Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE „Inteligentna Energia – Program dla Europy” – możliwość dofinansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE „Inteligentna Energia – Program dla Europy” – możliwość dofinansowania."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE „Inteligentna Energia – Program dla Europy” – możliwość dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 2 Program „Inteligentna Energia – Program dla Europy” jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania działań poza-technologicznych w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii w transporcie. Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność. Program IEE, zainicjowany jako część Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013, stanowi kontynuację programu „Inteligentna Energia – Europa” (realizowanego w latach 2003-2006).

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 3 Program, który pomaga zamienić założenia polityczne w konkretne działania Zmiany w działaniu użytkowników końcowych Cele UE w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii  Tworzenie najlepszych praktyk  Edukacja  Transfer wiedzy  Doskonalenie rynku  Wdrożenie założeń politycznych i ich doskonalenie 730 mln € na 2007-13

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 4 Program IEE jako uzupełnienie innych Programów

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 5 IEE - instrumenty n konkursy na najlepsze projekty (ogłoszenie konkursu – marzec termin składania - czerwiec), n przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską, n Inicjatywa ELENA.

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 6 Kto może brać udział?  Partnerem może być każdy podmioty posiadający osobowość prawną w UE, Chorwacji, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie  Organizacje międzynarodowe  Osoba fizyczna nie może starać się o dofinansowanie

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 7 Jakie projekty finansuje program IEE ?  wypełnia cele UE w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym  spełnia wymagania priorytetów na dany rok  angażuje minimum 3 partnerów z różnych krajów – wymagana jest współpraca międzynarodowa  trwa maksymalnie 3 lata  nie jest inwestycją, ani projektem badawczym Projekt, który… Maksymalne dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowanych

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 8 Obszary finansowania w 2010 roku Energia elektryczna Bioenergia OZE w budownictwie Efektywność energetyczna (SAVE) Efektywny energetycznie transport (STEER) Odnawialne źródła energii (ALTENER) Działania zintegrowane Efektywny energetycznie transport Pogłębianie wiedzy i doświadczenia oraz edukacja Efektywne energetycznie budynki Zachowania konsumenckie Lokalne przywództwo energetyczne Finansowanie EE i OZE w budownictwie mieszkaniowym

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 9 Efektywny energetycznie transport n Bezpieczne poruszanie się pieszo i jazda na rowerze n Kontrola i certyfikacja polityk dotyczących ruchu miejskiego n Programy eko-jazdy n Bardziej efektywna energetycznie dystrybucja towarów

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 10 Przykłady realizowanych projektów PRESTO – Promocja Codziennego Korzystania z Roweru OBIS - Usprawnianie Systemów Rowerów Publicznych w Miastach Europy YOUTH - Młodzież zmienia współczesne miejskie zwyczaje transportowe

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 11 Przykłady realizowanych projektów AENEAS – Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie ADDED VALUE – Information and Awareness Campaigns to Enhance the Effectiveness of Investments and Infrastucture Measures for Energy Efficient Urban Transport

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 12 Inicjatywa ELENA W grudniu 2009 r. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły, w ramach Programu IEE, nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance).  ELENA wspiera przejście od planów do faktycznych inwestycji  ELENA pozwala do dofinansowanie 90% kosztów pomocy technicznej związanej z faktyczną inwestycją  ELENA jest innowacyjnym instrumentem, który łączy technologię z inwestycjami  Wspiera rozwój programów realizowanych przez miasta i może być stosowany w różnych miastach lub regionach  Ma na celu szersze wdrożenie innowacyjnych metod, procesów, produktów i praktyk

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 13 Europejskie wsparcie EE i OŹE na poziomie lokalnym - przegląd obszarów finansowania i form wsparcia ELENA wsparcie techniczne Wsparcie lokalnych/regionalnych władz: –Studia wykonalności –Dodatkowe wsparcie techniczne w postaci pracowników –Badania techniczne –Przetargi –Struktura finansowa PROGRAMY/PROJEKTY INWESTYCYJNE Budynki prywatne i publiczne, w tym mieszkania socjalne, a także oświetlenie uliczne i światła ruchu drogowego (modernizacja budynków, sieci ciepłowniczych, integracja OZE itp.) Transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzenie samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.) Infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami.

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 14 Europejskie wsparcie EE i OŹE na poziomie lokalnym - uprawnieni promotorzy/końcowi beneficjenci wsparcia n Pomoc techniczna na opracowanie programu inwestycyjnego może zostać udzielona władzom lokalnym, regionalnym lub innym jednostkom publicznym z krajów uprawnionych do korzystania z programu IEE (UE+Norwegia, Lichtenstein, Chorwacja, Islandia). n Program inwestycyjny lub jego część może być realizowany przez jednostki inne niż publiczne np. posiadaczy koncesji na realizację zadań jednostki publicznej, firmy oferujące usługi energetyczne (ESCO).

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 15 ELENA Więcej informacji na temat inicjatywy ELENA, w tym listę najczęściej zadawanych pytań, formularze aplikacyjne i przykłady projektów można znaleźć na stronie www.eib.org/elena www.eib.org/elena ELENA secretariat e-mail: elena@eib.org

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie zaprasza na III Konferencję z cyklu „Inteligentna Energia w Polsce” 8 grudnia 2010r. w Warszawie Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kape.gov.pl oraz www.cip.gov.pl www.kape.gov.plwww.cip.gov.pl l

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 17 Agencja Wykonawcza Programu IEE Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) EACI http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 18 Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna Energia – Program dla Europy” Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska 35 00-560 Warszawa tel. (22) 626-09-10, fax. (22) 626-09-11 www.kape.gov.plwww.kape.gov.pl, www.cip.gov.pl/iee-kpkkapewww.cip.gov.pl/iee-kpkkape e-mail: kpkiee@kape.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE „Inteligentna Energia – Program dla Europy” – możliwość dofinansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google