Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Sprawozdanie z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie sporządziła : Dyrektor Wydziału Komunikacji mgr Iwona Kazberuk B Białystok 2012

2 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Referat praw jazdy Zadania : wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dokonywanie odpowiednich wpisów w dokumentach prawa jazdy zatrzymywanie, cofanie uprawnień do kierowania pojazdami przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami wydawanie skierowań i zaświadczeń na egzamin w zakresie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami po jego wcześniejszym cofnięciu Liczba wydanych uprawnień : prawa jazdy – 3946 międzynarodowe prawa jazdy – 85 karty parkingowe -201 Liczba osób kierujących (ogółem) : ok.: Wnioski o udostępnienie danych i udzielenie informacji : z zakresu spraw realizowanych przez Referat praw jazdy z zakresu spraw realizowanych przez Referat rejestracji pojazdów – 674 z zakresu spraw związanych z transportem drogowym – 13 wg właściwości (sprawy dot. kierowcy) – 120 wg właściwości (sprawy dot. pojazdu) - 100 B

3 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Ustawa prawo o ruchu drogowym daje szereg możliwości uzyskiwania różnego rodzaju uprawnień do kierowania pojazdami. W większości przypadków są to dokumenty prawa jazdy stanowiące podstawowy dokument uprawniający nas do poruszania się pojazdami. Niemniej jednak wśród tych dokumentów znajduje się m.in. również uprawnienie do kierowania tramwajem. Zwyczajny dokument, ale prawie nie spotykany w naszym regionie. Charakterystyczny dla metropoli z szeroko rozwiniętą siecią linii tramwajowej. Zdażyło się i u nas. Wprawdzie nie mamy tramwajów, ale mamy pozwolenie do kierowania tramwajem i do tego kierowcą jest kobieta. 3

4 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Referat rejestracji pojazdów Zadania : rejestracja pojazdów przyjmowanie zawiadomień dot. zarejestrowanego pojazdu wycofanie czasowe wrejestrowanie pojazdu kierowanie pojazdu do SKP w celu nabicia numeru VIN kierowanie pojazdu do SKP w celu wykonania tabliczki znamionowej kierowanie pojazdu do SKP w celu ustalenia brakujących danych współpraca z organami innych państw w zakresie rejestracji pojazdów Liczba zarejestrowanych pojazdów : pojazdy ogółem : , w tym : używane zakupione w kraju – 56% używane import indywidualny – 31% nowe zakupione w kraju – 13% Pojazdy są najczęściej importowane z : Niemcy – 43% Belgia – 28% Francja – 15% Włochy – 7% Szwajcaria – 2% USA – 1% B Rodzaj paliwa : benzyna bezołowiowa – 53% (przy czym 30% tych aut zasilane LPG) diesel – 47%

5 w okresie od : 1 stycznia 2012r. – do 30 września 2012r.
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Działalność decyzyjna WYDZIAŁU KOMUNIKACJI w okresie od : 1 stycznia 2012r. – do 30 września 2012r.

6 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , W okresie sprawozdawczym tj.: od stycznia 2012r. - do 30 września 2012r. Wydział Komunikacji wydał w sumie ok decyzji administracyjnych, w tym decyzji wydanych przez Referat rejestracji pojazdów w zakresie rejestracji ok , w tym m.in..: wyrejestrowanie pojazdu : 1227 wycofanie czasowe pojazdu z ruchu : 32 odmowa rejestracji : 4 uchylenie decyzji o rejestracji : 0 umorzenie postępowania : 1 wygaśnięcie rejestracji : 1 skierowania do SKP : 167 Decyzji administracyjnych wydanych przez Referat praw jazdy ogółem jest ok w tym : prawa jazdy krajowe : 3 946 prawa jazdy międzynarodowe : 85 cofnięcie uprawnień : 327 zatrzymanie uprawnień : 61 przywrócenie uprawnień : 211 umorzenie postępowania : 14 uchylenie decyzji : 1 zawieszenie postępowania : 28 podjęcie zawieszonego postępowania : 10 skierowania na egzamin kontrolny : 37 skierowania na badania kontrolne : 11

7 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , W okresie sprawozdawczym na Stanowisku do spraw transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów wydano ok. 382 decyzji. Na dzień r. odnotowano: 281 (ważne) licencje wydane w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób 148 (ważne) zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne, 2 zezwolenia na regularny przewóz osób. W omawianym okresie sprawozdawczym zmieniła się liczba ośrodków szkolenia kierowców, przybył 1 nowy ośrodek szkolenia kierowców w Czarnej Białostockiej i ubyło 3 ośrodki (dwa wykreślono z rejestru na wniosek przedsiębiorców, natomiast jeden ośrodek został wykreślony w związku ze zgonem właściciela). Na dzień dzisiejszy mamy wpisanych do rejestru 10 ośrodków szkolenia kierowców. W przypadków instruktorów nauki jazdy liczba wydanych legitymacji zwiększyła się i obecnie wynosi 147. W przypadku stacji kontroli pojazdów liczba zaewidencjonowanych stacji również uległa zmianie, w ostatnim roku przybyły 2 nowe stacje kontroli pojazdów – jedna podstawowa stacja kontroli pojazdów oraz jedna okręgowa stacja kontroli pojazdów. Na dzień dzisiejszy w sumie działa 14 stacji diagnostycznych. Natomiast w ewidencji diagnostów uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów figuruje obecnie 59 osób.

