Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacja © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacja © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński."— Zapis prezentacji:

1 Motywacja © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

2 Otoczenie biologiczno - fizyczne Otoczenie społeczne Człowiek Interakcja człowieka z otoczeniem © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

3 Kategorie potrzeb ludzkich wg A. H. Maslowa – ciąg dalszy Potrzeby afirmacji swojej osoby: - wyrażanie siebie i swych możliwości, - zaspokajanie swej ciekawości i chęci rozumienia świata, - swobodne działanie w otaczającym świecie. społecznych, po Potrzeby uznania ze strony innych ludzi i grup czucia godności i wiary we własne siły. Potrzeby miłości, przyjaźni, życzliwości, wzajemności w stosunkach z ludźmi. Potrzeby bezpieczeństwa i niezależności od zagrożenia. Potrzeby fizjologiczne – głodu, pragnienia, snu, odpoczynku, seksualne inne. © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

4 Kategorie potrzeb ludzkich - próba innej agregacji Potrzeby Bodźce zewnętrzne wewnętrzne Biologiczne Łaknienie, pragnienie OddychanieUnikanie bóluPotrzeba snuPotrzeby seksualne Społeczne Pozycji społecznej Solidarności z grupą Patriotyzmu Psychologiczne Przedmiotowe AmbicjonalneUczucioweSzkodzenia © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

5 Schemat występowania frustracji PotrzebaDziałanieCel Przeszkoda utrudniająca osiągnięcie celu © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

6 Następstwa frustracji Doraźne skutki frustracji Trwałe następstwa frustracji Mechanizmy obronne Racjonalizacja Projekcja Represja Przeniesienie Ucieczka w marzenie Identyfikacja Fiksacja Regresja Zmiany w zachowaniu Agresja Apatia Klasyfikacja następstw frustracji Nieprzystosowa nie Powstawanie pewnego rodzaju zachowań Powstawanie pewnego rodzaju motywacji © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński

7 ZESTAWIENIE TEORII MOTYWACJI  Teorie potrzeb  Teoria hierarchii potrzeb ludzkich (wg A. Maslowa)  Teorie X, Y i Z stosowane przez menedżerów (wg D. MacGregora i W. Ouchi`ego)  Teoria dwuczynnikowa (motywacji-higieny) (wg F. Herzberga)  Teoria wzbogacenia pracy (wg J.R. Hackmana i G.R. Oldhama)  Teoria ERG (wg C. Alderfera)  Teoria trzech potrzeb (wg D. McClellanda)

8  Teorie „Celów”  Poznawcza teoria oceny (wg R. de Charmsa)  Teoria ustalania celów (wg E. Locke`a)  Teoria wzmocnień (wg B.F. Skinnera)  Teoria równowartości (wg J. St. Adamsa)  Teoria oczekiwań (wg V. Vrooma)

9 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZADOWOLENIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE  Potrzeby samorealizacji:  praca kreatywna stanowiąca wyzwania pracowników  współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji  elastyczność pracy i jej niezależność  Potrzeby uznania  odpowiedzialność i ważność pracy  promocja i awans na wyższe stanowisko  pochwała i uznanie wyrażone przez zwierzchnika  Potrzeby socjalne  uprzejmi i przyjaźni współpracownicy  kontakty i dobra współpraca z klientami  miły i kulturalny personel nadzorujący (zwierzchnicy)  Potrzeby bezpieczeństwa  bezpieczne i czyste warunki pracy (BHP)  pewność pracy (jej zabezpieczenie)  odpowiednie wynagrodzenie i dodatki pracownicze  Potrzeby fizjologiczne  urlopy, przerwy na odpoczynek i posiłek  poczucie fizycznego komfortu z pracy i jej posiadania w sensie ogólnym  rozsądnie ustawione godziny pracy

10 TEORIE „X i Y” wg D. McGregora oraz TEORIA „Z” wg W. Ouchi`ego Zgodnie z teorią „X” menedżerowie sądzą, że: Podwładni unikają pracy i w ogóle nie lubią pracować Brak im ambicji, zaś w celu „przymuszenia” ich do pracy należy stosować odpowiednią kontrolę ich poczynań Pracownicy unikają odpowiedzialności i wolą być kontrolowani niż kierować innymi Pracownicy przeciwstawiają się wszelkim zmianom i najbardziej cenią sobie bezpieczeństwo osobiste i zawodowe

11 Zgodnie z teorią „Y” menedżerowie sądzą, że: Pracownicy lubią i chcą pracować, a pracę traktują jako naturalną część życia, podobnie jak wypoczynek i rozrywkę Chętnie akceptują odpowiedzialność, a nawet jej poszukują i dotyczy to również osób na niższych stanowiskach pracy Są zdolni do samodzielnego sterowania zadaniami, które im przydzielono przejmując na siebie zadanie samokontroli i samokierowania Posiadają takie cechy, jak zdolność do wyobraźni, pomysłowość, kreatywność, umiejętności podejmowania decyzji i cechy te są rozpowszechnione wśród wszystkich zatrudnionych, a nie tylko wśród menedżerów

12 W firmach stosujących teorię „Z”, pracownik mógł oczekiwać: Stosowania filozofii długoterminowego zatrudnienia (wzrost pewności posiadania i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz samej pracy) Zmienności funkcji i zadań, czyli elastyczności w zakresie wykonywanego zawodu, planowania osobistej kariery i rozwoju Współudziału w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania i wykonawstwa Zaangażowania wszystkich zatrudnionych w procesy ciągłego doskonalenia w firmie i na rzecz firmy, np. przez szerokie i aktywne uczestnictwo w ruchu jakościowym i produktywnościowym


Pobierz ppt "Motywacja © dr E.Kuczmera-Ludwiczyńska, mgr D.Ludwiczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google