Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC."— Zapis prezentacji:

1 STC Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC

2 STC Kwoty produkcji cukru w Polsce [t] Nazwa koncernu Procentowy udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty [t] Wielkość kwoty po wycofaniu [t] Zakupiona dodatkowa kwota cukru [t] Kwota produkcyjna 06/07 [t] BSO10, KSC39, Nordzucker8, Pfeifer & Langen 15, Südzucker25, Ogółem100,

3 STC Dodatkowa kwota cukru dla Polski [t] Nazwa koncernu Procentowy udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty [t] Zakupiona dodatkowa kwota cukru [t] Kwota produkcyjna po dodaniu dodatkowej kwoty [t] BSO10, KSC39, Nordzucker8, Pfeifer & Langen 15, Südzucker25, Ogółem100,

4 STC Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2006/2007

5 STC Kwoty produkcji cukru w UE Kraj Kwota na 2006/2007 [t] (bez dodatkowej kwoty) Procentowy udział w kwocie UE-25 [t] Kwota na 2007/2008 [t] Procentowy udział w kwocie UE-27 [t] Francja , ,9 Niemcy , ,0 Polska , ,7 Wielka Brytania , ,4 Pozostałe , ,0 Ogółem ,0

6 STC Produkcja cukru w poszczególnych koncernach [t] Koncern Kampania 2005/062006/07 BSO KSC Nordzucker Pfeifer & Langen Südzucker Ogółem

7 STC Udział Polski w produkcji cukru w Unii Europejskiej * Dane szacunkowe Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Polska [t] UE [t] * Polska/UE10,2%

8 STC Uprawa buraka cukrowego Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Wyprodukowane buraki [t] Obszar upraw [ha] Obszar upraw na plantatora [ha]3,8 Plon buraków [t/ha]42,748,3 Teoretyczny plon cukru [t/ha]8,08,2 Polaryzacja [%]19,116,8 Liczba plantatorów

9 STC Przerób buraków cukrowych Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Przerabiane buraki (ogółem) [t] Średni dobowy przerób buraków (ogółem) [t] Średnia długość kampanii [dni] 8187 Średni dobowy przerób buraków w cukrowni [t] Średni przerób buraków na cukrowni ę [t]

10 STC Najważniejsze dane kampanii 2006/2007 Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Produkcja cukru [t] Liczba cukrowni4031 Areał uprawy [ha] Plon buraków [t/ha]43,147,8 Przerób buraków [t] Śr. dobowy przerób buraków [t] Polaryzacja [%]19,116,8 Liczba plantatorów Średni czas kampanii [dni]8187

11 STC Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce Nazwa koncernuLiczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy Liczba cukrowni pracującychLiczba cukrowni wyłączonych Odsetek cukrowni wyłączonych 05/0606/07 BSO % KSC % Nordzucker % Pfeifer & Langen % Südzucker % Ogółem %

12 STC Spożycie cukru w Polsce Wyszczególnienie Rok 2005/ /2007 (szacunek) Ogółem [tys. t]1 615 W gosp. domowych [tys. t]730 W przetwórstwie [t]840 Pozosta ł e [tys. t]45 Per capita [t]41 Per capita w gosp. domowym [t]18,318,0

13 STC Reforma regulacji unijnego rynku cukru

14 STC Cel:  wywiązanie się z zobowiązań zewnętrznych UE (porozumienia z krajami LDC, Panel WTO)  zapewnienie konkurencyjności sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej, Główne założenia:  okres obowiązywania nowych regulacji do września 2015 r.;  zastąpienie ceny interwencyjnej cukru ceną referencyjną i jej obniżka o 36% ;  obniżka cen skupu buraków cukrowych o 39%;  rekompensaty dla plantatorów poprzez wprowadzenie dopłat bezpośrednich w wysokości 60% oraz 64,2% utraconych dochodów;  utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego finansowanego przez producentów, z którego wypłacane jest wsparcie dla zakładów likwidujących produkcję cukru;  nowe podejście do zarządzania rynkiem (przechowywanie prywatne, wycofanie cukru z rynku itd.);  możliwość zakupu (dla państw, które wcześniej produkowały cukier C) dodatkowej kwoty cukru za cenę 730 €/t - limit przyznany Polsce wynosi ton;  utrzymanie interwencji do 2010 r. w ograniczonym zakresie. Reforma regulacji unijnego rynku cukru

