Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

3 Realizacja zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach Projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” mgr Joanna Pierzchalska – Właściciel Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego MEDYK POLIKLINIKA mgr Patryk Jankowiak – fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF i NDT-BOBATH

4 Realizator świadczeń zdrowotnych W ramach Projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”, Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA w Poznaniu udzielało świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki wad postawy, zgodnie z ofertą konkursową.

5 Patronat merytoryczny nad całością przedsięwzięcia sprawowała Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. med. Andrzeja Szulca oraz Polskie Towarzystwo Kręgosłupowe. Bezpośredni nadzór sprawował dr hab. med. Tomasz Kotwicki, kierownik Pracowni Chorób Kręgosłupa Katedry Ortopedii Dziecięcej. Patronat

6 Od lutego 2010 r. w ramach ww. świadczeń propagowano ideę profilaktyki wad postawy i promowano zdrowy styl życia w środowisku rodzinnym dzieci uczestniczących w Projekcie oraz środowisku szkolnym. Poza oceną postawy ciała położono ogromny nacisk na prewencję oraz przekazanie niezbędnych informacji dotyczących zdrowia młodego, prawidłowo rozwijającego się człowieka.

7 Badania diagnostyczne w szkołach Wstępną ocenę postawy ciała (wOPC) oraz końcową Ocenę Postawy Ciała (kOPC) przeprowadzili lekarze z oddziałów rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii razem z mgr fizjoterapii posiadającymi wiedzę w zakresie oceny postawy ciała. Badania początkowe odbyły się w terminie od 15.02. 2010 roku do 22.05.2010 i przebadano wówczas 9319 dzieci. W trakcie końcowej oceny postawy ciała, która trwała od 10.01.2011 do 12.03.2011 r objęto badaniem 8062 osoby.

8 Zdjęcia RTG W ramach realizacji zamówienia na świadczenia zdrowotne, w dwóch placówkach na terenie Poznania, zapewniono dostępność do wykonania bezpłatnych badań radiologicznych. Do dnia 15 kwietnia 2011 roku wykonano 103 zdjęcia RTG.

9 Zajęcia ruchowe dla dzieci Wielopłaszczyznowość całego przedsięwzięcia polegała nie tylko na diagnostyce, ale także na udziale dzieci w różnych formach ruchu, obejmujących: - grupowe profilaktyczne zajęcia korekcyjne (GPZK), - instruktaż indywidualny (ii), - zajęcia na basenach (ZB).

10 Zajęcia ruchowe dla dzieci – GPZK odbywały się w terminie od 08.03.2010 - 28.02.2011 r. w 68 szkołach podstawowych. Zrealizowano wówczas 20 541 godzin. Przy realizacji GPZK, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 92 specjalistów fizjoterapeutów oraz nauczycieli. Prowadzący wykorzystywali elementy tańca, gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych. Ponadto podczas pracy z dziećmi używano różnego rodzaju sprzętu.

11 Zajęcia ruchowe dla dzieci – ii rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja 2010 r. i trwały do dnia 16 kwietnia 2011 r. Zrealizowano 6 468 godzin zajęć Przy zajęciach z instruktażu indywidualnego, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 37 specjalistów fizjoterapeutów oraz nauczycieli.

12 Zajęcia ruchowe dla dzieci – ZB trwały od 08.05.2010 do 27.03.2011 r. Zrealizowano 6 805 godzin zajęć w tym : 6192 godziny zajęć basenowych dla dzieci uczęszczających na GPZK 613 godzin zajęć basenowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia „ii” Przy zajęciach basenowych, w ciągu całego okresu trwania Projektu, pracowało 52 specjalistów.

13 Wszystkie osoby uczestniczące przy realizacji zamówienia na świadczenia zdrowotne posiadały odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje zawodowe. Wszechstronnie wykształcona kadra specjalistów stworzyła solidny fundament gwarantujący powodzenie całego projektu. Podczas Projektu współpracowało z nami ponad 100 fizjoterapeutów oraz ponad 20 lekarzy specjalistów. Kadra specjalistów

14 Zajęcia edukacyjne dla rodziców W czasie trwania Projektu przeprowadzono cykl pogadanek dla rodziców/opiekunów dzieci z poznańskich szkół podstawowych. Zrealizowano 136 pogadanek, w których uczestniczyło 2 040 osób.

15 Szkolenie dla nauczycieli i pielęgniarek Dnia 20.03.2011 r. MEDYK POLIKLINIKA zorganizowało szkolenie, składające się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Wśród prowadzących wykłady znaleźli się wybitni Profesorowie poznańskich uczelni wyższych, a warsztaty przygotowali ich doktoranci. Podczas ww. konferencji szkoleniowej gościliśmy 184 uczestników.

