Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

3 Realizacja zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach Projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” mgr Joanna Pierzchalska – Właściciel Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego MEDYK POLIKLINIKA mgr Patryk Jankowiak – fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF i NDT-BOBATH

4 Realizator świadczeń zdrowotnych W ramach Projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”, Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA w Poznaniu udzielało świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki wad postawy, zgodnie z ofertą konkursową.

5 Patronat merytoryczny nad całością przedsięwzięcia sprawowała Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. med. Andrzeja Szulca oraz Polskie Towarzystwo Kręgosłupowe. Bezpośredni nadzór sprawował dr hab. med. Tomasz Kotwicki, kierownik Pracowni Chorób Kręgosłupa Katedry Ortopedii Dziecięcej. Patronat

6 Od lutego 2010 r. w ramach ww. świadczeń propagowano ideę profilaktyki wad postawy i promowano zdrowy styl życia w środowisku rodzinnym dzieci uczestniczących w Projekcie oraz środowisku szkolnym. Poza oceną postawy ciała położono ogromny nacisk na prewencję oraz przekazanie niezbędnych informacji dotyczących zdrowia młodego, prawidłowo rozwijającego się człowieka.

7 Badania diagnostyczne w szkołach Wstępną ocenę postawy ciała (wOPC) oraz końcową Ocenę Postawy Ciała (kOPC) przeprowadzili lekarze z oddziałów rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii razem z mgr fizjoterapii posiadającymi wiedzę w zakresie oceny postawy ciała. Badania początkowe odbyły się w terminie od roku do i przebadano wówczas 9319 dzieci. W trakcie końcowej oceny postawy ciała, która trwała od do r objęto badaniem 8062 osoby.

8 Zdjęcia RTG W ramach realizacji zamówienia na świadczenia zdrowotne, w dwóch placówkach na terenie Poznania, zapewniono dostępność do wykonania bezpłatnych badań radiologicznych. Do dnia 15 kwietnia 2011 roku wykonano 103 zdjęcia RTG.

9 Zajęcia ruchowe dla dzieci Wielopłaszczyznowość całego przedsięwzięcia polegała nie tylko na diagnostyce, ale także na udziale dzieci w różnych formach ruchu, obejmujących: - grupowe profilaktyczne zajęcia korekcyjne (GPZK), - instruktaż indywidualny (ii), - zajęcia na basenach (ZB).

10 Zajęcia ruchowe dla dzieci – GPZK odbywały się w terminie od r. w 68 szkołach podstawowych. Zrealizowano wówczas godzin. Przy realizacji GPZK, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 92 specjalistów fizjoterapeutów oraz nauczycieli. Prowadzący wykorzystywali elementy tańca, gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych. Ponadto podczas pracy z dziećmi używano różnego rodzaju sprzętu.

11 Zajęcia ruchowe dla dzieci – ii rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja 2010 r. i trwały do dnia 16 kwietnia 2011 r. Zrealizowano godzin zajęć Przy zajęciach z instruktażu indywidualnego, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 37 specjalistów fizjoterapeutów oraz nauczycieli.

12 Zajęcia ruchowe dla dzieci – ZB trwały od do r. Zrealizowano godzin zajęć w tym : 6192 godziny zajęć basenowych dla dzieci uczęszczających na GPZK 613 godzin zajęć basenowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia „ii” Przy zajęciach basenowych, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 52 specjalistów.

13 Wszystkie osoby uczestniczące przy realizacji zamówienia na świadczenia zdrowotne posiadały odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje zawodowe. Wszechstronnie wykształcona kadra specjalistów stworzyła solidny fundament gwarantujący powodzenie całego projektu. Podczas Projektu współpracowało z nami ponad 100 fizjoterapeutów oraz ponad 20 lekarzy specjalistów. Kadra specjalistów

14 Zajęcia edukacyjne dla rodziców W czasie trwania Projektu przeprowadzono cykl pogadanek dla rodziców/opiekunów dzieci z poznańskich szkół podstawowych. Zrealizowano 136 pogadanek, w których uczestniczyło osób.

