Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży Realizacja projektu: 2005-2007 Projekt finansowany z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży Realizacja projektu: 2005-2007 Projekt finansowany z."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży Realizacja projektu: 2005-2007 Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie PFRON Dr Ewa Giermanowska Instytut Spraw Publicznych i ISNS Uniwersytet Warszawski

2 W ramach projektu zrealizowano cztery badania socjologiczne:  Wywiady swobodne z 50 osobami niepełnosprawnymi (w wieku 18-29) lat, (realizacja październik 2005 -styczeń 2006).  Badanie sondażowe przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej młodzieży niepełnosprawnej (500 osób), techniką wywiadu kwestionariuszowego, (realizacja CBOS, listopad-grudzień 2006).  Badanie powiatowych urzędów pracy - ankieta pocztowa, wysłana do wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce, (realizacja maj-lipiec 2006).  Monografie 16 powiatów, (realizacja lipiec-listopad 2006).

3 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie (NSP-2002)  Ogółem: 4 315 045 osób  W wieku 16-29 lat: 240 692 osoby  Współczynnik aktywności zawodowej 25-29 lat: 31%  Wskaźnik zatrudnienia 25-29 lat: 28%

4

5

6

7

8 Typowe i nietypowe formy zatrudnienia  Typowe formy zatrudnienia: niejednoznaczne rozumienie pojęcia  Przedstawiciele samorządowi: umowa o pracę na czas nieokreślony, czas pracy regulowany możliwościami zdrowotnymi  Pracodawcy: umowa o pracę na czas określony (do końca ważności orzeczenia) w pełnym wymiarze czasu pracy Nietypowe formy zatrudnienia:  brak wiedzy o elastycznych formach  postawy ambiwalentne

9 Preferencje młodych ON dotyczące form zatrudnienia (wyniki analizy czynnikowej)  model zatrudnienia niezależnego  model zatrudnienia dorywczego  model zatrudnienia domowego  model stabilnego zatrudnienia  model zatrudnienia grupowego

10 Preferencje młodych ON dotyczące organizacji czasu pracy (wyniki analizy czynnikowej)  model typowego czasu pracy  model elastycznego czasu pracy  model dostosowany do potrzeb zdrowotnych

11 Wnioski Upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i elastycznej organizacji czasu pracy jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej młodych ON Elastyczne formy zatrudnienia mogą być:  pomostem w drodze do zatrudnienia pozwalającym na zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji społecznych  formą uzupełniającą do świadczeń rentowych  docelową formą zatrudnienia, zgodną z możliwościami i potrzebami młodej ON Brak elastycznych rozwiązań w sferze zatrudnienia spycha część młodych ON do szarej strefy lub do stanu permanentnej bierności zawodowej

12 Związki zawodowe a ochrona zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników  obecnie zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych jest bardzo słabo chronione, np. w ZPCH  sieć instytucji wokół młodej osoby niepełnosprawnej jest bardzo uboga, głównym wsparciem jest rodzina  instytucjami reprezentującymi najlepiej interesy osób niepełnosprawnych są organizacje pozarządowe


Pobierz ppt "Projekt: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży Realizacja projektu: 2005-2007 Projekt finansowany z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google