Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Poznań, wrzesień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Poznań, wrzesień 2011."— Zapis prezentacji:

1 prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Poznań, wrzesień 2011

2  POZNAŃ MIASTEM PRZEDSIĘBIORSTW ZDOLNYCH DO KONKUROWANIA NA RYNKU GLOBALNYM  POZNAŃ CENTRUM UNIWERSYTECKIM O EUROPEJSKIM ZNACZENIU  POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  POZNAŃ MIASTEM ATRAKCYJNYM DLA LUDZI O WYSOKICH KWALIFIKACJACH, KREATYWNYCH, AKTYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH

3 KONKURENCYJNA GOSPODARKA  WIEDZA DLA BIZNESU MIASTO WIEDZY, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU  AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ JAKOŚĆ ŻYCIA  WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA

4

5

6 KLUB PARTNERA UEP - ROZWÓJ KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM  ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI BIZNESU  STAŻE I PRAKTYKI STUDENCKIE  USŁUGI BADAWCZE I DORADCZE  OFERTA SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  OPINIOWANIE KIERUNKÓW ROZWOJU UCZELNI  WSPOMAGANIE (MATERIALNE) ROZWOJU UEP  PATRONATY NAD SALAMI DYDAKTYCZNYMI  WIZYTY CZŁONKÓW KLUBU I REPREZENTANTÓW WŁADZ UEP W PRZEDSIĘBIORSTWACH

7 MAŁA AULA UEP, WYREMONTOWANA PRZEZ PENTA INVESTMENTS, WŁAŚCICIELA FIRMY ŻABKA POLSKA S.A.

8

9

10

11 PROJEKT: BUDOWA I WYPOSAŻENIE WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU - MATERIAŁY I BIOMETRIAŁY REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO BUDŻET: 63 MLN EURO - POWIERZCHNIA: 19.635 M 2 - KAMPUS MORASKO BUDYNKI: BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ, ROŚLINNEJ, PRZEMYSŁOWEJ (WRAZ ZE SZKLARNIĄ I ZWIERZĘTARNIĄ), TECHNOLOGII CHEMICZNEJ I NANOTECHNOLOGII ORAZ CENTRUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH (WRAZ Z REGIONALNYM LABOLATORIUM UNIKATOWEJ APARATURY) WCZT TO KONCEPCJA NOWEGO DUŻEGO OŚRODKA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ POLSKIEJ MAPIE DROGOWEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ OD 23 LUTEGO 2011R. NA: POLSKIEJ MAPIE DROGOWEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ KONSORCJUM: 5 UCZELNI, 4 INSTYTUTY PAN, IWNIRZ, PPN-T FUNDACJI UAM ORAZ URZĄD MIASTA POZNANIA (PARTNER WSPIERAJĄCY)

12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  CENTRA DOSKONAŁOŚCI  BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI  CENTRUM KSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH  CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI I TECHNOLOGII DLA MEBLARSTWA  EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  KLASTRY  KLASTER STOLARZY SWARZĘDZKICH  WIELKOPOLSKI KLASTER MEBLARSKI  WIELKOPOLSKI KLASTER MEBEL DESIGN  WIELKOPOLSKI KLASTER ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

13

14  INNOWACYJNOŚĆ UCZELNIA PATENTY, PRAWA OCHRONNE I LICENCJE ZAPLECZE INNOWACYJNE UCZELNI PP42,3161,96 UAM14,1744,02 UP4,4532,61 UM1,0142,93 UEP0,6126,45 AWF00

15

16

17  WSPÓŁPRACA UCZELNI Z DUŻYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI  PROGRAMY STYPENDIALNE  PROJEKTY BADAWCZE

18

19

20  PROJEKTY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA  WSPARCIE PATENTOWANIA W KRAJU I ZA GRANICĄ  PROJEKTY ROZWOJOWE  INFRASTRUKTURA BADAWCZA  WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH I WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R  INICJATYWA NCBiR (NP. INITECH)

