Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Bortnowska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 czerwca 2008 r. Podsumowanie realizacji PIW EQUAL z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Bortnowska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 czerwca 2008 r. Podsumowanie realizacji PIW EQUAL z."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Bortnowska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 czerwca 2008 r. Podsumowanie realizacji PIW EQUAL z perspektywy Instytucji Zarządzającej

2 Współpraca z państwami członkowskimi UE Udział IZ EQUAL oraz KSW w spotkaniach i konferencjach „Społeczności Praktyków” Instytucja Zarządzająca - Community of Practice on Innovation and Mainstreaming; Transnationality; Partnership Krajowa Struktura Wsparcia - Community of Practice on Gender Mainstreaming; Sound Planning and Managment.

3 Międzynarodowe konferencje EQUAL – swobodny przepływ dobrych pomysłów – konferencja podsumowująca I rundę EQUAL zorganizowana przez Komisję Europejską i rząd polski – 25-26 luty 2005 r.; Gospodarka Społeczna - Model Aktywizacji, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego – inicjatorem spotkania była Europejska Grupa Sterująca ds. Ekonomii Społecznej - 11-12 maja 2006 r.; Adaptacja do zmian gospodarczych – rozwiązania EQUAL – z inicjatywy Komisji Europejskiej i IZ, 3-4 października 2006 r.; Prewencja czy ponowne uwięzienie? – zorganizowana z inicjatywy Europejskiej Grupy Sterującej ds. (byłych)więźniów - 21-22 czerwca 2007 r.;

4 Współraca Ponadnardowa PRR Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w Polsce zawarły w sumie 154 Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym – (średnio 1,5 na 1 PRR); Partnerstwa Ponadnarodowe z udziałem polskich PRR miały średnio 4,1 partnerów; Polskie partnerstwa uczestniczą również w Europejskich Sieciach Tematycznych (np. dotyczącej zarządzania wiekiem).

5 Grupa Strategiczna -W skład tej grupy wchodzą osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki na poziomie krajowym i regionalnym, przedstawiciele komisji parlamentarnych, władz samorządu terytorialnego, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych. -I posiedzenie 15 marca 2007 r. – zapoznanie członków grupy z koncepcją mainstreamingu i najbardziej obiecującymi rezultatami, -II posiedzenie 26 marca 2008 r. – prezentacja barier dla rozwoju ekonomii społecznej i propozycji zmian legislacyjnych wypracowanych w ramach KST Tematu D.

6 Spotkania organizowane przez IZ -W dniu 6 listopada 2007 r. IZ zorganizowała w seminarium Profesjonalny partner społeczny w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, -W dniu 22 listopada 2007 r. IZ zorganizowała spotkanie EQUAL Baltic Sea Seminar, w którym udział wzięły IZ z krajów bałtyckich UE. Podczas spotkania przedstawiono doświadczenia we wdrażaniu EQUAL, szczególnie w zakresie mainstreamingu rezultatów,

7 Spotkania organizowane przez IZ -W dniu 5 lutego 2008 r. IZ zorganizowała seminarium 50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń PIW EQUAL, ponadto 14 maja br. odbyło się spotkanie robocze w ramach programu rządowego Solidarność pokoleń 50+ pomiędzy Podsekretarzem Stanu w MPiPS a PRR. -W dniach 18-19 lutego 2008 r. IZ zorganizowała seminarium szkoleniowe dla MPiPS pt. Rekomendacje dla tworzenia polityki społecznej jako efekt realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w starej i nowej perspektywie.

8 Transfer zasad i rezultatów EQUAL do PO KL Projekty innowacyjne i ponadnarodowe; Projekty realizowane w partnerstwie; Projekty kierowane do grup wsparcia EQUAL (Poddziałanie 1.3.1 – Romowie, 1.3.4 – byli więźniowie i służby penitencjarne); Projekty kierowane do obszarów wsparcia EQUAL (Poddziałanie 1.3.2 – godzenie życia zawodowego i rodzinnego, 7.2.2 ekonomia społeczna);

9 Transfer zasad i rezultatów EQUAL do PO KL Projekty konkursowe i indywidualne wykorzystujące doświadczenia i rezultaty PIW EQUAL; kryteria oceny projektów nastawione na wykorzystanie doświadczeń EQUAL, w tym konkursu Jaskółki Rynku Pracy; Doświadczenie osób wdrażających projekty, opracowujących i testujących rezultaty PIW EQUAL będą możliwe do wykorzystania dzięki uruchamianej bazie kontaktów.

10 Laureaci konkursu Dobre Praktyki EFS Wśród laureatów I i II edycji konkursu Dobre Praktyki EFS znalazło się 9 Partnerstw PIW EQUAL: Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS, Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet, Odziedzicz Pracę, Wstań unieś głowę, Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody, Elastyczny pracownik - partnerska rodzina, Partnerstwo dla Rain Mana, Szwajcarski zegarek, W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dorota Bortnowska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 czerwca 2008 r. Podsumowanie realizacji PIW EQUAL z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google