Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mirosław Gębski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mirosław Gębski."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mirosław Gębski

2 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl Opracował: MIROSŁAW GĘBSKI Prezes Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT w Toruniu PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO

3 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl 1. ROLA STRATEGII ROZWOJU  Wyznaczenie kierunków (priorytetów) rozwoju  Biznes plan  Racjonalizacja wykorzystania zasobów  Podstawa do zabiegania o środki zewnętrzne  Apolityczny charakter

4 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl 2. PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA 2. PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA GŁÓWNE ETAPY  Diagnoza Dokumentacja podsumowująca posiadane zasoby Dokumentacja podsumowująca posiadane zasoby  Warsztaty planowania strategicznego Informacje wstępne na temat metody i dokumentacja Informacje wstępne na temat metody i dokumentacja warsztatów warsztatów  Strategia rozwoju Dokument końcowy stanowiący cel przedsięwzięcia Dokument końcowy stanowiący cel przedsięwzięcia

5 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl PROCES TWORZENIA STRATEGII

6 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl 3. ISTOTA METODY MAPS Założenia podstawowe: Informacje i wiedza potrzebna do opracowania strategii Założenia podstawowe: Informacje i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane, nieuporządkowane istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane, nieuporządkowane i rozproszone w instytucjach i umysłach różnych ludzi i rozproszone w instytucjach i umysłach różnych ludzi  Regionalni / lokalni liderzy: — reprezentatywni przywódcy poszczególnych środowisk opiniotwórczych — posiadający doświadczenie upoważniające do udziału w procesie planowania — dysponujący wiedzą przedmiotową  Zadania moderatora: — kierowanie dyskusją — porządkowanie i strukturalizacja wypowiedzi — utrwalanie wyników dyskusji  Consensus: dochodzenie do końcowych ustaleń jest osiągane tylko drogą powszechnej zgody (głosowanie jest niewłaściwe dla tej metody) powszechnej zgody (głosowanie jest niewłaściwe dla tej metody)

7 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl 4. PREZENTACJA METODY AKTYWNEGO PLANOWANIA STRATEGII I. ANALIZA PODMIOTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA II. ANALIZA PROBLEMÓW III. ANALIZA CELÓW IV. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (mierniki) STRESZCZENIE STRATEGII STRESZCZENIE STRATEGII V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

8 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl I. ANALIZA PODMIOTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA I. ANALIZA PODMIOTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA — KRYTERIA DOBORU GRUPY — KRYTERIA DOBORU GRUPY A. Podejmujący decyzję B. Opiniotwórczy C. Realizujący strategię D. Eksperci E. Blokujący F. Finanse G. Grupa popierająca

9 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl II. ANALIZA PROBLEMÓW

10 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl II. ANALIZA PROBLEMÓW (ciąg dalszy) D R Z E W O PROBLEMÓW PROBLEM KLUCZOWY Skutek 1Skutek 2 Przyczyna 1 Przyczyna 3 Przyczyna 2 Skutki

11 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl III. ANALIZA CELÓW D R Z E W O C E L Ó W Obrazuje zależność: cel i środek do jego osiągnięcia Obrazuje zależność: cel i środek do jego osiągnięcia CEL / ŚRODEK 1. PRZEFORMUŁOWANIE PROBLEMÓW NA CELE 2. DOPISYWANIE CELÓW CEL NADRZĘDNY / MISJA CEL STRATEGICZNY CELE CZĄSTKOWE / CELE OPERACYJNE REZULTATY / WYNIKI DZIAŁANIA

12 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl IV. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI) PLANOWANIE CELE CZĄSTKOWE (OPERACYJNE) Cele cząstkowe niezbędne do realizacji celu strategicznego, których osiągnięcie nie jest zależne od realizatora strategii ILOŚĆ Ile? Jak wiele? JAKOŚĆ Jak dobrze? CZASU Kiedy? MIEJSCA Gdzie? Uściśla cel Służy do monitoringu Obiektywnie sprawdzalny CEL STRATEGICZNY ZAGROŻENIA / ZAŁOŻENIA INFORMACJA O MIERNIKU / WSKAŹNIKU MIERNIK / WSKAŹNIKCELE REALIZACJA

13 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ CEL CZĄSTKOWY 3 CEL CZĄSTKOWY 2 CEL CZĄSTKOWY 1 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA WYSOKOŚĆ BUDŻETU DZIAŁANIA DO KIEDYOD KIEDY CELE / DZIAŁANIA

14 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl - Fundusz Poręczeń Kredytowych FPK - Regionalne Centrum PrzedsiębiorczościRCP - Inkubator Przedsiębiorczości, projekt współfinansowany z programu Phare 2002 IP - Park Przemysłowy I etap, projekt współfinansowany z programu Phare 2001 SI CEL STRATEGICZNY Park Przemysłowy 175 ha

15 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl STRUKTURA CELÓW  ● Strefa inwestowania o powierzchni 36,3 ha  ● Inkubator Przedsiębiorczości  ● Regionalne Centrum Przedsiębiorczości  ● Fundusz Poręczeń Kredytowych Narzędzia realizacji celów: ● Pobudzanie postaw przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy mieszkańców gminy  ● Przygotowanie infrastruktury technicznej służącej  rozwojowi podmiotów gospodarczych Cele operacyjne: Wsparcie rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Solcu Kujawskim Cel strategiczny:

16 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl LOKALNY SYSTEM PRODUKCYJNY LOKALNY SYSTEM PRODUKCYJNY — PARTNERZY — PARTNERZY

17 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl INSTRUMENTY WSPARCIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opracował: MIROSŁAW GĘBSKI Prezes Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT w Toruniu

18 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl INSTRUMENTY WSPIERANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  STREFY ROZWOJU GOSPODARCZEGO  PARKI PRZEMYSŁOWE  PARKI TECHNOLOGICZNE  REGIONALNE CENTRA INNOWACJI  CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII  INKUBATORY TECHNOLOGICZNE  INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI — TWORZONE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE — TWORZONE PRZEZ SAMORZĄD LOKALNY  FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  FUNDUSZE POŻYCZKOWE  ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE  USŁUGI DORADCZE W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG USŁUG

19 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mirosław Gębski 87-100 TORUŃ, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl

20 Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski 87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 49 tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 www.euro-investment.ple-mail: biuro@euro-investment.pl Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości EURO-INVESTMENT Mirosław Gębski Biuro Firmy budynek Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kuj. Pokój nr A9 tel./fax 0 52 387 02 40 Siedziba Firmy ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń tel./fax 0 56 654 62 12 tel.kom. 0 603 785 697 e-mail: biuro@euro-investment.pl


Pobierz ppt "CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mirosław Gębski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google