Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Busłowicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Busłowicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Busłowicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku

2 CEL POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO Likwidacja wady postawy lub zahamowanie jej dalszego rozwoju Przywrócenie prawidłowej postawy ciała

3 CELE ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy Zwiększenie zakresu ruchu w stawach Zwiększenie siły mięśniowej Wyrobienie silnego gorsetu mięśniowego

4 ZAKRES WYKORZYSTYWANYCH ĆWICZEŃ Ćwiczenia ogólnorozwojowe Ćwiczenia specjalne korygujące określoną wadę Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne Ćwiczenia wyrabiające odruch prawidłowej postawy ciała Ćwiczenia oddechowe Gry i zabawy ruchowe Pływanie i ćwiczenia w wodzie

5 PONADTO Właściwa organizacja warunków życia Przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku Przestrzeganie zasad żywienia Umożliwienie dziecku ogólnej ruchliwości

6 USPRAWNIANIE W WADACH KLATKI PIERSIOWEJ

7 1. ćwiczenia ogólnorozwojowe, 2.ćwiczenia oddechowe, 3. ćwiczenia specjalne : - o charakterze kształtującym, odnoszące się do danego typu wady klatki piersiowej, - o charakterze wytrzymałościowym, rozwijające sprawność narządów wewnętrznych, 4. pływanie.

8 ĆWICZENIA ODDECHOWE mają na celu: - nauczenie prawidłowego oddychania, - zwiększenie pojemności życiowej płuc - wzmocnienie mięśni oddechowych - zwiększenie ruchomości klatki piersiowej.

9 USPRAWNIANIE W WADACH KOLAN

10 KOLANA SZPOTAWE- USPRAWNIANIE WSKAZANE: c zęste korzystanie ze świeżego powietrza i słońca c zworakowanie celem wzmocnienia mięśni p rzyjmowanie korekcyjnego ustawienia kkd- kolana złączone, stopy oddalone PRZECIWWSKAZANE: z byt wczesne stawianie dziecka w pozycji pionowej s iad skrzyżny z byt długie zabawy w pozycji stojącej nadwaga

11 Kolana koślawe- usprawnianie WSKAZANE: s iad skrzyżny s iad na krześle z rozstawionymi kolanami i złączonymi stopami j azda rowerem p ływanie PRZECIWWSKAZANE d ługie chodzenie p ozycja rozkroczna w czasie ćwiczeń, zabaw s iad klęczny z podudziami i stopami na zewnątrz

12

13 USPRAWNIANIE W WADACH PLECÓW

14 POSTAWA JEST INDYWIDUALNĄ CECHĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA POSTAWA ZMIENIA SIĘ WRAZ Z ROZWOJEM OSOBNICZYM

15

16 DZIECKO + RODZICE OD NARODZIN PO WIEK DOJRZAŁY CIĄGŁOŚĆ DZIAŁAŃ ZAJECIA KOREKCYJNE + POZOSTAŁY CZAS ZASIĘG ODDZIAŁWANIA

17 KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY DZIECKA WIEK NIEMOWLĘCY I PONIEMOWLĘCY - właściwa pielęgnacja noworodka -zapewnienie prawidłowego rozwoju- poczucia symetrii -zabezpieczenie symetrii dziecka w wózku, nosidełku lub foteliku samochodowym / unikanie nadmiernej kifotyzacji kręgosłupa/

18 KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY DZIECKA WIEK NIEMOWLĘCY I PONIEMOWLĘCY - n ie wyprzedzanie rozwoju dziecka - u nikanie biernego sadzania - k ontrowersyjne chodziki - s tymulowanie spontanicznego i wszechstronnego rozwoju

19 KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY DZIECKA WIEK SZKOLNY: -eliminowanie nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu -ograniczanie siedzącego trybu życia -prawidłowe miejsce do odrabiania lekcji - noszenie bagażu szkolnego

20

21

22

23

24

25

26

27 ZA CIĘŻKI PLECAK, CZY ZA LEKKIE DZIECKO???

28 KSZTAŁTOWANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY- REEDUKACJA POSTURALNA

29 1- WIEDZIEĆ Uświadomienie dziecku nieprawidłowej postawy- defektu Autokorekcja wizualna przed lustrem, a następnie czuciem proprioceptywnym Cel- osiągnięcie aktywnej postawy dziecka do procesu korekcji

30 Umiejętność korygowania wady lokalnie i globalnie Nauczenie nowego nawyku ruchowego

31 3-CZUĆ Wyrabianie wytrzymałości posturalnej Zapewnienie prawidłowej ruchomości stawowej przy odpowiednim napięciu i sile mięśni Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania postawy skorygowanej

32 4- UMIEĆ Utrwalenie prawidłowej postawy bez udziału ciągłej kontroli świadomości

33 ZAJĘCIA KOREKCYJNE W DOMU Są niezbędne Powinny być systematyczne Wykonywane pod kontrolą rodziców, po uprzednim instruktarzu Dziecko nie powinno być podczas ćwiczeń zmęczone

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. DZIDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Małgorzata Busłowicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google