Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C ENTRUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII. Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie Lokalizacja CBMiB Katedra Biologii Komórki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C ENTRUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII. Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie Lokalizacja CBMiB Katedra Biologii Komórki."— Zapis prezentacji:

1 C ENTRUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII

2 Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie Lokalizacja CBMiB Katedra Biologii Komórki Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, Szczecin

3 Cel główny Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii: podniesienie potencjału intelektualnego i gospodarczego regionu

4 intensyfikację badań naukowych wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwój przedsiębiorczości akademickiej, aby lepiej i szybciej komercjalizować nową wiedzę, wykorzystanie bazy laboratoryjnej do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz do świadczenia usług specjalistycznych. Cel CBMiB realizowany będzie poprzez:

5 na Wydziale Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie na innych uniwersytetach miasta Szczecina w regionie zachodniopomorskim Rozwój biologii molekularnej i biotechnologii biologia molekularna, biochemia, genetyka, badania populacyjne roślin i zwierząt hodowla, usprawnienie praktyki hodowlanej, eliminacja negatywnego wpływu środowiska na organizmy żywe stężenia pyłku i zarodników grzybów anamorficznych w powietrzu Tworzenie konsorcjów badawczych reprezentujących różne obszary biologii molekularnej i biotechnologii CBMiB wpłynie na:

6 Integracja badań WNP z innymi jednostkami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej i biotechnologii. Popularyzacja biologii molekularnej i biotechnologii: integracja społeczeństwa naukowców w regionie w warunkach transferu technologii oraz współpracy z przedsiębiorstwami biologicznymi i biotechnologicznymi, w tym np. stacjami hodowli roślin, firmami hodowlanymi i hodowlano-nasiennymi. Współpraca z przedsiębiorstwami zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz świadczenie usług specjalistycznych. Cele długotrwałe CBMiB:

7 CBMiB stanowić będzie bazę naukową regionu zachodniopomorskiego, Pozytywny wpływ na poziom innowacyjności gospodarki województwa, Zacieśnienie związków nauki i sektora B+R, Pozytywny wpływ na rozwój nauki oraz budowanie więzi strukturalnych między praktyką a nauką. Cele strategiczne projektu:

8 Zakres zadań finansowanych ze środków UE wyposażenie budynku w infrastrukturę funkcjonalną wyposażenie budynku w infrastrukturę badawczą przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń hodowlanych

9 autoklaw laboratoryjny wagi analityczne zamrażarka niskotemperaturowa cieplarka komora laminarna stacja robocza do PCR termocyklery aparaty do elektroforezy i blottingu białek spektrofotometr piec hybrydyzacyjny dewar na ciekły azot systemy oczyszczania wody inkubator z CO 2 Podstawowe wyposażenie laboratorium

10 Aparat do analizy ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) Nanodrop Bioanalizator Mikroskop fluorescencyjny z oprogramowaniem System wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) Zintegrowany system do dwukierunkowej 2D z wyposażeniem Czytnik mikropłytek Systemy do hybrydyzacji kwasów nukleinowych i białek Sprzęt specjalistyczny

11 W ramach projektu planowane jest utworzenie poletek doświadczalnych wykorzystywanych do uprawy zbóż. Pozyskane z własnych upraw nasiona posłużą do badań, jak również do stworzenia kolekcji roślin i bank nasion roślin użytkowych o kluczowym znaczeniu gospodarczym. W utworzonej pracowni prowadzone będą prace naukowo - badawcze z zakresu fizjologii i biochemii nasion wybranych gatunków roślin użytkowych i roślin drzewiastych. Laboratorium Badań Środowiskowych z kolekcją roślin i bankiem nasion w Małkocinie

12 Założeniem projektu jest stworzenie specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę, w celu intensyfikacji badań naukowych, wspierania przedsiębiorczości oraz stworzenia środowiska dla realizacji projektów innowacyjnych na najwyższym poziomie. Przewidywane korzyści z realizacji projektu

13 Nazwa projektu: Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Instytucja odpowiedzialna za realizację: Uniwersytet Szczeciński Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2010 Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2012 Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego: 01.07.2010 Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 12 mln PLN Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN (kwota netto/ kwota netto, podatek VAT): 9,36 mln PLN netto/ 2,64 mln PLN VAT Maksymalne dofinansowanie w mln PLN w przypadku braku pomocy publicznej (75%): 9 mln PLN Dane podstawowe projektu:

14 BIOLOGIA MOLEKULARNA BIOTECHNOLOGIA ROLNICTWO HODOWLA OCHRONA ŚRODOWISKA CBMiB MEDYCYNA BIOTECHNOLOGIA


Pobierz ppt "C ENTRUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII. Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie Lokalizacja CBMiB Katedra Biologii Komórki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google