Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SI CEPiK Przekazywanie danych o badaniach do

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SI CEPiK Przekazywanie danych o badaniach do"— Zapis prezentacji:

1 www.cepik.gov.pl SI CEPiK Przekazywanie danych o badaniach do
Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem portalu WPROWADZENIE. Celem prezentacji jest przybliżenie słuchaczom ogólnego poglądu na system CEPiK oraz ADS - Aplikację Dla Starostw, która będzie wdrażana w starostwach jako główny element dostępu do SI CEPiK. Prezentacja jest zorientowana na pokazanie głównych celów systemu oraz korzyści i zalet rozwiązania CEPiK- ADS. Czas trwania ok. 30 min.. Mikołajki, 21 październik 2005

2 Centralna ewidencja pojazdów cz.1
Ustawa z dnia Prawo o ruchu drogowym Art. 80a. 1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją". 2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych ... ... 4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym. ... CELE CEPiK cz.1.

3 Centralna ewidencja pojazdów cz.2
Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi się:   1)  dane o pojeździe: h)    termin badania technicznego, j)    informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 6)  informacje o: d)    zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, CELE CEPiK cz.2.

4 Centralna ewidencja pojazdów cz.3
2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji:   1)  wymienione w ust. 1 pkt organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu;  2)  wymienione w ust. 1 pkt 6: d)    w lit. d - właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności;

5 Przyjęta Praktyka MSWiA SKP Organ Nadzorujący organ rejestrujący

6 Cechy obecnej praktyki
Niezgodność z ustawą Niepotrzebne angażowanie pracowników starostw Brak aktualizacji ewidencji

7 Rozwiązanie przyjęte do realizacji
SKP Organ Nadzorujący organu rejestrującego

8 Zalety rozwiązania cz. 1 Zgodność z obowiązującym stanem prawnym
Umożliwienie aktualizacji ewidencji Zmniejszenie liczby zadań starostwa PODSUMOWANIE.

9 Zalety rozwiązania cz. 2 Zgodność z wymogami UE i dyrektywami na temat usług e-government Zmniejszenie kosztów Rozpoczęcie procesu wyjaśniania danych Rola starosty ogranicza się do organizowania procesu przekazywania danych i nadzoru nad działalnością stacji Bezpieczeństwo transakcji i niezaprzeczalność danych Minimum formalności

10 Minimalne wymagania techniczne cz. 1
Łącze internetowe - min. 56 kb/s Proponowana przeglądarka internetowa - Firefox 1.x Czytnik kart kryptograficznych - zgodny z PC/SC

11 Minimalne wymagania techniczne cz. 2
Karta kryptograficzna - 32KB pamięci EEPROM na certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz kody PIN - operacje na kluczach asymetrycznych RSA o długości do 1024 bitów - algorytmy symetryczne: DES, Triple-DES - funkcja skrótu: SHA-1 - zgodność z czytnikami PC/SC - zgodna ze standardami ISO ,7816-4,7816-5, oraz zgodna ze standardami PKCS#15 oraz PKCS#11 -certyfikacja do poziomu ITSEC E3 High, zgodnie z wymogami ustawy o podpisie elektronicznym

12 Minimalne wymagania techniczne cz. 3
Komputer Klasy PC Procesor: min 500 MHz HDD: 200 MB wolnego miejsca RAM: min 128 MB USB 1.1 lub USB 2.0

13 Wymagania formalne Zgłoszenie gotowości do przekazywania danych z SKP przez starostwo nadzorujące (organ rejestrujący). Wystąpienie o wydanie Certyfikatu wystawionego przez CCiGK MSWiA DRP

14 Portal CEPiK Szybkość i łatwość dostępu do informacji
Minimum formalności dla stacji kontroli pojazdów Pełne wsparcie procesu przekazyw3ania danych (dokumentacja, podręczniki, wzory dokumentów) Szybkość realizowania ustawowych obowiązków Niski koszt dostępu do informacji i realizacji zadań Rozwój usług e-government


Pobierz ppt "SI CEPiK Przekazywanie danych o badaniach do"

Podobne prezentacje


Reklamy Google