Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych Tomasz Schimanek Iza Przybysz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych Tomasz Schimanek Iza Przybysz."— Zapis prezentacji:

1 Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych Tomasz Schimanek Iza Przybysz

2 TYTUŁ SLAJDU Celem spotkania jest wspólne określenie: tego, co w przepisach prawa przeszkadza przedsiębiorstwom społecznym, tego, czego w przepisach brakuje, aby przedsiębiorstwa społeczne mogły się rozwijać. 2

3 TYTUŁ SLAJDU PROBLEMY I POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 3

4 TYTUŁ SLAJDU Najważniejsze problemy deklarowane przez przedsiębiorstwa społeczne – 2008 rok: problemy z finansowaniem prowadzonej działalności: brak kapitału własnego, ograniczone przychody, brak instrumentów wsparcia zwrotnego, z których mogłyby skorzystać przedsiębiorstwa społeczne, problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikające z braku wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, Na podstawie wyników badania przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonego pod koniec 2008 roku w ramach projektu Przedsiębiorstwa społeczne – mazowieckie modele działania, współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, realizowanego przez WYG International. 4

5 TYTUŁ SLAJDU problemy z obsługą księgową i prawną, kłopoty z rejestracją (dotyczą one przede wszystkim spółdzielni socjalnych), problemy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, brak współpracy z biznesem, generalny brak wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych i w związku z tym nieufność do tego typu podmiotów w ich otoczeniu. 5

6 TYTUŁ SLAJDU Najczęściej wskazywane potrzeby przedsiębiorstw społecznych: dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu, dofinansowanie bieżącej działalności, doradztwo finansowe, doradztwo strategiczne, szkolenia z działalności gospodarczej, szkolenia nt. rachunkowości, finansów, szkolenia prawne. 6

7 TYTUŁ SLAJDU Słabości przedsiębiorstw społecznych z perspektywy instytucji finansowych w 2008 roku: brak kapitału, który stanowić mógłby zabezpieczenie pożyczki, kredytu czy poręczenia, niewielkie doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, trudności w prowadzeniu działalności, niskie przychody, Na podstawie badania opinii przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i instytucji finansowych na temat instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonego w połowie 2008 roku w ramach projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii społecznej realizowanego na zlecenie Funduszu Współpracy przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida, finansowanego w ramach projektu Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń IW EQUAL. 7

8 TYTUŁ SLAJDU misja, którą nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja celów społecznych, co zwiększa ryzyko kredytowe, brak jasnych regulacji prawnych dotyczących działania przedsiębiorstw społecznych, niewielka aktywność informacyjno-promocyjna przedsiębiorstw społecznych skierowana do otoczenia, w tym instytucji finansowych. 8

9 TYTUŁ SLAJDU Bariery działania przedsiębiorstw społecznych w 2010 roku: mała wiedza pracowników administracji publicznej na temat specyfiki PS, mała wiedza innych podmiotów o specyfice działalności organizacji, uzależnienie zatrudnienia w PS od zewnętrznego wsparcia finansowego, Badanie Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce zrealizowane w 2010 roku przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (CEAPP) oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. 9

10 TYTUŁ SLAJDU pozyskanie środków finansowych na rozwój, przepisy prawa, niski poziom wynagrodzeń w PS, zła koniunktura gospodarcza, biurokracja, bariery administracyjne. 10

11 TYTUŁ SLAJDU Wyniki monitoringu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych - 2011 rok: Postrzegane bariery związane z prawem i finansowaniem: brak przygotowania do prowadzenia PS przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (głównie dotyczy to spółdzielni socjalnych, brak zrozumienia idei spółdzielczości socjalnej, stygmatyzująca funkcja spółdzielni socjalnej, ograniczenia dotyczące księgowości i nadwyżki bilansowej, 11

12 TYTUŁ SLAJDU lustracja, brak znajomości i/lub rozumienia przepisów prawa po stronie przedsiębiorstw społecznych, duża dowolność interpretacji obowiązujących przepisów, nadmierna biurokracja, brak zrozumienia specyfiki działania PS, brak możliwości egzekwowania zobowiązań ze strony publicznej, np. terminowości przekazywania środków. 12

13 TYTUŁ SLAJDU Podsumowując, główne przyczyny problemów PS, to: zbyt mała wiedza, kompetencje i doświadczenia osób zarządzających PS, niewielka wiedza/rozumienie PS w otoczeniu, ale także wśród pracowników i członków, brak kapitału, ograniczone możliwości wsparcia PS ze strony państwa. 13

14 TYTUŁ SLAJDU Czy przyczyny tych problemów i ograniczeń związane są z prawem, a jeżeli tak, to co w przepisach należałoby zmienić lub czego w nich brakuje? 14


Pobierz ppt "Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych Tomasz Schimanek Iza Przybysz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google