8 W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - POWIAT BIAŁOSTOCKI
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW NA PRAWO JAZDY W I PÓŁROCZU 2012 r. W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW - POWIAT BIAŁOSTOCKI Nazwa ośrodka Numer Ośrodka Adres Liczba egzaminów Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Pozytywny Negatywny LOK 0001/2002 Łapy ul. Leśnikowska 3 3 100,0% 0,0% 29 11,1% 88,9% RAJD H. Kaczan 0007/2002 Michałowo ul. Projektowana 6 13 53,8% 46,2% 19 31,6% 68,4% CK P 0010/2002 ul. Sikorskiego 15 60,7% 39,3% 33 27,3% 72,7% FALCAR H.Falkowski 0015/2002 Łapy ul. Dolna 4 84 81,5% 18,5% 186 17,5% 82,5% AUTO LUZ D. B. Borowski 0018/2002 ul. Boh. Westerplatte 8 160 73,7% 26,3% 337 31,5% 68,5% GLOBAL T.Idźkowski 0020/2002 Kleosin ul. Zambrowska 18 lok.6 45 86,4% 13,6% 109 17,9% 82,1% DELTA Z.Grabowski 0021/2002 Wasilków ul. Polna 2/1 58 61,1% 38,9% 83 19,3% 80,7% AUTO-ZET A.Zawadzki 0022/2002 ul. Główna 42 44 79,5% 20,5% 111 30,6% 69,4% SLALOM M.Ławniczuk 0023/2002 Waliły Stacja ul. Szkolna 11/2 35 87,9% 12,1% 69 47,8% 52,2% LEVEL M.Sienkiewicz 0024/2002 Czarna Białostocka, ul. Torowa 1 42 78,6% 21,4% 105 22,1% 77,9% AUTO-MOTO T.Łuckiewicz 0027/2002 Czarna Białostocka ul. Sienkiewicza 7 6 80,0% 20,0% 7 14,3% 85,7%

9 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Z analizy statystyki zdawalności wynika, iż w porównaniu do poprzedniego roku diametralnie spadła liczba przeprowadzonych egzaminów, natomiast jeżeli chodzi o jakość szkolenia co potem przedkłada się na zdawalność, to tutaj jest różnie w zależności od tego o jaki ośrodek szkolenia chodzi. I tak ze statystyki zdawalności za I półrocze 2012 r. wynika, iż największą zdawalność mają osoby które ukończyły szkolenie w ośrodku szkolenia SLALOM z siedzibą w Waliły Stacja (47,8% egzaminowanych uzyskało pozytywny wynik egzaminu praktycznego za pierwszym podejściem) oraz w ośrodku szkolenia AUTO-LUZ z siedzibą w Łapach (31,5 % egzaminowanych uzyskało pozytywny wynik egzaminu praktycznego za pierwszym podejściem). Natomiast najsłabiej wypadł ośrodek szkolenia Liga Obrony Kraju z siedzibą w Łapach (tylko 11,1% egzaminowanych uzyskało pozytywny wynik egzaminu praktycznego za pierwszym podejściem) oraz ośrodek szkolenia FALCAR z siedzibą w Łapach (tylko 17,5% egzaminowanych uzyskało pozytywny wynik egzaminu praktycznego za pierwszym podejściem). Co ciekawe ośrodek szkolenia FALCAR w poprzednich latach znajdował się w czołówce jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów jak też liczne zainteresowanie ośrodkiem ze strony kursantów.

