałanie przejawom wrogości, niechęci, nietolerancji wobec innych ludzi;  Rozwijanie umiejętności rozumienia innych i szacunku dla nich. Cele zajęć:  Umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, nietolerancja, stereotyp społeczny, dyskryminacja, rasizm, antysemityzm;  Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia;  Uświadomienie negatywnych skutków nietolerancji;  Analiza własnego sposobu postrzegania i wyciągania wniosków do pracy nad sobą w kierunku budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem na zasadzie otwartości i tolerancji;  Przeciwdziałanie przejawom wrogości, niechęci, nietolerancji wobec innych ludzi;  Rozwijanie umiejętności rozumienia innych i szacunku dla nich.

6 Podczas lekcji wykorzystano metody aktywizujące uczniów: burza mózgów, prace w grupach dyskusyjnych, a także tekst piosenki Stanisława Sojki pt. „Tolerancja”. Szczególne zaangażowanie młodzieży widoczne było w ćwiczeniu dotyczącym tolerancji wobec innych osób i ich zachowań. Uczniowie wyszukiwali podobieństw, dokańczając zdanie „Ja i………(osoba wylosowana z kartki) jesteśmy do siebie podobni w tym, że………..”. Młodzież uczestnicząca w lekcji oceniła ją bardzo wysoko, o czym świadczy przeprowadzona ewaluacja.

7 Celem zajęć było:  Zapoznanie uczniów z terminami „fair play” i „foul play”, podanie definicji i objaśnienie;  Przedstawienie historii fair play;  Znaczenie fair play w życiu i sporcie. Celem zajęć było:  Zapoznanie uczniów z terminami „fair play” i „foul play”, podanie definicji i objaśnienie;  Przedstawienie historii fair play;  Znaczenie fair play w życiu i sporcie. Warsztaty były ważnym elementem programu – wdrażano młodzież do kulturalnego kibicowania, poszanowania zasad,,fair play”, umiejętności godnego przyjmowania zwycięstw i porażek, szacunku do rywala.

8  Uczniowie klas pierwszych z dużym zainteresowaniem oglądali przygotowany film, pokazujący przykłady zachowań fair play ze sportowych aren.  Podawali przykłady zachowań fair play w życiu codziennym, także na terenie szkoły.  W grupach przygotowywali hasła promujące ideę fair play.  Uczniowie klas pierwszych z dużym zainteresowaniem oglądali przygotowany film, pokazujący przykłady zachowań fair play ze sportowych aren.  Podawali przykłady zachowań fair play w życiu codziennym, także na terenie szkoły.  W grupach przygotowywali hasła promujące ideę fair play.

9 W dniu 5 maja na terenie szkoły odbyły się zajęcia z przedstawicielami Policji. Rozmawiali oni z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Uczniowie mieli okazję uzyskać informacje na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań stadionowych. W dniu 5 maja na terenie szkoły odbyły się zajęcia z przedstawicielami Policji. Rozmawiali oni z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Uczniowie mieli okazję uzyskać informacje na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań stadionowych. Celem spotkania było uświadomienie konsekwencji chuligańskich zachowań i wdrożenie młodzieży do respektowania norm społecznych. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w tych zajęciach, zadawali pytania, chętnie dyskutowali. Celem spotkania było uświadomienie konsekwencji chuligańskich zachowań i wdrożenie młodzieży do respektowania norm społecznych. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w tych zajęciach, zadawali pytania, chętnie dyskutowali.

10

11 Celem turnieju było kształtowanie pozytywnych postaw kibicowskich oraz społecznych. Turniej składał się z dwóch elementów:  sportowej walki na boisku  konkursu kibicowania Turniej składał się z dwóch elementów:  sportowej walki na boisku  konkursu kibicowania Prowadzone były osobne klasyfikacje dla obu aren rywalizacji. W każdym z meczów do zdobycia były:  W turnieju piłki zawodniczki walczyły o: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę  W konkursie kibicowania sympatycy każdej z drużyn mogli uzyskać od 0 do 3 punktów za aktywne wspieranie swoich zawodniczek. Prowadzone były osobne klasyfikacje dla obu aren rywalizacji. W każdym z meczów do zdobycia były:  W turnieju piłki zawodniczki walczyły o: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę  W konkursie kibicowania sympatycy każdej z drużyn mogli uzyskać od 0 do 3 punktów za aktywne wspieranie swoich zawodniczek. Po zakończeniu turnieju punkty zostały zsumowane – zwycięzcą został zespół z największą liczbą punktów. Wyróżnione zostały grupy kibiców skandujących hasła fair play.

