Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 lat PPP Saur Neptun Gdańsk S.A.. Akcjonariusze  51% SAUR – międzynarodowa grupa zajmującą się usługami komunalnymi >Obsługuje klientów na terenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 lat PPP Saur Neptun Gdańsk S.A.. Akcjonariusze  51% SAUR – międzynarodowa grupa zajmującą się usługami komunalnymi >Obsługuje klientów na terenie."— Zapis prezentacji:

1 15 lat PPP Saur Neptun Gdańsk S.A.

2 Akcjonariusze  51% SAUR – międzynarodowa grupa zajmującą się usługami komunalnymi >Obsługuje klientów na terenie 11 krajów >Obroty: 1,4 mld EURO (2005) >Liczba pracowników: 12 400  49% MIASTO jest ważnym węzłem komunikacyjnym i jednym z największym portów na Bałtyku >457 tys. mieszkańców (grudzień 2006) >Powierzchnia: 262 km 2 >Dochody Miasta 1 213 mln PLN (budżet 2006)

3 Działalność  Od 1 lipca 1992 r. SNG eksploatuje infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną Gdańska i Sopotu >SYSTEM GDAŃSKA I SOPOTU (2006) >sieć wodociągowa1 310 km >Przepompownie wody6 >Hydrofornie23 >ujęcia wgłębne21 >ujęcia powierzchniowe1 >ujęcia drenażowe2 >sieć kanalizacyjna 1 125 km >Przepompownie ścieków74 >oczyszczalnie 2

4 Działalność  Od 1 lipca 1992 r. SNG eksploatuje infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną Gdańska i Sopotu >INFORMACJE OGÓLNE O SNG (2006) >sprzedaż wody25,0 mln m 3 >sprzedaż ścieków27,6 mln m 3 >przychody 140 mln PLN >liczba obsługiwanych mieszkańców508 000 >zatrudnienie 679 osób

5 Pracownicy i klienci  Zarządzanie personelem: wzrost wydajności i komfortu pracy >Ciągły wzrost kompetencji pracowników w wyniku szkoleń >Zwiększenie wydajności pracy: liczba km sieci przypadająca w roku 1992 na jednego pracownika wyniosła 1,7 km, a w roku 2006 – już 3,6 km >Zmniejszenie zatrudnienia o 33%, bez zwalniania pracowników z przyczyn ekonomicznych >Nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy  Zmiana podejścia do klienta: od odbiorcy do partnera >Rzeczywisty wzrost jakości obsługi >Ograniczenie do minimum liczby reklamacji >Skrócenie cyklu płatności o 71%, do 27 dni >wskaźnik windykacji za 12 m. 2006 r. wyniósł 97,6%

6 Jakość wody  Udział wody spełniającej normy UE wzrósł z 8% w 1992 roku do prawie 86% w 2006 r. przy czym wynosi 100% w wodzie podawanej do wodociągu centralnego 8 % 86 % % wody spełniającej standardy UE

7 Jakość sieci  Zmniejszenie strat wody w sieci z 25% w roku 1992 do 14% w 2006 1992 2006

8 Jakość sieci  W przeciągu 15 lat nastąpiło ograniczenie liczby awarii liniowych o 49%

9 Otwarcie plaż  W 1994 r. ponownie zostały otwarte plaże w Gdańsku i Sopocie, jako efekt poprawy skuteczności oczyszczania ścieków

10 Przedsiębiorstwo transparentne  Badania opinii publicznej co 2 lata  Dni otwarte dla mieszkańców  Debaty publiczne cyklicznie 2 razy w roku  Badanie klimatu organizacyjnego co 2 lata  Otwarta polityka informacyjna  Strona internetowa

11 QSE  Zintegrowany System Zarządzania QSE wg norm: >ISO 9001:2000, >ISO 14001:2004, >PN-N-18001:2004 (jakość, bezpieczeństwo, środowisko)  Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium SNG wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