15 Szkolenie dla nauczycieli i pielęgniarek Dnia r. MEDYK POLIKLINIKA zorganizowało szkolenie, składające się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Wśród prowadzących wykłady znaleźli się wybitni Profesorowie poznańskich uczelni wyższych, a warsztaty przygotowali ich doktoranci. Podczas ww. konferencji szkoleniowej gościliśmy 184 uczestników.

16 Analiza wstępnej i końcowej Oceny Postawy Ciała Wstępna analiza początkowej oraz końcowej postawy ciała dokonana została dla grupy 1000 dzieci z kompletną dokumentacją medyczną w ostatnim dniu lutego 2011 r. Badana grupa składała się z 490 dziewcząt i 510 chłopców w wieku od 6 do 13 lat. W czasie początkowej oceny postawy ciała w 2010 roku klasy I stanowiły dzieci z rocznika 2003, II z rocznika 2002, III z rocznika 2001 oraz IV z rocznika Podczas końcowej oceny postawy ciała w 2011 roku dzieci znajdowały się odpowiednio w wyższej klasie.

17

18

19 Tabela 3. Ustawienie miednicy - kolców biodrowych przednich górnych w badaniu początkowym 2010Klasy IKlasy II Klasy IIIKlasy IV ASISrazem norma lewy ASIS wyżej prawy ASIS wyżej Tabela 4. Ustawienie miednicy - kolców biodrowych przednich górnych w badaniu końcowym 2011Klasy IIKlasy III Klasy IVKlasy V ASISrazem norma lewy ASIS wyżej prawy ASIS wyżej

20 Tabela 5. Wysunięcie barków w stosunku do linii pleców – 2010 rok 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IV wysunięcie barków razem symetria asymetria 0,5-2 cm asymetria 2,5-4 cm asymetria 4,5 i > 4,5 cm Tabela 6. Wysunięcie barków w stosunku linii pleców – 2011 rok 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IVKlasy V wysunięcie barków razem symetria asymetria 0,5-2 cm asymetria 2,5-4 cm asymetria 4,5 i > 4,5 cm

21 Tabela 7. Umiejętność stania na jednej kończynie dolnej – badanie wstępne umiejętność stania na jednej KD Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem prawa tak prawa nie lewa tak lewa nie razem prawa razem lewa Tabela 8. Umiejętność stania na jednej kończynie dolnej – badanie końcowe umiejętność stania na jednej KD Klasy IIKlasy IIIKlasy IVKlasy Vrazem prawa tak prawa nie lewa tak lewa nie razem prawa razem lewa

22 Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV prawidłowa budowa ciała tak nie Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V prawidłowa budowa ciała tak nie

23 wadliwa postawa tak nie Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV wadliwa postawa tak nie Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała

24 wady stóp tak nie wady stóp tak nie Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała

25 Analiza uczestników Projektu przebadanych podczas końcowej Oceny Postawy Ciała (kOPC) – dane statystyczne

26 DANE STATYSTYCZNE - kOPC liczba dzieci (n=8062)% populacji (n=100%) BADANE PARAMETRY brzuch uwypuklony360844,75 klatka piersiowa lejkowata5807,19 Klatka piersiowa kurza660,82 deformacja klatki piersiowej90,11 asymetria klatki piersiowej240,30 kolana koślawe164920,45 kolana szpotawe2713,36 asymetria ustawienia miednicy278434,53 trójkąty taliowe P>L270833,59 trójkąty taliowe L>P126315,67 WYNIK BADANIA prawidłowa postawa ciała418051,85 skolioza82710,26 wadliwa postawa287835,70 wady stóp223327,70 ZALECENIA ćwiczenia na basenie443855,05 ćwiczenia stóp187223,22 instruktaż indywidualny6638,22 ćwiczenia korekcyjne361144,79 konieczne zgłoszenie się do poradni wad postawy5366,65 RTG1311,62

27 Dziękujemy za uwagę ! MEDYK POLIKLINIKA


Pobierz ppt "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google