12 Zawody rozpoczęły się uroczystym powitaniem zgłoszonych zespołów i bardzo licznie przybyłych kibiców. Przypomniane zostały zasady rozgrywek, oraz idea, jaka im przyświecała. Turniej prowadzony był przez uczniów klas pierwszych, wchodzących w skład zespołu realizującego projekt. Sędziowali mecze, a także prowadzili dokumentację rozgrywek. Konkurs kibicowania sędziowany był przez zespół nastolatków realizujących projekt, pod opieką pani Joanny Dolder. Za przygotowanie imprezy i sprawny jej przebieg odpowiedzialny był pan Dominik Pacześ. Zawody zakończono podziękowaniem dla uczestników, wręczeniem drobnych upominków ufundowanych przez koordynatorów. Na szczególną pochwałę, oprócz zwyciężczyń, zasłużyły uczennice klas pierwszych, dopiero rozpoczynające swą przygodę z piłką nożną. Dyplomy dla drużyn i sportowca fair play zostaną wręczone na uroczystym apelu kończącym rok szkolny.

13

14 Do współpracy przy przygotowaniu wystawy prac plastycznych zaproszony został fachowiec: nauczyciel plastyki, pan Piotr Trojańczyk. Dzięki jego pomocy, w zorganizowanie wystawy zaangażowaliśmy większość społeczności szkolnej.

15 15 Na korytarzu szkolnym przygotowano gablotę informacyjną dotyczącą programu „Jestem fair”. Uczniowie mogli przeczytać: Czym jest fair play Historia fair play Zasady postępowania Fair play w życiu codzienny m Założenia programu Fifa Fair Play Kodeks fair play Lista uczniów realizujących projekt

16 16 W dniu 20 października 2009 r. gościliśmy, po raz kolejny, w naszej szkole Pana Artura Partykę. W ten sposób włączyliśmy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Godności. Uczniowie w 50 krajach świata spotkali się ze znanymi osobistościami, by wspólnie debatować na temat godności.

17 Projekt „JESTEM FAIR” prowadzony w ramach konkursu zakończono w maju 2011 roku. Uczniowie:  zdobyli wiedzę na temat zasad fair play w praktyce sportowej, a także wykorzystaniu powyższych w życiu codziennym. Podawane przez nastolatków przykłady zachowań świadczących o,,czystej grze” są dowodem, że temat został przez nich zrozumiany.  zostali zachęceni do dyskusji, ujawniania własnych poglądów na temat tolerancji, rasizmu, antysemityzmu, stereotypów, tworzenia haseł propagujących ideę fair play.  wnioski wyciągnięte z lekcji wdrażali w życie podczas turnieju piłki nożnej, w którym kultura gry oraz kibicowanie przebiegały na najwyższym poziomie. Projekt „JESTEM FAIR” prowadzony w ramach konkursu zakończono w maju 2011 roku. Uczniowie:  zdobyli wiedzę na temat zasad fair play w praktyce sportowej, a także wykorzystaniu powyższych w życiu codziennym. Podawane przez nastolatków przykłady zachowań świadczących o,,czystej grze” są dowodem, że temat został przez nich zrozumiany.  zostali zachęceni do dyskusji, ujawniania własnych poglądów na temat tolerancji, rasizmu, antysemityzmu, stereotypów, tworzenia haseł propagujących ideę fair play.  wnioski wyciągnięte z lekcji wdrażali w życie podczas turnieju piłki nożnej, w którym kultura gry oraz kibicowanie przebiegały na najwyższym poziomie.

18 Uczniowie oraz koordynatorzy projektu są zgodni: cele projektu zostały osiągnięte. Akcja okazała się potrzebna i pożyteczna. Zrealizowane zadania z pewnością wpłynęły na kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Podsumowali przedsięwzięcie przygotowując hasło: Uczniowie oraz koordynatorzy projektu są zgodni: cele projektu zostały osiągnięte. Akcja okazała się potrzebna i pożyteczna. Zrealizowane zadania z pewnością wpłynęły na kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Podsumowali przedsięwzięcie przygotowując hasło: FAIR PLAY TolerancjaSzacunekUczciwość

19 Do prezentacji załączamy regulaminy rozgrywek sportowych i konkursów towarzyszących, oraz przygotowany na potrzeby warsztatów film. Regulamin turniejuRegulamin zawodów piłkarskich (załącznik 1)Regulamin turnieju kibicowania (załącznik 2)Film „Fair play w sporcie” wykorzystany podczas warsztatów


Pobierz ppt "3 W dniu 10 maja koordynator programu – pedagog szkolny – Joanna Dolder przeprowadziła wśród uczniów klas pierwszych warsztaty poświęcone tolerancji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google