Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC."— Zapis prezentacji:

1 STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC

2 STC 22-23.02.2007 Kwoty produkcji cukru w Polsce [t] Nazwa koncernu Procentowy udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty [t] Wielkość kwoty po wycofaniu [t] Zakupiona dodatkowa kwota cukru [t] Kwota produkcyjna 06/07 [t] BSO10,87181 670162 77610 930173 706 KSC39,44659 458590 87438 568629 412 Nordzucker8,64144 498129 4708 688138 158 Pfeifer & Langen 15,80264 146236 67415 887252 561 Südzucker25,25422 154378 25025 389403 639 Ogółem100,001 671 9261 498 04399 4621 597 476

3 STC 22-23.02.2007 Dodatkowa kwota cukru dla Polski [t] Nazwa koncernu Procentowy udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty [t] Zakupiona dodatkowa kwota cukru [t] Kwota produkcyjna po dodaniu dodatkowej kwoty [t] BSO10,87181 67010 930192 600 KSC39,44659 45838 568698 026 Nordzucker8,64144 4988 688153 186 Pfeifer & Langen 15,80264 14615 887280 033 Südzucker25,25422 15425 389447 543 Ogółem100,001 671 92699 4621 771 388

4 STC 22-23.02.2007 Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2006/2007

5 STC 22-23.02.2007 Kwoty produkcji cukru w UE Kraj Kwota na 2006/2007 [t] (bez dodatkowej kwoty) Procentowy udział w kwocie UE-25 [t] Kwota na 2007/2008 [t] Procentowy udział w kwocie UE-27 [t] Francja3 768 99221,64 120 68721,9 Niemcy3 416 89619,63 655 45622,0 Polska1 671 9269,61 772 47710,7 Wielka Brytania 1 138 6276,51 221 4747,4 Pozostałe7 444 55942,76 304 28938,0 Ogółem17 441 00010016 594 138100,0

6 STC 22-23.02.2007 Produkcja cukru w poszczególnych koncernach [t] Koncern Kampania 2005/062006/07 BSO208 223208 121 KSC794 656637 451 Nordzucker177 000142 000 Pfeifer & Langen351 082285 673 Südzucker537 300447 107 Ogółem2 068 2611 720 352

7 STC 22-23.02.2007 Udział Polski w produkcji cukru w Unii Europejskiej * Dane szacunkowe Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Polska [t]2 068 2611 720 352 UE [t]20 265 66916 840 000* Polska/UE10,2%

8 STC 22-23.02.2007 Uprawa buraka cukrowego Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Wyprodukowane buraki [t]11 904 09611 454 055 Obszar upraw [ha]278 458236 900 Obszar upraw na plantatora [ha]3,8 Plon buraków [t/ha]42,748,3 Teoretyczny plon cukru [t/ha]8,08,2 Polaryzacja [%]19,116,8 Liczba plantatorów72 90061 700

9 STC 22-23.02.2007 Przerób buraków cukrowych Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Przerabiane buraki (ogółem) [t] 11 904 09611 454 055 Średni dobowy przerób buraków (ogółem) [t] 146 964131 656 Średnia długość kampanii [dni] 8187 Średni dobowy przerób buraków w cukrowni [t] 3 6744 247 Średni przerób buraków na cukrowni ę [t] 297 602369 486

10 STC 22-23.02.2007 Najważniejsze dane kampanii 2006/2007 Wyszczególnienie Kampania 2005/062006/07 Produkcja cukru [t]2 068 2921 720 352 Liczba cukrowni4031 Areał uprawy [ha]278 500236 900 Plon buraków [t/ha]43,147,8 Przerób buraków [t]11 904 09611 545 055 Śr. dobowy przerób buraków [t] 146 964131 656 Polaryzacja [%]19,116,8 Liczba plantatorów72 90061 700 Średni czas kampanii [dni]8187

11 STC 22-23.02.2007 Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce Nazwa koncernuLiczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy Liczba cukrowni pracującychLiczba cukrowni wyłączonych Odsetek cukrowni wyłączonych 05/0606/07 BSO 1042880% KSC 2718131452% Nordzucker 622467% Pfeifer & Langen 1154764% Südzucker 2211101255% Ogółem 7640314559%

12 STC 22-23.02.2007 Spożycie cukru w Polsce Wyszczególnienie Rok 2005/2006 2006/2007 (szacunek) Ogółem [tys. t]1 615 W gosp. domowych [tys. t]730 W przetwórstwie [t]840 Pozosta ł e [tys. t]45 Per capita [t]41 Per capita w gosp. domowym [t]18,318,0

13 STC 22-23.02.2007 Reforma regulacji unijnego rynku cukru

14 STC 22-23.02.2007 Cel:  wywiązanie się z zobowiązań zewnętrznych UE (porozumienia z krajami LDC, Panel WTO)  zapewnienie konkurencyjności sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej, Główne założenia:  okres obowiązywania nowych regulacji do września 2015 r.;  zastąpienie ceny interwencyjnej cukru ceną referencyjną i jej obniżka o 36% ;  obniżka cen skupu buraków cukrowych o 39%;  rekompensaty dla plantatorów poprzez wprowadzenie dopłat bezpośrednich w wysokości 60% oraz 64,2% utraconych dochodów;  utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego finansowanego przez producentów, z którego wypłacane jest wsparcie dla zakładów likwidujących produkcję cukru;  nowe podejście do zarządzania rynkiem (przechowywanie prywatne, wycofanie cukru z rynku itd.);  możliwość zakupu (dla państw, które wcześniej produkowały cukier C) dodatkowej kwoty cukru za cenę 730 €/t - limit przyznany Polsce wynosi 100 551 ton;  utrzymanie interwencji do 2010 r. w ograniczonym zakresie. Reforma regulacji unijnego rynku cukru

