Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfy za wodę i ścieki 01.04.2012 do 31.03.2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfy za wodę i ścieki 01.04.2012 do 31.03.2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl."— Zapis prezentacji:

1 Taryfy za wodę i ścieki 01.04.2012 do 31.03.2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl

2 Legislacja Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.(19.01.2012) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust.4 punkt 1 pod względem celowości ich ponoszenia. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

3 Proponowane wysokości taryf Woda wzrost z 2,88 zł. netto do 3,00 zł Ścieki wzrost z 4,72 zł. netto do 4,86 zł Woda wzrost z 3,11 zł. brutto do 3,24 zł Ścieki wzrost z 5,10 zł. brutto do 5,25 zł średni wzrost 3,41 %

4 Opłaty abonamentowe Miesięczne opłaty abonamentowa za gotowość netto brutto -przep.1,5-2,5 m3/h 3,46 3,74 zł -przep. 3,5 m3/h 4,49 4,85 zł -przep. 6m3/h 6,45 6,97 zł -przep.10m3/h 17,10 18,47 zł -przep. 15m3/h 26,64 28,77 zł -przep. 40-60m3/h 44,30 47.84 zł -przep. hydrantu 5,60 6,05 zł -opłaty za odczyt 1,65 1,78 zł* * w budynkach wielolokalowych i podlicznikach

5

6 Co eksploatujemy 13 studni głębinowych na czterech ujęciach 3 stacje uzdatniania wody 2 pompownie wody 2 oczyszczalnie ścieków 22 pompownie ścieków 422,2 km sieci wodociągowej z przyłączami 78,5 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami 5026 szt. przyłączy wodociągowych 2564 szt. przyłączy kanalizacyjnych

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ilość studni wodociągowych i produkcja dobowa wody Wyszczególnienie szt.Q śr/d [m 3 /d] SUW Nowy Tomyśl 103247 SUW Kozie Laski 175 SUW Sątopy 253

22 Liczba obsługiwanych pompowni wody Stary Tomyśl 1 obiekt Bukowiec 1 obiekt Wszystkie studnie głębinowe oraz pompownie wody są monitorowane.

23 Ilość oczyszczalni ścieków i ścieki oczyszczone Wyszczególnienieszt.Q śr/d [m 3 /d] Nowy Tomyśl12569 Bukowiec1143

24 Liczba obsługiwanych przepompowni ścieków Nowy Tomyśl 9 sztuk Stary Tomyśl – Glinno 5 sztuk Paproć 2 sztuki Bukowiec 1 sztuka Jastrzębsko 5 sztuk 20 przepompowni ścieków jest monitorowanych.

25 Zakres świadczonych usług Przedsiębiorstwo nasze zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych, jak i zakładów pracy oraz użyteczności publicznej. Ponadto odbieramy i oczyszczamy ścieki, które odprowadzamy do rzeki Szarki. Dodatkową działalnością spółki jest świadczenie usług czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej wozami specjalistycznymi. W 2009 roku przedsiębiorstwo zakupiło kamerę do inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która w 2010 r. świadczyła usługi w tym zakresie na kwotę 65,5 tys. zł przeglądając 16,1 km sieci a w 2011r. dokonano przeglądu na kwotę 73,6 tys. zł. W 2011 roku zakupiono nowoczesny samochód do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, którego usługi w okresie od 01.08 - 31.12.2011 roku przyniosły przychód 53,1 tys. zł

26 EDUKACJA EKOLOGICZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA Stację uzdatniania Wody w Nowym Tomyślu corocznie odwiedza młodzież przedszkolna oraz szkolna w różnym wieku. Młodzież dowiaduje się, jak wygląda pobór wody ze studni głębinowych jej proces uzdatniania oraz dostarczania do mieszkań. Przedsiębiorstwo wydało materiały ekologiczne takie jak: - prospekty obrazujące obieg wody w przyrodzie, - plany lekcji pokazujące cykl produkcji wody na naszym ujęciu, - książeczkę "Przygody kropelki wody" w języku angielskim. Każdorazowe zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody kończy się ciekawym testem, w którym należy wykazać się znajomością etapów procesu technologicznego wody. Przedsiębiorstwo nasze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chętnie odbywają u nas praktyki i staże studenckie.

27 Podobnie jak nowotomyską Stację Uzdatniania Wody również oczyszczalnię ścieków odwiedzają liczne grupy młodzieży. Dowiadują się tutaj jak wygląda proces oczyszczania ścieków oraz przy pomocy jakich urządzeń to następuje. Osobiście mogą przekonać się jakie ścieki odprowadzane są do rzeki Szarki. Również tutaj młodzież otrzymuje materiały ekologiczne dotyczące oczyszczania ścieków.

28 WODA BUDUJE NASZ ŚWIAT Dziękujemy za uwagę

29 1.Sieć wodociągowa Glinno zrealizowana w 2011 r. o długości 2 667 mb, koszt inwestycji netto 147 540,00 zł, opłata roczna 4 369,00 zł za posadowienie. Podłączone 2 odbiorców, którzy pobrali 38 m 3 wody. 2. Ul. Komunalna sieć kanalizacji sanitarnej opłata roczna za posadowienie sieci 12 204,00 zł

30


Pobierz ppt "Taryfy za wodę i ścieki 01.04.2012 do 31.03.2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google