12 Synergia z Grupą  Stały udział w programach technicznych Grupy  Udział Laboratorium Centralnego w pracach sieci laboratoriów Grupy  Udział ośrodka szkoleniowego SNG w pracach innych ośrodków Grupy  Udział SNG w projekcie zarządzania wiedzą InnowAkcja  Udział w projektach technicznych, w tym instalacja pilotowa Mycet na Oczyszczalni Wschód  Specjaliści SNG wykonali dla Grupy szereg ekspertyz handlowych, technicznych i informatycznych m.in. w Kaliningradzie, Lepaji, Armenii, Moskwie, Belgradzie i w wielu miastach w Polsce.  SNG razem z SAUR uczestniczy w kontrakcie na eksploatację 34 miast w Armenii.

13 Synergia z Miastem  Stałe doradztwo Miastu, w strategicznych projektach dot. rozwoju  Promocja Gdańska poprzez działania marketingowe i handlowe SNG i SAUR  Idea i udział w projekcie „Fontanna Czterech Kwartałów”  Udział w programie „Wakacyjny Staż”  Udział w programach edukacji ekologicznej  Wspieranie działań kulturalnych i sportowych

14 Gdański projekt wodno - ściekowy Utworzenie GIWK Sp. z o.o. - nowy model wzajemnych relacji od 1.01.2005 Własność infrastruktury Kontrakt na usługę Umowa dzierżawy GIWK 100% własności M.Gdańska Miasto Gdańsk 51% SAUR 49% M. Gdańsk Decyzje o taryfach Kontrola usługi Inwestycje: finansowanie planowanie Jakość usługi Relacje z klientami Utrzymanie i remonty infrastruktury Projekt wodno-kanalizacyjny pt. „ Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń kierowanych do Bałtyku z obszaru Miasta Gdańska” ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU : 127 mln € Założone cele:  W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ - Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gdańska, do uzyskania 100% zgodności z wymaganiami - Modernizacja systemu wodociągowego dla poprawy jego efektywności i sprawności dostosowanej do standardów europejskich  W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ - Uzbrojenie rozwojowych terenów Miasta w sieć kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach dotychczas jej pozbawionych  W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - Opracowanie docelowej metody zagospodarowania osadów ściekowych z Oczyszczalni Wschód - Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do Morza Bałtyckiego, poprzez poprawę skuteczności usuwania biogenów

15 Członkostwo  Polskie Zrzeszenie inżynierów i Techników Sanitarnych  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie  Pomorskie Forum Wodociągowe  Pomorska Organizacja Pracodawców  Międzynarodowe Stowarzyszenie Ozonu  Polskie Forum ISO 9000  Gdański Klub Biznesu  Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB  Francuska Izba Przemysłowo – handlowa

16 Nagrody i wyróżnienia  Solidny Partner – wielokrotnie  Przedsiębiorstwo Fair Play - wielokrotnie  Dobroczyńca Roku  Przyjaciel Dzieci – Fundacja Rodzina Nadziei  Pomorska Nagroda Jakości  Panteon Polskiej Ekologii  Złota Odznaka PZITS  Gazela Biznesu – wielokrotnie  Gdański Mecenas Sportu  Mecenas Kultury Gdańska  Puchar dla najlepszej Dyrekcji ds. Klientów SAUR

17  „To właśnie w Gdańsku od 10 lat sprawnie funkcjonuje kontrakt na zarządzanie wodociągami, często przedstawiany jako modelowe rozwiązanie dla innych miast.” PriceWaterhouseCoopers, „Raport na temat wielkich miast Polski – Gdańsk”, 2007, s. 32.

18 Dziękuję za uwagę SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ul. Wałowa 46 80-858 GDAŃSK tel. : (058) 301 30 91 fax. : (058) 301 45 13 info@sng.com.pl www.sng.com.pl


Pobierz ppt "15 lat PPP Saur Neptun Gdańsk S.A.. Akcjonariusze  51% SAUR – międzynarodowa grupa zajmującą się usługami komunalnymi >Obsługuje klientów na terenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google