15 STC Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów Wysokie koszty prowadzenia działalności

16 STC Ograniczenie produkcji  Ograniczenie eksportu cukru (decyzja Organu Apelacyjnego WTO)  Uregulowania dotyczące cukru pozakwotowego  cukier przemysłowy i produkcja określonych produktów  przeniesienie na kolejny rok gospodarczy

17 STC Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja  Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów Wysokie koszty prowadzenia działalności

18 STC Fundusz Restrukturyzacyjny Umożliwia rezygnację z kwoty w niekonkurencyjnych regionach w zamian za wysokie wsparcie finansowe Przy poprawnym funkcjonowaniu pozwala uniknąć liniowego cięcia kwot XZnaczne obciążenie finansowe dla producentów cukru (126,4 €/t) XNiekorzystne naliczanie opłaty restrukturyzacyjnej (za dodatkową kwotę / konieczność zapłaty również za cukier wycofany) XNiedostateczna zachęta, aby opuścić rynek (na rok 06/07 jedynie tyś. ton) XW obecnej formule prowadzi do negatywnych konsekwencji dla rynku cukru

19 STC Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja  Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów  Wysokie koszty prowadzenia działalności

20 STC Dodatkowe koszty w roku 2006/ Opłata na Fundusz Restrukturyzacyjny  126,4 €/t t x 126,4 € = € x 3,92 = zł 2. Opłata z a dodatkową kwotę cukrową  730 €/t t x 730 € = € x 3,92 = zł Ogółem: zł Do końca okresu funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego całkowita kwota wydatków zamknie się w granicach ok. 3 mld zł

21 STC Restrukturyzacja rynku cukru w Unii Europejskiej Wyłączenia cukrowni w 2006 r.  Koncentracja produkcji Wyłączanie cukrowni o niskim potencjale przerobowym  Względy finansowe Sprzedaż kwot do Funduszu Restrukturyzacyjnego

22 STC Sytuacja plantatorów Zmniejszony areał uprawy Malejąca liczba plantatorów Obniżka cen skupu Rekompensaty za utracone dochody

23 STC Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r. Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego

24 STC Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

25 STC Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO oznacza:  1,7 mln ton cukru poza UE  zmniejszenie nadwyżki cukru na rynku  przywrócenie równowagi rynku Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

26 STC Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

27 STC Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego oznacza:  usprawnienie działania poprzez korzystniejszy system zachęt  uniknięcie nadwyżek na rynku  uniknięcie ostatecznej liniowej redukcji kwot Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

28 STC Propozycja usprawnienia działania: utrzymanie pomocy restrukturyzacyjnej na poziomie 730 €/t jeszcze przez 1 rok; wprowadzenie stałego udziału plantatorów w pomocy restrukturyzacyjnej wynoszącego 10% plus rozsądny dodatek; jak najszybsze wprowadzenie liniowej, obowiązkowej redukcji kwot na poziomie krajowym; –z odszkodowaniem sięgającym 90% z 730 € dla producenta cukru, także w przypadku gdy nie ma demontażu urządzeń; –obejmującego kwotę cukru, kwotę izoglukozy oraz tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do rafinacji; wypłata 90% z 730 €/t kwoty cukru oddanej podczas zamiany cukrowni na fabrykę bioetanolu. Fundusz Restrukturyzacyjny

29 STC Czego nadal nie wiemy Jak zostaną zmienione zasady działania Funduszu Restrukturyzacyjnego? Ile kwoty zostanie do niego sprzedane? Jak wysokie będzie wycofanie cukru i w jakiej formie ono nastąpi? Jaka będzie efektywność innych instrumentów wprowadzonych przez reformę?

30 STC Co wiemy na pewno Cukier w Polsce nadal będzie produkowany

31 STC Dziękuję za uwagę Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce


Pobierz ppt "STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google