Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 „Gmina Żyraków przyjazna osobom niepełnosprawnym” Projekt „Czas na aktywność” Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 „Gmina Żyraków przyjazna osobom niepełnosprawnym” Projekt „Czas na aktywność” Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp""— Zapis prezentacji:

1 1 „Gmina Żyraków przyjazna osobom niepełnosprawnym” Projekt „Czas na aktywność” Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010 Gmina: Żyraków Powiat: dębicki Woj.: podkarpackie

2 2 Gmina Żyraków położona jest w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej pomiędzy Wysoczyzną Tarnowską, a Doliną Wisłoki. Zajmuje powierzchnię ponad 110 km2 i liczy 13,5 tys. mieszkańców. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

3 3 Zabytkowy dworek w Korzeniowie Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

4 4 Zabytkowy dworek w Straszęcinie Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

5 5 Budowa autostrady A4 Lokalizacja budowanej autostrady A4 w południowo - wschodniej części gminy stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności gospodarczej. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

6 6 Co już zrobiliśmy Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

7 7 Zakres działań gminy Żyraków na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych wraz z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu: Ukształtowanie sprawnego systemu przeciwdziałania skutkom marginalizacji osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównanie szans osób niepełnosprawnych. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

8 8 Gmina Żyraków swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje już od roku 2002. Jednym z pierwszych projektów realizowanym przez gminę było zniesienie ograniczeń architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej. W wyniku tego projektu zostało wykonanych 12 podjazdów oraz winda dla osób poruszających się na wózkach. W ramach działalności poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych zostały wybudowane w 2005 roku gabinety rehabilitacji w Żyrakowie, a w 2008 roku gabinety rehabilitacji w Straszęcinie. W przeciągu 5 lat w gabinetach w Żyrakowie wykonano 173 363 zabiegów fizjoterapii ambulatoryjnej i środowiskowej, natomiast w Straszęcinie wykonano 89 170 takich zabiegów przez 2 lata. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

9 9 Podjazd do Ośrodka Zdrowia w Żyrakowie, 2004 rok Podjazd do Urzędu Gminy w Żyrakowie, 2004 rok Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

10 10 Gabinety rehabilitacji w Żyrakowie i Straszęcinie Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

11 11 Gmina Żyraków podjęła również działania w ramach aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach tego działania udało się zrealizować dwa projekty. W 2007 roku w Bobrowej Woli rozpoczęły działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej. W zajęciach w jednej z siedmiu pracowni – gospodarstwa domowego, dziewiarstwa i szycia, techniczno-ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, twórczości artystycznej, rozwoju zainteresowań i umiejętności, komputerowo-poligraficznej - aktywnie uczestniczy 35 osób z terenu gminy Żyraków, gminy Dębica i gminy Czarna. W 2008 roku pozytywnie został rozpatrzony wniosek do PFRON o zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

12 12 Warsztaty terapii zajęciowej w Bobrowej Woli Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

13 13 Gmina Żyraków podejmuje również działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Realizowane są projekty związane z nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi. Od 2008 roku realizujemy program „Uczeń na wsi”. Z programu korzysta w sumie 68 niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zostali wyposażeni w pomoce naukowe, część osób zdecydowała się na dodatkowe lekcje języka obcego, kurs komputerowy czy instalacje internetu. Efektem jest znaczne ułatwienie w dostępie do wiedzy i nauki co może pozytywnie wpłynąć na dalszy, zawodowy i społeczny rozwój osób niepełnosprawnych. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

14 14 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

15 15 Coroczna impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Spotkajmy się razem” Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

16 16 Ogół działań na rzecz osób niepełnosprawnych został zawarty w programie „Gmina przyjazna osobom z niepełnosprawnym”. Projekt ten w 2008 roku podczas VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp” otrzymał I nagrodę w kategorii samorząd szczebla gminy. Certyfikat Dobroczynności gmina Żyraków otrzymała za pomoc przy realizacji programu „Zdążyć z Pomocą” realizowanym na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

17 17 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

18 18 Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej działa od 5 stycznia 2009 r. Projekt ten został zrealizowany został w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gmina Żyraków przekazała działkę o powierzchni 0,45 ha wraz z budynkiem na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy. Stowarzyszenie po przeprowadzeniu remontu i dostosowaniu budynku do osób niepełnosprawnych, utworzyła Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniając osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

19 19 Budynek ZAZ przed remontem Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

20 20 Ten sam budynek po remoncie Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

21 21 W zakładzie zatrudnienie znalazło 30 osób, w tym 22 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne pracują w dwóch działach: stolarskim i rękodzieła artystycznego. Oprócz pracy zawodowej pracownicy mają do dyspozycji czas przeznaczony na rehabilitację w wymiarze 60 minut dziennie. W zakładzie prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

22 22 Dział rękodzieła artystycznego W dziale rękodzieła pracuje 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz instruktor praktycznej nauki zawodu. Wykonywane są tu prace artystyczne z wykorzystaniem materiałów takich jak: glina, gips, szkło, materiały dekoracyjne. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

23 23 Zdobione szkło Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

24 24 Zdobione drewno Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

25 25 Wyroby ceramiczne Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

26 26 Kartki okolicznościowe i ozdoby świąteczne Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

27 27 Dział stolarski W dziale stolarskim zatrudnionych jest 10 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu. Pod okiem instruktorów pracownicy rozwijają swoje umiejętności zawodowe w zakresie stolarstwa. Meble wykonywane w naszym zakładzie cechują się niepowtarzalnym wyglądem i wysoką jakością. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

28 28 Meble biurowe, pokojowe, na zamówienie Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

29 29 Rehabilitacja Ruch jest środkiem leczniczym, który wpływa na cały organizm. W Zakładzie Aktywności Zawodowej główne zastosowanie ma kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Kinezyterapię stosuje się w celu przywrócenia możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu. Umożliwia również przyśpieszenie procesu naturalnej regeneracji oraz zmniejszenie fizycznych i psychicznych następstw choroby. Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

30 30 Trening umiejętności społecznych i…. bardzo dobra zabawa Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

31 31 W listopadzie 2009 roku w ZAZ w Woli Żyrakowskiej gościł minister Jarosław Duda Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

32 32 Inwestycje gminy Żyraków w przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych, licząc od 2002 roku wyniosły do chwili obecnej ponad 2 mln zł Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

33 33 Kontakt: Urząd Gminy Żyraków 39-204 Żyraków 137 Tel. (014) 683-12-21 Fax. (014) 677-92-95 Email: gmina@zyrakow.pl www.zyrakow.vel.pl Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp" 2010

34 34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 „Gmina Żyraków przyjazna osobom niepełnosprawnym” Projekt „Czas na aktywność” Gmina Żyraków - laureat 1 miejsca w konkursie "Równe szanse równy dostęp""

Podobne prezentacje


Reklamy Google