Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.cepik.gov.pl Autor: Krzysztof Hrycko SI CEPiK Mikołajki, 21 październik 2005 Przekazywanie danych o badaniach do Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.cepik.gov.pl Autor: Krzysztof Hrycko SI CEPiK Mikołajki, 21 październik 2005 Przekazywanie danych o badaniach do Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Krzysztof Hrycko SI CEPiK Mikołajki, 21 październik 2005 Przekazywanie danych o badaniach do Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem portalu

2 Autor: Krzysztof Hrycko Ustawa z dnia Prawo o ruchu drogowym Art. 80a. 1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją". 2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych... – Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym.... Centralna ewidencja pojazdów cz.1

3 Autor: Krzysztof Hrycko Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi się: 1) dane o pojeździe: … h) termin badania technicznego, … j) informację o dodatkowym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4, przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 6) informacje o: … d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, … Centralna ewidencja pojazdów cz.2

4 Autor: Krzysztof Hrycko Centralna ewidencja pojazdów cz.3 2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przekazuje do ewidencji: 1) wymienione w ust. 1 pkt organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów, niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu, oraz - w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. h i lit. j - także stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne pojazdu, niezwłocznie po jego wykonaniu; 2) wymienione w ust. 1 pkt 6: … d) w lit. d - właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej albo stacja kontroli pojazdów, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności;

5 Autor: Krzysztof Hrycko Przyjęta Praktyka SKP MSWiA organ rejestrujący Organ Nadzorujący

6 Autor: Krzysztof Hrycko Cechy obecnej praktyki Niezgodność z ustawą Niepotrzebne angażowanie pracowników starostw Brak aktualizacji ewidencji

7 Autor: Krzysztof Hrycko Rozwiązanie przyjęte do realizacji SKP organu rejestrującego Organ Nadzorujący

8 Autor: Krzysztof Hrycko Zgodność z obowiązującym stanem prawnym Umożliwienie aktualizacji ewidencji Zmniejszenie liczby zadań starostwa Zalety rozwiązania cz. 1

9 Autor: Krzysztof Hrycko Zalety rozwiązania cz. 2 Zgodność z wymogami UE i dyrektywami na temat usług e-government Zmniejszenie kosztów Rozpoczęcie procesu wyjaśniania danych Rola starosty ogranicza się do organizowania procesu przekazywania danych i nadzoru nad działalnością stacji Bezpieczeństwo transakcji i niezaprzeczalność danych Minimum formalności

10 Autor: Krzysztof Hrycko Minimalne wymagania techniczne cz. 1 Łącze internetowe - min. 56 kb/s Proponowana przeglądarka internetowa - Firefox 1.x Czytnik kart kryptograficznych - zgodny z PC/SC

11 Autor: Krzysztof Hrycko Minimalne wymagania techniczne cz. 2 Karta kryptograficzna - 32KB pamięci EEPROM na certyfikaty, klucze kryptograficzne oraz kody PIN - operacje na kluczach asymetrycznych RSA o długości do 1024 bitów - algorytmy symetryczne: DES, Triple-DES - funkcja skrótu: SHA-1 - zgodność z czytnikami PC/SC - zgodna ze standardami ISO ,7816-4,7816-5, oraz zgodna ze standardami PKCS#15 oraz PKCS#11 -certyfikacja do poziomu ITSEC E3 High, zgodnie z wymogami ustawy o podpisie elektronicznym

12 Autor: Krzysztof Hrycko Minimalne wymagania techniczne cz. 3 Komputer Klasy PC –Procesor: min 500 MHz –HDD: 200 MB wolnego miejsca –RAM: min 128 MB –USB 1.1 lub USB 2.0

13 Autor: Krzysztof Hrycko Wymagania formalne Zgłoszenie gotowości do przekazywania danych z SKP przez starostwo nadzorujące (organ rejestrujący). Wystąpienie o wydanie Certyfikatu wystawionego przez CCiGK MSWiA DRP

14 Autor: Krzysztof Hrycko Portal CEPiK Szybkość i łatwość dostępu do informacji Minimum formalności dla stacji kontroli pojazdów Pełne wsparcie procesu przekazyw3ania danych (dokumentacja, podręczniki, wzory dokumentów) Szybkość realizowania ustawowych obowiązków Niski koszt dostępu do informacji i realizacji zadań Rozwój usług e-government


Pobierz ppt "Www.cepik.gov.pl Autor: Krzysztof Hrycko SI CEPiK Mikołajki, 21 październik 2005 Przekazywanie danych o badaniach do Centralnej Ewidencji Pojazdów za pośrednictwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google