Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia, efekty, sukcesy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia, efekty, sukcesy"— Zapis prezentacji:

1 Założenia, efekty, sukcesy
" dla Zdrowia„ program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy

2 Idea programu W stosunku do rówieśnika z prawidłową masą ciała dziecko otyłe w wieku lat jest 6-7-krotnie bardziej narażone na występowanie otyłości w wieku dorosłym!

3 Główne cele programu Badania przesiewowe i ankietowe wśród dzieci.
Selekcja dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych. Pełna interwencja edukacyjno-leczniczej w powyższej grupie. Kompleksowy programu dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

4 Jak wygląda zespół Łącznie zespół około 50 specjalistów
Interwencja medyczna Interwencja dietetyczna Interwencja psychologiczna Interwencja dotycząca aktywności fizycznej Edukacja środowiska szkolnego Edukacja rodziców Badania profilaktyczne Łącznie zespół około 50 specjalistów

5 Współpraca ze środowiskiem szkolnym
Grupą docelową programu są również przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego Gdańska. Dzięki temu chcemy doprowadzić do: Zmiany! Kontrole!

6 Organizacja programu Badania przesiewowe zostały przeprowadzone w 51 szkołach podstawowych i gimnazjalnych Badania przesiewowe realizowane przez lekarzy i/lub pielęgniarki za zgodą rodziców ( i w ich obecności) Dane wpisane do systemu komputerowego i przekazane do sekretariatu Kontakt z rodzicami ze strony sekretariatu programu po zweryfikowaniu danych

7 Łączne dane od 9.2011 do 1.2013 r. Etap przesiewowy
Program ZŻTDz (OPZiSDz) dzieci 6letnie Program ZU (OPZiSDz) dzieci 9-11 letnie Przesiew Gim. (UCK) dzieci 14letnie SUMA

8 Łączne dane od 9.2011 do 1.2013 r. Kwalifikacja w całym okresie
6 - latki 10,56% latki 21,23% 14 - latki 22,56% Razem: 17,11%

9 Etap specjalistyczny Interwencja medyczna Interwencja dietetyczna Interwencja psychologiczna Interwencja dotycząca aktywności fizycznej Edukacja środowiska szkolnego Edukacja rodziców 4-krotne wizyty w gabinecie specjalistycznym w miesiącu

10 Działania w środowisku szkolnym w roku 2012
Badania przesiewowe prowadzone w szkołach: 51 placówek Audyty przeprowadzone w szkołach: 71 Na terenie placówki audytorzy przeprowadzili diagnozy z obszaru odżywania i aktywności fizycznej, opracowali rekomendacje dotyczące budowania polityki zdrowotnej szkoły, służyli również pomocą w tworzeniu polityki. Szkolenia z metodologii HEPS: 9 szkoleń uczestników Szkolenia objęły pracowników szkół, między innymi nauczycieli, pielęgniarki intendentów i pracowników kuchni. Przeprowadzono również dodatkowe szkolenie dla nauczycieli i instruktorów GOKF.

11 Działania w środowisku szkolnym w roku 2012
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu problemu cukrzycy u dzieci. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół społecznych edukatorów cukrzycy. Liczba kursów i uczestników: 27 kursów uczestników Warsztaty edukacyjne dla dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej z zakresu prawidłowego odżywiania koncentrowały się wokół trzech zagadnień: Zjadanie I śniadania w domu Zjadania II śniadania w szkole Nie podjadania między posiłkami. Warsztaty prowadzone były przez studentów dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolonych przez doświadczonych edukatorów. Liczba kursów i uczestników: 19 kursów uczestników

12 Edukacja rodziców w 2012 r. Kurs Edukacyjny dla Rodziców „Dokonaj Zmian – Podaruj Dziecku Zdrowie” przygotowany i prowadzony jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów: lekarzy, dietetyków, psychologów, specjalistów aktywności fizycznej i zdrowia publicznego. Liczba kursów i uczestników: 14 kursów i 400 uczestników

13 Wybrane inne działania w 2012 roku
Program otrzymał I nagrodę w czasie II Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej „Know Health” we Wrocławiu. Nagroda została przyznana w dniu 7 listopada 2012 r. Program nagrodzono w kategorii: najlepszy projekt samorządu, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czyli najlepsza inicjatywa samorządów lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.

14 Czy można spodziewać się efektów
Dane na podstawie pierwszych 100 pacjentów Spadek średnio o 5 centyli BMI (właściwych dla wieku i płci) w trakcie interwencji. Wartość centyla BMI uczestników programu Przesiew 1 int. 2 int. 3 int. 4 int. 92,82 91,56 88,42 86,6 87,70 średnia 93 91 88,5 86 89 mediana 4,89 5,85 7,89 9,41 9,93 SD

15 Założenia, efekty, sukcesy
" dla Zdrowia„ program prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Założenia, efekty, sukcesy


Pobierz ppt "Założenia, efekty, sukcesy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google