10 ZAPLANOWANE KONTROLE W ROKU 2012 :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , ZAPLANOWANE KONTROLE W ROKU 2012 : KONTROLE ZEWNĘTRZNE : 13 kontroli stacji kontroli pojazdów 10 kontroli ośrodków szkolenia kierowców 12 kontroli w zakresie zarobkowego transportu drogowego osób/rzeczy 12 kontroli w zakresie przewozu osób/rzeczy na potrzeby własne KONTROLE WEWNĘTRZNE: kontrola wewnętrzna Wydziału pod kątem oceny prawidłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, a także w szczególności właściwego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami

11 KONTROLE WYKONANE W ROKU 2012 :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , KONTROLE WYKONANE W ROKU 2012 : KONTROLE ZEWNĘTRZNE : 11 kontroli stacji kontroli pojazdów 7 kontroli ośrodków szkolenia kierowców 2 kontroli w zakresie zarobkowego transportu drogowego osób/rzeczy 10 kontroli w zakresie przewozu osób/rzeczy na potrzeby własne

12 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Nadzór Starosty nad szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę. Organ sprawujący nadzór może w szczególności : 1) kontrolować dokumentację i działalność związaną ze szkoleniem 2) kontrolować warunki wymagane do prowadzenia działalności szkoleniowej tj.: - warunki lokalowe - wyposażenie dydaktyczne - plac do wykonywania manewrów - posiadanie odpowiednio przystosowanego do nauki jazdy pojazdu szkoleniowego - zatrudnienie co najmniej jednego instruktora 3) sprawdzenie czy przedsiębiorca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami ośrodki szkolenia funkcjonujące na terenie powiatu białostockiego : 10 instruktorzy nauki jazdy : 147 kontrole zaplanowane : 10 kontrole wykonane : 7

13 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Nadzór Starosty nad stacjami kontroli pojazdów W ramach wykonywanego nadzoru Starosta : co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę SKP w zakresie : - zgodności stacji z wymaganiami określonymi ustawą - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji Stacje kontroli pojazdów z terenu powiatu białostockiego : 14 w tym 4 stacje podstawowe oraz 10 stacji okręgowych. W 2012r. zaplanowano 13 kontroli SKP. Kontrole wykonane : 11

14 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów „EUROPEGAS” Sp. z o.o. Księżyno, ul.Przemysłowa 5 zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów z dnia : r.

15 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „BEST” Łukaszuk -Rybiński Sp.J. Michałowo, ul.Białostocka 68 zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów z dnia : r.

16 KONTROLE WEWNĘTRZNE WYKONANE W ROKU 2012
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , KONTROLE WEWNĘTRZNE WYKONANE W ROKU 2012 W związku z zarządzeniem nr 17/05 Starosty Powiatu Białostockiego z dn. 31 maja 2005r. w sprawie organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na rok zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Wydziale w rozbiciu na 2 etapy : pod kątem oceny prawidłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, a także w szczególności właściwego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami Kontrola obejmuje cały Wydział i zostanie przeprowadzona zgodnie z planem kontroli w miesiącu listopad b.r. Natomiast kontrola prawidłowości gospodarowania drukami została zaplanowana na miesiąc grudzień b.r. Poza zaplanowaną kontrolą wewnętrzną na bieżąco prowadzona jest weryfikacja akt pojazdu i kierowcy.

17 STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , W S P Ó Ł P R A C A WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z INNYMI INSTYTUCJAMI

18 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , styczeń.2012r. - podpisanie umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Białymstoku w zakresie przygotowywania uzgodnień zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. styczeń 2012r. - podpisanie porozumienia z Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie Oddział w Białymstoku w zakresie sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie na produkcję i dostarczanie niezbędnych do realizacji zadań druków komunikacyjnych obowiązuje do r. umowa z firmą TABLA Sp.z o.o. z Lublina na wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych obowiazuje do r.

19 NOWELIZACJA PRZEPISÓW
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , NOWELIZACJA PRZEPISÓW

20 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Z najważniejszych nowelizacji przepisów, które przypadły na okres sprawozdawczy wypada wspomnieć o : Warunkowa rejestracja czasowa Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 244, poz. 1454) znowelizowano art. 74 ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzając możliwość warunkowej rejestracji czasowej (art. 74 ust. 2a i ust. 2b); rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2011 r., Nr 294, poz. 1737) dostosowało do w/w zmiany treść załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Rejestracja warunkowa odnosi się do pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Od r. można czasowo zarejestrować pojazd pomimo braku dowodu odprawy celnej przywozowej, braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub potwierdzającego niepodleganie takiemu obowiązkowi albo pomimo braku zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, braku zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT lub potwierdzającego brak takiego obowiązku (zaświadczenie VAT 25) od pojazdów sprowadzonych z terytorium UE. Dla dokonania rejestracji warunkowej strona ma obowiązek złożyć oświadczenie, że do czasu rejestracji stałej nie zajdzie zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujące dokumenty powinny być uzupełnione przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego. Egzekwowanie ustawowych obowiązków strony w toku postępowania w sprawie rejestracji. Od r., zgodnie z § 1 pkt 8b lit. a) i b) załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2011 r., Nr 294, poz. 1737) organ rejestrujący po upływie terminu ważności pozwolenia czasowego ma obowiązek wezwać stronę do zwrotu pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych (tymczasowych tablic rejestracyjnych), a także uzupełnienia dokumentów jeżeli pojazd był rejestrowany warunkowo. Nowe zasady legalizacji i produkcji tablic rejestracyjnych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 481) uchyliło obowiązek przedstawiania tablic rejestracyjnych do legalizacji poprzez naklejenie nowego znaku legalizacyjnego w przypadku: wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego; wydania nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu; wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego. W powyższych przypadkach organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu wpisując w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego. Obowiązek przedstawienia tablic rejestracyjnych utrzymano w mocy w przypadku zmiany właściciela pojazdu. Powyższe zmiany obowiązują od r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 585) określa :warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, sposób prowadzenia ewidencji materiałów do produkcji tablic, tablic wyprodukowanych oraz sprzedanych, materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych. Rozporządzenie powyższe adresowane jest przede wszystkim do producentów tablic. Obowiązuje od r.

