Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"6-10-14 dla Zdrowia program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""6-10-14 dla Zdrowia program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy."— Zapis prezentacji:

1 "6-10-14 dla Zdrowia program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy

2 Idea programu W stosunku do rówieśnika z prawidłową masą ciała dziecko otyłe w wieku 10-13 lat jest 6-7-krotnie bardziej narażone na występowanie otyłości w wieku dorosłym!

3 Główne cele programu Badania przesiewowe i ankietowe wśród dzieci. Selekcja dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych. Pełna interwencja edukacyjno-leczniczej w powyższej grupie. Kompleksowy programu dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

4 Jak wygląda zespół Interwencja medyczna Interwencja dietetyczna Interwencja psychologiczna Interwencja dotycząca aktywności fizycznej Edukacja środowiska szkolnego Edukacja rodziców Badania profilaktyczne Łącznie zespół około 50 specjalistów

5 Współpraca ze środowiskiem szkolnym Grupą docelową programu są również przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego Gdańska. Dzięki temu chcemy doprowadzić do:

6 Organizacja programu Badania przesiewowe zostały przeprowadzone w 51 szkołach podstawowych i gimnazjalnych Badania przesiewowe realizowane przez lekarzy i/lub pielęgniarki za zgodą rodziców ( i w ich obecności) Dane wpisane do systemu komputerowego i przekazane do sekretariatu Kontakt z rodzicami ze strony sekretariatu programu po zweryfikowaniu danych

7 Łączne dane od 9.2011 do 1.2013 r. Etap przesiewowy Program ZŻTDz (OPZiSDz) dzieci 6letnie - 4675 Program ZU (OPZiSDz) dzieci 9-11 letnie - 4144 Przesiew Gim. (UCK) dzieci 14letnie - 2491 SUMA 11310

8 Łączne dane od 9.2011 do 1.2013 r. Kwalifikacja w całym okresie 6 - latki 10,56% 9-11 - latki 21,23% 14 - latki 22,56% Razem: 17,11%

9 Etap specjalistyczny Interwencja medycznaInterwencja dietetycznaInterwencja psychologiczna Interwencja dotycząca aktywności fizycznej Edukacja środowiska szkolnego Edukacja rodziców 4-krotne wizyty w gabinecie specjalistycznym w 0-3-6-12 miesiącu

10 Działania w środowisku szkolnym w roku 2012 Badania przesiewowe prowadzone w szkołach: 51 placówek Audyty przeprowadzone w szkołach: 71 Na terenie placówki audytorzy przeprowadzili diagnozy z obszaru odżywania i aktywności fizycznej, opracowali rekomendacje dotyczące budowania polityki zdrowotnej szkoły, służyli również pomocą w tworzeniu polityki. Szkolenia z metodologii HEPS: 9 szkoleń - 168 uczestników Szkolenia objęły pracowników szkół, między innymi nauczycieli, pielęgniarki intendentów i pracowników kuchni. Przeprowadzono również dodatkowe szkolenie dla nauczycieli i instruktorów GOKF.

11 Działania w środowisku szkolnym w roku 2012 Szkolenia dla nauczycieli z zakresu problemu cukrzycy u dzieci. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół społecznych edukatorów cukrzycy. Liczba kursów i uczestników: 27 kursów - 990 uczestników Warsztaty edukacyjne dla dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej z zakresu prawidłowego odżywiania koncentrowały się wokół trzech zagadnień: – Zjadanie I śniadania w domu – Zjadania II śniadania w szkole – Nie podjadania między posiłkami. Warsztaty prowadzone były przez studentów dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolonych przez doświadczonych edukatorów. Liczba kursów i uczestników: 19 kursów - 374 uczestników

12 Edukacja rodziców w 2012 r. Kurs Edukacyjny dla Rodziców Dokonaj Zmian – Podaruj Dziecku Zdrowie przygotowany i prowadzony jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów: lekarzy, dietetyków, psychologów, specjalistów aktywności fizycznej i zdrowia publicznego. Liczba kursów i uczestników: 14 kursów i 400 uczestników

13 Wybrane inne działania w 2012 roku Program otrzymał I nagrodę w czasie II Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health we Wrocławiu. Nagroda została przyznana w dniu 7 listopada 2012 r. Program nagrodzono w kategorii: najlepszy projekt samorządu, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czyli najlepsza inicjatywa samorządów lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.

14 Czy można spodziewać się efektów Dane na podstawie pierwszych 100 pacjentów Spadek średnio o 5 centyli BMI (właściwych dla wieku i płci) w trakcie interwencji. Wartość centyla BMI uczestników programu Przesiew1 int.2 int.3 int.4 int. 92,8291,5688,4286,687,70średnia 939188,58689mediana 4,895,857,899,419,93SD

15 "6-10-14 dla Zdrowia program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy


Pobierz ppt ""6-10-14 dla Zdrowia program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google