21

22 UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UAM  POWSTAŁE W 2004 ROKU JAKO JEDNOSTKA OGÓLNOUCZELNIANA  KOMERCJALIZACJA WIEDZY  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (PREINKUBATOR AKADEMICKI)

23  CENTRUM INNOWACJI, ROZWOJU I TRANSFERU TECHNOLOGII PP  SAMOFINANSUJĄCA SIĘ JEDNOSTKA OGÓLNOUCZELNIANA  KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII  APLIKACJE O FUNDUSZE UE  WDRAŻANIE WYNIKÓW BADAŃ I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

24 UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH SP. Z O.O.  POWSTAŁO W 2010 ROKU  100% SPÓŁKA UM  UTWORZENIE 1 SPÓŁKI „SPIN-OUT” (POZLAB) BIURO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z PRAKTYKĄ UP BIURO KARIER AWF

25

26 FUNDACJA UAM (od 1990 r.)  POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY (od 1995 r.)  WSPÓLNE CENTRA BADAWCZE UAM/FUAM  INQBATOR TECHNOLOGICZNY – FIRMY STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MIASTA POZNANIA  PROJEKTY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  TRANSFER TECHNOLOGII Z OBSZARU CHEMII I MATERIAŁÓW DO PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

27

28

29

30 BADANIA  PROWADZONE BADANIA O CHARAKTERZE APLIKACYJNYM  ZLECONE USŁUGI BADAWCZE, LABORATORYJNE I EKSPERTYZY  PROBLEMY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW  WYNALAZKI I TECHNOLOGIE (LICENCJE)  WSPÓLNE PROBLEMY BADAWCZE I TECHNOLOGICZNE

31 EDUKACJA  EDUKACJA KADR DLA PRZEDSIĘBIORSTW  EDUKACJA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW  PRAKTYKANCI I STAŻYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW  PRZEDSTAWICIELE PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE DYDAKTYCZNYM  UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW W KSZTAŁTOWANIU PROGRAMÓW NAUCZANIA

32  INFRASTRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORSTW (W TYM TYCH, POWSTAŁYCH W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ)  WYNAJEM INFRASTRUKTURY DLA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH  WYDZIELONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

33  SPONSOROWANE PROGRAMY STYPENDIALNE  SPONSOROWANE DOSTAWY APARATURY  SZARA STREFA KONTAKTÓW UCZELNI Z GOSPODARKĄ  EKSPERTYZY, DORADZTWO  USŁUGI EDUKACYJNE

34  CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII  PREINKUBATORY / INKUBATORY  BIURA KARIER  RZECZNIK PATENTOWY / BIURO PATENTOWE  FUNDACJE UCZELNIANE  RADY GOSPODARCZE, KLUBY…

35 NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA SPÓŁKI CELOWEJ W CELU KOMERCJALIZACJI (?) WYNIKÓW BADAŃ  REGULAMINY OCHRONY I EKSPLOATACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA UCZELNI (ZASADY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH)  UDZIAŁ PRACODAWCÓW W PRZEBUDOWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA I PROGRAMÓW POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ (WDRAŻANIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI)  UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI GOSPODARKI W PROCESIE EDUKACJI (WYKŁADY, SEMINARIA, STAŻE I PRAKTYKI)  EDUKACJA NA ZAMÓWIENIE Z SEKTORA GOSPODARKI

36  STRATEGIA POLSKA 2030  STRATEGIE ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE (2 DOKUMENTY)  NOWELIZACJA USTAWY O FINANSOWANIU NAUKI (NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU)  NOWELIZACJA PAKIETU 4 USTAW DOT. NAUKI

37  UPOWSZECHNIANIE KONCEPCJI UNIWERSYTETU III GENERACJI (PRZEDSIĘBIORCZE UNIWERSYTETY)  STRATEGIA EUROPA 2020  MODERNIZACJA EUROPEJSKICH INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (20.09.2011 r.)


Pobierz ppt "Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Poznań, wrzesień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google