15 STC 22-23.02.2007 Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów Wysokie koszty prowadzenia działalności

16 STC 22-23.02.2007 Ograniczenie produkcji  Ograniczenie eksportu cukru (decyzja Organu Apelacyjnego WTO)  Uregulowania dotyczące cukru pozakwotowego  cukier przemysłowy i produkcja określonych produktów  przeniesienie na kolejny rok gospodarczy

17 STC 22-23.02.2007 Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja  Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów Wysokie koszty prowadzenia działalności

18 STC 22-23.02.2007 Fundusz Restrukturyzacyjny Umożliwia rezygnację z kwoty w niekonkurencyjnych regionach w zamian za wysokie wsparcie finansowe Przy poprawnym funkcjonowaniu pozwala uniknąć liniowego cięcia kwot XZnaczne obciążenie finansowe dla producentów cukru (126,4 €/t) XNiekorzystne naliczanie opłaty restrukturyzacyjnej (za dodatkową kwotę / konieczność zapłaty również za cukier wycofany) XNiedostateczna zachęta, aby opuścić rynek (na rok 06/07 jedynie 1 150 tyś. ton) XW obecnej formule prowadzi do negatywnych konsekwencji dla rynku cukru

19 STC 22-23.02.2007 Sytuacja producentów  Mniejsza produkcja  Nienależyte funkcjonowanie nowych mechanizmów  Wysokie koszty prowadzenia działalności

20 STC 22-23.02.2007 Dodatkowe koszty w roku 2006/2007 1. Opłata na Fundusz Restrukturyzacyjny  126,4 €/t 1 772 447 t x 126,4 € = 224 041 092 € x 3,92 = 878 241 083 zł 2. Opłata z a dodatkową kwotę cukrową  730 €/t 100 551 t x 730 € = 73 402 230 € x 3,92 = 287 736 741 zł Ogółem: 1 165 977 824 zł Do końca okresu funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego całkowita kwota wydatków zamknie się w granicach ok. 3 mld zł

21 STC 22-23.02.2007 Restrukturyzacja rynku cukru w Unii Europejskiej Wyłączenia cukrowni w 2006 r.  Koncentracja produkcji Wyłączanie cukrowni o niskim potencjale przerobowym  Względy finansowe Sprzedaż kwot do Funduszu Restrukturyzacyjnego

22 STC 22-23.02.2007 Sytuacja plantatorów Zmniejszony areał uprawy Malejąca liczba plantatorów Obniżka cen skupu Rekompensaty za utracone dochody

23 STC 22-23.02.2007 Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r. Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego

24 STC 22-23.02.2007 Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

25 STC 22-23.02.2007 Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO oznacza:  1,7 mln ton cukru poza UE  zmniejszenie nadwyżki cukru na rynku  przywrócenie równowagi rynku Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

26 STC 22-23.02.2007 Maksymalne wykorzystanie eksportu w ramach limitu WTO Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

27 STC 22-23.02.2007 Poprawienie funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacyjnego oznacza:  usprawnienie działania poprzez korzystniejszy system zachęt  uniknięcie nadwyżek na rynku  uniknięcie ostatecznej liniowej redukcji kwot Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w 2007 r.

28 STC 22-23.02.2007 Propozycja usprawnienia działania: utrzymanie pomocy restrukturyzacyjnej na poziomie 730 €/t jeszcze przez 1 rok; wprowadzenie stałego udziału plantatorów w pomocy restrukturyzacyjnej wynoszącego 10% plus rozsądny dodatek; jak najszybsze wprowadzenie liniowej, obowiązkowej redukcji kwot na poziomie krajowym; –z odszkodowaniem sięgającym 90% z 730 € dla producenta cukru, także w przypadku gdy nie ma demontażu urządzeń; –obejmującego kwotę cukru, kwotę izoglukozy oraz tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do rafinacji; wypłata 90% z 730 €/t kwoty cukru oddanej podczas zamiany cukrowni na fabrykę bioetanolu. Fundusz Restrukturyzacyjny

29 STC 22-23.02.2007 Czego nadal nie wiemy Jak zostaną zmienione zasady działania Funduszu Restrukturyzacyjnego? Ile kwoty zostanie do niego sprzedane? Jak wysokie będzie wycofanie cukru i w jakiej formie ono nastąpi? Jaka będzie efektywność innych instrumentów wprowadzonych przez reformę?

30 STC 22-23.02.2007 Co wiemy na pewno Cukier w Polsce nadal będzie produkowany

31 STC 22-23.02.2007 Dziękuję za uwagę Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce


Pobierz ppt "STC 22-23.02.2007 Stan i perspektywy branży cukrowniczej rok po reformie regulacji unijnego rynku cukru Marcin Mucha - ZPC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google