16 Analiza wstępnej i końcowej Oceny Postawy Ciała Wstępna analiza początkowej oraz końcowej postawy ciała dokonana została dla grupy 1000 dzieci z kompletną dokumentacją medyczną w ostatnim dniu lutego 2011 r. Badana grupa składała się z 490 dziewcząt i 510 chłopców w wieku od 6 do 13 lat. W czasie początkowej oceny postawy ciała w 2010 roku klasy I stanowiły dzieci z rocznika 2003, II z rocznika 2002, III z rocznika 2001 oraz IV z rocznika 2000. Podczas końcowej oceny postawy ciała w 2011 roku dzieci znajdowały się odpowiednio w wyższej klasie.

17

18

19 Tabela 3. Ustawienie miednicy - kolców biodrowych przednich górnych w badaniu początkowym 2010Klasy IKlasy II Klasy IIIKlasy IV ASISrazem norma183178150116627 lewy ASIS wyżej55575236200 prawy ASIS wyżej43405931173 Tabela 4. Ustawienie miednicy - kolców biodrowych przednich górnych w badaniu końcowym 2011Klasy IIKlasy III Klasy IVKlasy V ASISrazem norma219198171132720 lewy ASIS wyżej26404732145 prawy ASIS wyżej36374319135

20 Tabela 5. Wysunięcie barków w stosunku do linii pleców – 2010 rok 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IV wysunięcie barków razem symetria12614113497498 asymetria 0,5-2 cm14612211882468 asymetria 2,5-4 cm6112322 asymetria 4,5 i > 4,5 cm317112 Tabela 6. Wysunięcie barków w stosunku linii pleców – 2011 rok 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IVKlasy V wysunięcie barków razem symetria184166174127651 asymetria 0,5-2 cm88848551308 asymetria 2,5-4 cm643215 asymetria 4,5 i > 4,5 cm2210326

21 Tabela 7. Umiejętność stania na jednej kończynie dolnej – badanie wstępne umiejętność stania na jednej KD Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem prawa tak222224233168847 prawa nie59512815153 lewa tak215224225164828 lewa nie66513619172 razem prawa4374484583321000 razem lewa2812752611831000 Tabela 8. Umiejętność stania na jednej kończynie dolnej – badanie końcowe umiejętność stania na jednej KD Klasy IIKlasy IIIKlasy IVKlasy Vrazem prawa tak267261251179958 prawa nie131411442 lewa tak261256252178947 lewa nie19 10553 razem prawa2802752621831000 razem lewa2802702621831000

22 Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV prawidłowa budowa ciała tak11311110079403 nie168164161104597 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V prawidłowa budowa ciała tak12412814677475 nie156147116106525

23 wadliwa postawa tak15114614591533 nie13012911692467 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV wadliwa postawa tak1211159281409 nie159160170102591 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała

24 wady stóp tak96918169337 nie185184180114663 wady stóp tak81756058274 nie199200202125726 2010Klasy IKlasy IIKlasy IIIKlasy IVrazem Klasy I-IV 2011Klasy IIKlasy IIIKlasy IV Klasy Vrazem Klasy II-V Podsumowanie po początkowej i końcowej ocenie postawy ciała

25 Analiza uczestników Projektu przebadanych podczas końcowej Oceny Postawy Ciała (kOPC) – dane statystyczne

26 DANE STATYSTYCZNE - kOPC liczba dzieci (n=8062)% populacji (n=100%) BADANE PARAMETRY brzuch uwypuklony360844,75 klatka piersiowa lejkowata5807,19 Klatka piersiowa kurza660,82 deformacja klatki piersiowej90,11 asymetria klatki piersiowej240,30 kolana koślawe164920,45 kolana szpotawe2713,36 asymetria ustawienia miednicy278434,53 trójkąty taliowe P>L270833,59 trójkąty taliowe L>P126315,67 WYNIK BADANIA prawidłowa postawa ciała418051,85 skolioza82710,26 wadliwa postawa287835,70 wady stóp223327,70 ZALECENIA ćwiczenia na basenie443855,05 ćwiczenia stóp187223,22 instruktaż indywidualny6638,22 ćwiczenia korekcyjne361144,79 konieczne zgłoszenie się do poradni wad postawy5366,65 RTG1311,62

27 Dziękujemy za uwagę ! MEDYK POLIKLINIKA


Pobierz ppt "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google