Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania krótkookresowe wspierające europejską politykę transportową Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania krótkookresowe wspierające europejską politykę transportową Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy."— Zapis prezentacji:

1 Badania krótkookresowe wspierające europejską politykę transportową Priorytet : Harmonijny transport powierzchniowy

2 Stopniowe przełamywanie dysproporcji pomiędzy wzrostem gospodarczyn a rozwojem sektora transportu poprzez: Zbilansowanie środków transportu Eliminacja wąskich gardeł objęcie użytkowników pojazdów polityki transportowej Cele zawarte w Białej Księdze

3 Zadanie 1. Nowe technologie i koncepcje dla wszystkich środków transportu powierzchniowego a) Czysty miejski transport 1.1 : Testowanie wdrożenia i strategie przejscia dla czystego transportu miejskiego -CIVITAS II 1.2 : Wysokiej jakości transport publiczny 1.3 : Zaawansowanie wiedzy o innowacyjnych środkach w transporcie miejskim

4 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu b) Interoperacyjność europejskiego systemu kolejowego 3.1: Wdrożenie i zmiany w europejskim systemie kolejowym 3.2 : Nowe koncepcje transeuropejskiego przewozu towarów koleją

5 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu c) Transport róznymi srodkami i logistyka 3.3 : Projekty demonstracyjne dużej skali - korytarze transportowe 3.4 : Technologie i strategie przewozu towarów róznymi środkami 3.5 : System zarządzania przewozem towarów róznymi srodkami transportu 3.6 : Poprawa jednostek przeładunkowych transportu intermodalnego 3.7 : Usługi i informacje dla pasażerów podróżujących róznymi środkami transportu 3.8 : Najlepsze przykłady logistyki 3.9 : Logistyka w miastach

6 Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja roznych środków transportu transport wodny d) Bezpieczny, sprawny i interoperacyjny transport wodny 3.10 : Systemy zarządzania i systemy informatyczne dla transportu morskiego 3.11 : Bezpieczne, przyjazne srodowisku i efektywne funkcjonowanie statków 3.12 : Rozwój zasobów ludzkich 3.13 : Strategie dotyczące transportu morskiego

7 Zadanie 4. Wzrost bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym, zmniejszanie zatłoczenia e) Zintegrowane strategie bezpieczeństwa drogowego 4.1 : Analiza wypadków i urazów komunikacyjnych 4.2 : Szkolenia dla kierowców w zakresie podniesienia bezpieczeństwa 4.3 : Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej 4.4 : Przestrzeganie zasad ruchu drogowego i podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdów 4.5 : Kampanie podnoszące świadomość i akceptację różnorodnych środków transportowych

8 Zadanie 4. Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego, ograniczanie zatłoczenia f) Integracja inteligentnych systemów transportowych 4.6 : europejski, elektroniczny system pobierania opłat drogowych 4.7 : system informacji w czasie rzeczywistym dla podróżujących o różnych środkach transportu

9 Zadanie 4. Zwiększanie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego oraz ograniczanie zatłoczenia g) Wdrożenie opłat transportowych 4.8 : Koszty korzystania z infrastruktury transportowej 4.9 : Optymalne inwestowanie i opłaty 4.10 : Projekty demonstracyjne dotyczące opłat transportowych

10 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu IP: - Korytarze dla przewozu towarów ZADANIE: - demonstracja innowacyjnych technologii, systemów i strategii na wybranych pan-europejskich korytarzach, - rozwój koncepcji Autostrady morskiej - odnowa przewozów kolejowych PRIORYTET: korytarze ruchu międzynarodowego bez zatłoczeń OCZEKIWANE REZULTATY: wzrost potencjału przewozowego

11 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu STREP i CA: Logistyka w miastach ZADANIE: Wsparcie logistyki poprzez dyseminację najlepszych doświadczeń i zachęcanie do wymiany i współpracy PRIORYTETY: Identyfikacja, dyseminacja i promocja najlepszych przykładów logistyk miejskich OCZEKIWANE REZULTATY: Podniesienie świadomości dotyczącej najlepszej logistyki, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi

12 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu IP: Nawigacja w żegludze morskiej i usługi informacyjne ZADANIA: harmonizacja i usprawnienie systemów raportowania i integracja różnych źródeł informacji PRIORYTETY: integracja ze sprzętem pokładowym, współpraca z innymi systemami informatycznymi OCZEKIWANE REZULTATY: implementacja nowych rozwiązań (kompatybilnych z systemami wymiany informacji)

13 Pierwszy konkurs Zadanie 3 Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu CA: Platforma koordynacji transportu morskiego ZADANIA: defragmentacja (integracja) sektora badań morskich PRIORYTETY: bezpieczeństwo, jakość usług, wymiana informacji, dyseminacja rezultatów, technologii i doświadczeń OCZEKIWANE REZULTATY: wzmocnienie naukowego i technologicznego potencjału, utworzenie europejskiego wsparcia dla rozwoju technologii morskich

14 Pierwszy konkurs Zadanie 4 Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego oraz zmniejszanie zatłoczenia. Zwiększanie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i śródlądowej IP: Analiza wypadków i szkód (obrażeń) ZADANIA: poznanie przyczyn wypadków i obrażeń PRIORYTETY: rozwój i ocena narzędzi wspierających oraz analiza bezpieczeństwa drogowego OCZEKIWANE REZULTATY: bank danych o przyczynach wypadków, rekomendacje dla instytucji dochodzeniowych, agencji ubezpieczeniowych i przemysłu

15 Pierwszy konkurs Zadanie 4 Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego oraz zmniejszanie zatłoczenia. Zwiększanie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i śródlądowej STREP: Bezpieczeństwo infrastruktury transportowej ZADANIA: unikanie i zmniejszanie skutków wypadków PRIORYTETY: najlepsze praktyki taniego bezpieczeństwa na drogach, tunelach itp.. OCZEKIWANE REZULTATY: wypracowanie fachowych poradników dla użytkowników i służb

16 Poprzez 4 zaproszenia do składania wniosków projektowych Jeden konkurs w każdym roku Data zamknięcia 115. kwiecień 2003 Data zamknięcia 217. grudzień 2003 Data zamknięcia 3grudzień 2004 Data zamknięcia 4grudzień 2005 Wdrożenie Programu


Pobierz ppt "Badania krótkookresowe wspierające europejską politykę transportową Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google