Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA Sprawozdanie semestralne z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej w Przedszkolu Niepublicznym BAJKA w Bydgoszczy. Przygotował:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA Sprawozdanie semestralne z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej w Przedszkolu Niepublicznym BAJKA w Bydgoszczy. Przygotował:"— Zapis prezentacji:

1 GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA Sprawozdanie semestralne z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej w Przedszkolu Niepublicznym BAJKA w Bydgoszczy. Przygotował: mgr Marcin Matysiak Marcin Nowak

2

3 Celem badania było opisanie sylwetki dziecka. Posłużyłem się TPC (testem postawy ciała). Narzędzie to pozwoliło opisać ewentualne o d chylenia w postawie dziecka. Zauważone odchylenia a także ich brak, zaznaczane były na 18 rycinach zawartych w teście. Opisane zaobserwowane wady, przekazane zostały rodzicom w formie pisemnej.

4 Przed przeprowadzeniem diagnozy, rodzice zostali poinformowani jak będzie przebiegało badanie. Każdy z rodziców podpisał zgodę na przeprowadzenie badania przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Samo badanie odbywało się w sali w obecności nauczycielki. Dzieci stawały w wyznaczonym miejscu, w pozycji habitualnej.* * Pozycja naturalna, swobodna

5

6 Badaniem objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice wcześniej wyrazili zgodę na przeprowadzenie badania. Łącznie w opisie postawy ciała uczestniczyło 240 dzieci. Przeprowadzenie diagnozy zostało zaplanowane na okres wrzesień/październik – co udało się zrealizować.

7

8 1. PŁASKOSTOPIE – 57% 2. KOŚLAWOŚĆ KOLAN – 33% 3. OSŁABIONE MIĘŚNIE BRZUCHA – 27% 4. POGŁĘBIONA KIFOZA PIERSIOWA – 23% 5. POGŁĘBIONA LORDOZA LĘDŹWIOWA – 12% 6. ODSTAJĄCE ŁOPATKI – 8% 7. PLECY WKLĘSŁO-OKRĄGŁE – 5% 8. SZPOTAWOŚĆ KOLAN – 3% 9. KLATKA PIERSIOWA LEJKOWATA - 2% 10. ASYMETRIA ŁOPATEK – 2% 11. SKOLIOZA – 2% 12. BRAK KRZYWIZN FIZJOLOGICZNYCH – 1%

9

10

11 Powyższy slajd ukazuje zestawienie wad fizjologicznych we wszystkich grupach wiekowych. Wykres potwierdza, że wymienione wady fizjologiczne, bezpośrednio związane z rozwojem dziecka, zanikają wraz z wiekiem.

12

13 Wyniki zawarte w drugim wykresie ukazują postępującą wraz z wiekiem pogłębioną kifozę piersiową. Analizując powyższe wyniki, zakładamy, że procentowy spadek wady dla dzieci sześcioletnich może być spowodowany interwencją świadomych rodziców i ich reakcją na pewnego rodzaju nieprawidłowości i błędy występujące w postawie dziecka. Więcej informacji dadzą nam wyniki badań kontrolnych – porównawczych na przełomie maja i czerwca.

14 W wyniku przeprowadzonych badań, wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane na zajęcia z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej. Zarówno dzieci z określonymi wadami w celu ich zniwelowania, jak i te dzieci u których badanie wykazało prawidłową postawę, w celu wzmocnienia układu mięśniowego i wyrobienia nawyku przyjmowania postawy prawidłowej – skorygowanej.

15 Dzięki diagnozie, dzieci zostały podzielone w swoich grupach na podgrupy liczące maksymalnie 10 osób. Początkowo były to grupy dyspanseryjne – podział ze względu na wady. Jednak ze względu na to, że frekwencja przedszkolaków na zajęciach podlega znacznym wahaniom indywidualnym i sezonowym prowadzenie zajęć z podziałem na grupy dyspanseryjne było utrudnione. Trudno przewidzieć, które dzieci będą uczestniczyły w zajęciach w danym dniu stąd zajęcia kompensacyjno korekcyjne na etapie przedszkolnym mają przede wszystkim charakter profilaktyczny.

16

17 Frekwencja w I semestrze spośród wszystkich dzieci uczestniczących na zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej wyniosła: 76%

18 Uwzględniając osobno dziewczynki i chłopców liczby wyglądają następująco: = 71 % = 78 %

19

20 92% 75%

21 61% 69%

22 60% 80%

23 75% 90%

24 78% 71%

25 89% 72%

26 83% 86%

27 68% 61%

28 75% 79%

29 Badania porównawcze na przełomie maja i czerwca. Prowadzenie zajęć w obszarach ćwiczeń: kształtujących nawyk postawy prawidłowej, rozciągające mięśnie klatki piersiowej, zginaczy stawu biodrowego, wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków, ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne ćwiczenia przeciw płaskostopiu ćwiczenia oddechowe


Pobierz ppt "GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA Sprawozdanie semestralne z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej w Przedszkolu Niepublicznym BAJKA w Bydgoszczy. Przygotował:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google