Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych."— Zapis prezentacji:

1 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Jolanta Skolimowska Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

2

3 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy, w tym Polski. Obecnie w Polsce osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią około % ludności. Wg prognoz GUS w 2030 r. osoby w wieku 65 lat i starsze stanowić będą 23,8% społeczeństwa polskiego (8,5 mln osób). Występujące u osób starszych problemy zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia : lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Opieka zdrowotna w Polsce powinna realizować proces dostosowywania się do trendów demograficznych.

4 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Identyfikowane problemy: Niewystarczający poziom wiedzy kadr medycznych nt. opieki geriatrycznej. Brak ofert szkoleniowych całościowo obejmujących problematykę opieki nad osobami starszymi. Nieadekwatność systemu opieki geriatrycznej wynikająca z dezintegracji i rozproszenia poszczególnych interesariuszy systemu oraz niedostateczna liczba specjalistów w tej dziedzinie. Niewystarczający poziom wiedzy decydentów systemu nt. potrzeb ludzi starszych.

5 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w okresie od r. do r. realizuje projekt systemowy Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalizacja: Projekt ogólnopolski Wartość projektu: ponad 22 mln zł

6 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Celem ogólnym projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Szkoleniami objętych zostanie: lekarzy podstawowej opieki medycznej (POZ), pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych.

7 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Udział w projekcie wszystkich w/w grup zawodowych uzasadnia dążenie do stworzenia modelu zespołu interdyscyplinarnego, zabezpieczającego podstawowe potrzeby zdrowotne ludzi starszych w środowisku ich zamieszkania, co w efekcie może zapobiec przedwczesnym i kosztownym z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia hospitalizacjom starszych osób.

8 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Szkolenia są bezpłatne dla uczestników. Dodatkowo, uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie.

9 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Zadania realizowane w ramach projektu: 1. Opracowanie programów kształcenia w zakresie opieki geriatrycznej dla poszczególnych grup zawodowych objętych projektem (2012 r.)

10 2. Organizacja kursów z zakresu opieki geriatrycznej dla: 2000 lekarzy POZ, 1000 fizjoterapeutów, 2000 pielęgniarek POZ, 200 opiekunów medycznych, 200 terapeutów środowiskowych.

11 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE W ramach projektu kursy ukończyło: Razem Lekarze POZ Pielęgniarki POZ Fizjoterapeuci Opiekunowie medyczni Terapeuci środowiskowi 067 Razem

12 Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE 3. Ewaluacja systemu opieki geriatrycznej, monitorowanie szkoleń. W ramach projektu na przełomie w 2014 roku, na podstawie m.in. ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń oraz wywiadów z ekspertami, zostanie przeprowadzona ewaluacja obecnego systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce. Na jej podstawie zostaną wypracowane założenia kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie POZ oraz warunków jej realizacji, w tym poprawy systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej.

13 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Projekt systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Kurs specjalistyczny: Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy

14 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych BENEFICJENT SYSTEMOWY Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

15 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych CEL GŁÓWNY Poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

16 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych UCZESTNICY PROJEKTU 4800 pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających aktualne zatrudnienie w zawodzie, którzy będą uczestniczyć w kursie realizowanym na podstawie programu kształcenia opracowanego w ramach Projektu. Kursy będą przeprowadzane przez uprawnione podmioty wyłaniane w trybie zamówień publicznych i będą bezpłatne dla uczestniczących w nich osób.

17 Inne działania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych OKRES REALIZACJI w dniu 31 lipca 2013r. Minister Zdrowia wydał Decyzję w sprawie dofinansowania projektu Projekt będzie realizowany do dnia r. ZASIĘG PROJEKTU Obszar całej Polski

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki nad seniorami podejmowane w ramach projektów współfinansowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google