Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejski obszar gospodarczy European Economic Area EOG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejski obszar gospodarczy European Economic Area EOG."— Zapis prezentacji:

1 1 Europejski obszar gospodarczy European Economic Area EOG

2 2 Czas Powstania 2 maja 1992 roku w Oporto został podpisany układ w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3 3 Kraje Założycielskie EOG to : Belgia, Dania, Francja, Grecja Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy 5 państw EFTA tj Finlandia, Austria, Islandia, Norwegia, Szwecja

4 4 Obecnie uczestnikami EOG są : 18 państw UE, w tym 15 państw członkowskich 3 państwa EFTA ( Islandia, Lichtenstein, Norwegia,).

5 5 Kraje tworzące Europejski Obszar Gospodarczy Kraje EFTA (z wyjątkiem Szwajcarii)EFTASzwajcarii Kraje UEUE

6 6 EOG tworzy rynek liczący ok. 380 mln konsumentów na których przypada prawie 18 % importu i 20% exportu światowego, nie wliczając handlu z krajami członkowskimi.

7 7 Obejmuje obszar 3859 tyś. km z 379 mln mieszkańcami.Udział EEA w światowej produkcji przekroczył 40%.W 1993 roku wartość eksportu z EEA wyniosła 1615 mlna import 1679 mld $.

8 8 EOG opiera się na 4 fundamentalnych wolnościach : swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów Usług A także na jednolitym systemie wolnej konkurencji ustawodawstwa UE.

9 9 Cel EOG : Utworzenie dynamicznej,jednolitej i zintegrowanej struktury gospodarczej,opartej na wspólnych zasadach działania i jednakowych regułach konkurencji w stosunku do partnerów jak i krajów trzecich.Tak określone działania miały być osiągnięte głównie poprzez przepływ towarów przemysłowych ( ale tylko tych wyprodukowanych na terenie państw członkowskich, a nie produkowanych i importowanych poza EOG osób kapitału i usług).

10 10 Cel EOG Celem jest również dążenie do trwałego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia.

11 11 W umowie brak jest zapisów regulujących sprawy rolnictwa, handlu artykułami rolnymi a także zniesienia kontroli celnej ( nadal przeprowadza się kontrole na granicach między krajami EFTA i UE ).

12 12 Zadania EOG EOG ustanawia wspólne zasady dotyczące pomocy państwa, zamówień publicznych, wprowadza postanowienia w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji, badań, rozwoju małych i średnich pb-stw, ochrony konsumenta, polityki społecznej i statystyki.

13 13 Organy EOG Rada Wspólny Komitet EOG Wspólny Komitet Parlamentarny Komitet Doradczy


Pobierz ppt "1 Europejski obszar gospodarczy European Economic Area EOG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google