Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Białobrzegi, 14 października 2010 r. Białobrzegi, 14 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Białobrzegi, 14 października 2010 r. Białobrzegi, 14 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Białobrzegi, 14 października 2010 r. Białobrzegi, 14 października 2010 r.

2 PLAN  Informacja o systemie  Stan prac i terminy wdrożenia  Przedstawienie głównych funkcjonalności systemu w cyklu 1  Wpływ systemu na funkcjonowanie organów celnych

3 Co to jest EMCS?

4 

5 Excise Movement and Control System  Projekt wspólnotowy  Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur  Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych  Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE

6  Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą - e-AD  Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych  Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji Excise Movement and Control System

7 Aktorzy  Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający  Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne)  Organy podatkowe (celne)

8 Jak działa system ? Wysyłający EMCS państwa wysyłającego odbierającego Odbierający Projekt raportu odbioru Raport odbioru e-AD e-AD Projekt e-AD e-AD Raport odbioru

9 EMCS PL polska aplikacja EMCS

10 Założenia  Wykorzystanie systemu Bachus  Do przemieszczeń krajowych i unijnych  Wykonawca zewnętrzny (przetarg)  Specyfikacja unijna + wymagania krajowe (elektroniczne zabezpieczenia, kontrola)  Wąskie ramy czasowe realizacji (wdrożenie 1 stycznia 2011 r.)  Podział realizacji na 2 cykle

11 Terminy i fazy unijne FAZA 0 od 1 kwietnia 2010 r. FAZA 1 od 1 stycznia 2011 r. FAZA 2 od 1 stycznia 2012 r. Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia Współpraca administracyjna, raport ze zdarzenia/kontroli Dwie grupy krajów

12 Termin dla Polski, Danii i … 1 IV 2010 – 31 XII 2010 Przemieszczenia do/z Polski i Danii na papierowym ADT 1 I 2011 - … EMCS stosowany we wszystkich krajach UE

13 Kontrola  Specyfika krajowa  Brak możliwości kontroli każdej przesyłki  Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR – INTERDBECS)  Spójność przepisów z zakresu systemu i kontroli

14 Współpraca z innymi systemami  System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy (SEED PL)  Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ)  System kontroli eksportu/importu (ECS/AIS)  System analizy ryzyka ZISAR (INTERDBECS)  System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR  Hurtownia danych ARIADNA

15 Interfejsy dla podmiotów  Niewizualny interfejs komunikacyjny pomiędzy EMCS PL a podmiotem gospodarczym (webservice)  Komunikacja via e-mail  Podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany (możliwość stosowania podpisu niekwalifikowanego usankcjonowane będzie w rozporządzeniu MF, które jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych)

16 Interfejs niewizualny (webservice)  Podmioty budują połączenie swoich systemów z EMCS PL  Połączenie szyfrowanym kanałem https  Specyfikacja komunikatów dostępna na stronie www EMCS

17 E-MAIL  Darmowy kanał komunikacyjny  Generator komunikatów online/offline dostarczany przez administrację  Zapisany komunikat przesyłany do EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej

18 Stan prac i terminy wdrożenia

19 Stan prac  START EMCS: 1 stycznia 2011 r.  Dokumenty opublikowane na stronie www.  Pierwsza wersja systemu zainstalowana  Generator komunikatów – 20 października  Początek testów – 29 października

20 Stan prac  Testy z wybraną grupą podmiotów  Kampania informacyjna  Szkolenia przewidziane na koniec roku  Rozporządzenia dot. systemu – proces konsultacji

21 1 stycznia 2011 r.  System obowiązkowy dla przemieszczeń unijnych  System fakultatywny dla przemieszczeń krajowych  Podstawowe funkcjonalności – e-AD, raport odbioru, anulowanie, zmiana miejsca przeznaczenia

22 1 stycznia 2012 r.  System obowiązkowy dla przemieszczeń unijnych i krajowych  Dodatkowe funkcjonalności – m.in. współpraca administracyjna, raport ze zdarzenia

23 Podstawowe przypadki użycia cykl 1 (od 1 stycznia 2011)

24 Sprawdzenie projektu e-AD wysyłający EMCS PL Przesłanie projektu e-AD Otrzymanie odmowy przyjęcia e-AD Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-AD SEED ISZTAR ZISAR Informacja o kontroli do podmiotu Kontrola OSOZ Brak kontroli negatywne Otrzymanie e-AD negatywne Negatywne Pozytywne Złożenie projektu e-ADT 2/6h 15 min.

25 wysyłający EMCS PL Przesłanie powiadomienia o wysyłce Otrzymanie odmowy przyjęcia projektu e-AD ZISAR Informacja o kontroli Kontrola Brak kontroli Złożenie projektu e-AD (proces bez analizy ryzyka) Negatywne Pozytywne Złożenie powiadomienia o wysyłce 2/6h Sprawdzenie e-AD oraz zbieżności danych zawartych w powiadomieniu i w projekcie e-AD Otrzymanie informacji o braku kontroli Wysyłka 15 min.

26 EMCS państwa wysyłającego EMCS PL odbierający Walidacja e-ADT e-ADT zwalidowany Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Otrzymanie e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru Odbierający otrzymuje e-ADT wysyłający Otrzymanie e-ADT Wyroby gotowe do wysłania ZISAR KontrolaBrak kontroli Informacja o kontroli Powiadomienie o przybyciu przesyłki Otrzymanie powiadomienia Kontrola i wprowadzenie wyników kontroli Odbierający otrzymuje wyroby Odbiór wyrobów 2/6h 15 min.

27 EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierając y wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Otrzymanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Wysyłający otrzymał raport odbioru Złożenie raportu odbioru

28 Eksport  Po zwolnieniu wyrobów do wywozu monitorowanie przemieszczenia odbywa się w ECS  System EMCS PL otrzymuje potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza terytorium UE z ECS  Od IV kwartału 2011 r. – do tego czasu sprawdzanie ręczne

29 Wpływ systemu na pracę urzędów

30  Analiza ryzyka dot. przemieszczeń prowadzona przez system (stan docelowy)  Dostęp mobilny do systemu i wprowadzanie wyników kontroli do systemu  Wgląd w przemieszczenia i historię przemieszczeń  Zmniejszenie obciążenia pracą z dokumentami papierowymi  Role w systemie nie wpływające na strukturę organizacyjną urzędu  … ??? Zmiana ?

31  Administratorzy (rola techniczna)  Rejestrator  Kontroler  Użytkownicy mający wgląd do danych (przemieszczeń) Role w systemie

32  Obsługa ręcznego zamknięcia przemieszczenia  Rejestracja dokumentacji w systemie  Decyduje o braku kontroli  Decyduje o kontroli w przypadku awarii systemu analizy ryzyka  Przegląda dokumenty w systemie  Rozlicza zabezpieczenie w przypadku przemieszczeń „do wyjaśnienia”, wprowadza wyniki wyjaśnień do systemu  Sprawdza zgodność e-AD z deklaracją wywozową lub z deklaracją importową przy braku ECS/AIS Rejestrator

33  Dokonuje fizycznej kontroli przemieszczeń  Wprowadza raport z kontroli  Przegląda dokumenty znajdujące się w systemie Kontroler

34  HELPDESK tel. 042 638 80 17 fax. 042 638 80 50 e-mail: emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl  WWW - www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Służba celna/Informatyzacja/EMCS  Lokalni koordynatorzy w IC Kontakt


Pobierz ppt "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Białobrzegi, 14 października 2010 r. Białobrzegi, 14 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google