Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja materialna i problemy życia codziennego mieszkańców Gdańska w aspekcie utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja materialna i problemy życia codziennego mieszkańców Gdańska w aspekcie utworzenia Centrum Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja materialna i problemy życia codziennego mieszkańców Gdańska w aspekcie utworzenia Centrum Integracji Społecznej

2 W okresie od 23 listopada do 3 grudnia 2007 Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przeprowadziła wśród mieszkańców Gdańska badanie dotyczące problemów doświadczanych w życiu codziennym oraz sytuacji materialnej. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej 1544 osobowej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska. Przy doborze próby wykorzystano istniejący podział miasta na 5 filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

3 Sytuacja materialna i problemy życia codziennego mieszkańców Gdańska w aspekcie utworzenia Centrum Integracji Społecznej Głównym celem projektu badawczego było zdiagnozowanie zapotrzebowania na działalność Centrum Integracji Społecznej oraz poznanie opinii mieszkańców Gdańska na temat tej formy pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

4 Źródła utrzymania gospodarstwa domowego

5 Samoocena sytuacji materialnej badanych na przestrzeni ostatnich 2-3 lat

6 Pozamaterialne problemy doświadczane w gospodarstwach domowych

7 Czy ma Pan(i) kogoś, na kogo może Pan(i) liczyć, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji?

8 Możliwość uzyskania wsparcia ze strony sąsiadów w przypadku trudnej sytuacji życiowej

9 Poświęcanie czasu wolnego na działalność o charakterze społecznym

10 Czy powołanie CIS na terenie Gdańska uważa Pan(i) generalnie za sensowne i potrzebne czy też nie?

11 Dostrzeganie potrzeby powstania instytucji CIS w Gdańsku na tle zmiennych socjodemograficznych (wykształcenie)

12 Dostrzeganie potrzeby powstania instytucji CIS w Gdańsku na tle zmiennych socjodemograficznych (sytuacja zawodowa)

13 Dostrzeganie potrzeby powstania instytucji CIS w Gdańsku na tle zmiennych socjodemograficznych (dochód na osobę)

14 Gospodarstwa domowe deklarujące obecność osób wymagających pomocy CIS

15 Zestawienie problemów występujących w tych rodzinach

16 Zainteresowanie różnymi formami zajęć reintegrujących w grupie badanych, doświadczających problemów w swoich rodzinach (100% = liczba badanych wyrażających gotowość korzystania z usług CIS)

17 Najczęściej wskazywane rodzaje zajęć/kursów w rodzinach z osobą bezrobotną deklarującą chęć podjęcia pracy

18 Najczęściej wskazywane rodzaje zajęć/kursów w rodzinach z osobą nadużywającą alkoholu

19 Najczęściej wskazywane rodzaje zajęć/kursów w rodzinach z osobą wymagającą stałej opieki

20 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sytuacja materialna i problemy życia codziennego mieszkańców Gdańska w aspekcie utworzenia Centrum Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google