21 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Badania techniczne pojazdów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2011 r., Nr 104, poz. 604), które weszło w życie r. znowelizowało dział V załącznika I zmienianego rozporządzenia określający szczegółowy sposób sprawdzania prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu, oraz załącznik VIII zmienianego rozporządzenia w zakresie wymaganych danych zamieszczanych w rejestrze, związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu. Informacje na temat obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Fundusz Gwarancyjny prowadzi bazę informacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Od dnia r., na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1210) możliwe jest sprawdzenie, czy pojazd posiada aktualną polisę OC. Sprawdzenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Funduszu https://zapytania.oi.ufg.pl, podając numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) lub numer rejestracyjny. Informacja ta jest użyteczna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również ułatwia pracę wydziałów komunikacji przy wydawaniu stałego dowodu rejestracyjnego, gdy właściciel pojazdu powinien okazać ważną polisę OC. Postępowanie administracyjne Art. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100) wprowadził obowiązek prowadzenia przez organy administracji metryki sprawy, w której powinny znaleźć się informacje dotyczące osób uczestniczących w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. Może być prowadzona w wersji pisemnej lub elektronicznej. Na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r., poz. 269) obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony między innymi w sprawach: - w przedmiocie rejestracji i wyrejestrowania pojazdu, - w przedmiocie czasowego wycofania pojazdu z ruchu, - z zakresu wydawania świadectw homologacji jak i zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu, - w przedmiocie wydawania poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów, - w przedmiocie udzielenia licencji i zezwoleń na przewozy drogowe.

22 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , INNE CIEKAWOSTKI

23 S Ł U Ż B A P R Z Y G O T O W A W C Z A
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , S Ł U Ż B A P R Z Y G O T O W A W C Z A 7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku  miał miejsce egzamin kończący miesięczną służbę przygotowawczą Grzegorza Kozłowskiego oraz Marzanny Dzierżek zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Wydziale Komunikacji. Egzamin przeprowadzony przez komisję w składzie: starosta Wiesław Pusz – przewodniczący, Iwona Kazberuk – dyrektor Wydziału Komunikacji oraz Teresa Popławska – główny specjalista do spraw pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, zakończył się wynikiem pozytywnym i potwierdził zdobyte i udoskonalone umiejętności nowych pracowników. Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych każdy nowo przyjęty do pracy urzędnik musi odbyć służbę mająca na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków. W tym czasie musi zapoznać się ze strukturą organizacyjną urzędu, szczegółowo poznać przepisy, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych czy zamówień publicznych, a także obowiązujące regulaminy i procedury. Po uzyskaniu pozytywnych opinii od dyrektorów właściwych wydziałów i pomyślnym zdaniu egzaminu, urzędnik składa ślubowanie stając się pełnoprawnym pracownikiem samorządowym.

24 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , „BEZPIECZNA JESIEŃ 2012” 10 września b.r. pod hasłem „Bezpieczna Jesień 2012” odbył się konkurs na „Instruktora Podlasia 2012”. Imprezę zorganizowało Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku. W szranki stanęło 10 instruktorów nauki jazdy, w tym 2 panie. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach : teście teoretycznym, Kierowaniu pojazdem z zasłoniętymi oczami zgodnie z poleceniami instruktora i prowadzeniu auta z piłeczką umieszczoną w specjalnie przystosowanym do tego talerzu umieszczonym na masce samochodu.

25 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Startujący w konkursie musieli wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu szkolenia i egzaminowania. Kolejnym etapem rywalizacji były próby zręcznościowe : perfekcja wykonywania poleceń podczas jazdy z zasłonię- tymi oczami -próba Stewarta próba Stewarta perfekcja wykonywania poleceń

26 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , Najlepszym instruktorem okazał się przedstawiciel białostockiego OSK Mechaniak – Tomasz Zimnoch. Przyszłych kierowców szkoli od 9 lat i nie jest to jego pierwszy sukces. W tym roku zajął też pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski instruktorów.

27 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2 tel , D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google