Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa i wyposażenie motoroweru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa i wyposażenie motoroweru"— Zapis prezentacji:

1 Budowa i wyposażenie motoroweru

2 Motorower pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

3 Uprawnienia do kierowania
Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

4 Uprawnienia do kierowania
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: 1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

5 Uprawnienia do kierowania
Kierujący motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

6 Uprawnienia do kierowania
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat. 3. Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

7 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
W razie sprzedaży pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

8 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w terminie nie przekraczającym 30 dni o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu, 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

9 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
Właściciel motoroweru jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

10 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
1- z przodu pojazdu światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej

11 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
2 - z tyłu światło pozycyjne czerwone, światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkątne;

12 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
3 - z lewej strony lusterko wsteczne

13 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
4 - tablica rejestracyjna

14 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
5 - tłumik wydechu

15 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
6 - sygnał dźwiękowy

16 Obowiązkowe wyposażenie motoroweru
7 - dwa niezależne, skutecznie działające hamulce


Pobierz ppt "Budowa i wyposażenie motoroweru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google