Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPOSAŻENIE : NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: DODATKI: - specjalny, - służbowy, - za długoletnią służbę wojskową, - motywacyjny, - wyrównawczy dla sędziów i prokurator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPOSAŻENIE : NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: DODATKI: - specjalny, - służbowy, - za długoletnią służbę wojskową, - motywacyjny, - wyrównawczy dla sędziów i prokurator."— Zapis prezentacji:

1 UPOSAŻENIE : NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: DODATKI: - specjalny, - służbowy, - za długoletnią służbę wojskową, - motywacyjny, - wyrównawczy dla sędziów i prokurator ów UPOSAŻENIE ZASADNICZE należności za podróże i przeniesienia zasiłek na zagospodarowanie gratyfikacja urlopowa dodatkowe wynagrodzenie należności zwolnieniowe należności pośmiertne nagrody jubileuszowe nagrody i zapomogi dodatkowe uposażenie roczne należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: świadczenia socjalno - bytowe

2 TABELA UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH

3 motywuje do zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia służby w wybranych jednostkach motywacja do pozostawania w służbie wojskowej MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej motywuje do podejmowania służby w warunkach niebezpiecznych SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania motywacja podnoszenia kwalifikacji i wzorowego wykonywania obowiązków WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów pomiędzy uposażeniem wojskowym a wynagrodzeniem cywilnym

4 PILOCI POZOSTAŁY PERSONEL LATAJĄCY MARYNARZE NURKOWIE SPADOCHRONIARZE GROM ŻW SAPERZY WARUNKI SZKODLIWE od 750 do 2.700 zł + zwiększenie za F-16 do 2.250 zł od 450 do 1.500 zł od 225 do 900 zł od 300 do 675 zł od 450 do 1.350 zł od 1.200 do 3.300 zł od 75 do 180 zł wykonywanie lotów pełnienie służby na morzu wykonywanie zadań pod wodą wykonywanie skoków ze spadochronem zwalczanie terroryzmu i szkolenie w tym zakresie wykonywanie zadań: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych, rozminowywanie terenu PERSONEL SIL wykonywanie bezpośredniej obsługi statków powietrznych do 600 zł do 750 zł SKW, SWW od 60 zł do 3.750 zł do 900 zł DODATEK SPECJALNY

5 od 75 do 150 od 150 do 450 od 150 do 750 w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP dowódca batalionu (równorzędny) główny księgowy dowódca kompanii (równorzędny) od 45 do 75 szef kompanii (równorzędny) bosman okrętowy od 450 do 750 lekarz, lekarz dentysta - w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach polowych od 150 do 450 lekarz, lekarz dentysta - w wojskowej komisji lekarskiej* DODATEK SŁUŻBOWY STANOWISKA SŁUŻBOWE lekarz, lekarz dentysta - w dowództwach OW i RSZ od 1050 do 1500 kontroler ruchu lotniczego: od 450 do 750 - posiadający uprawnie instruktorskie: - posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej 750 150

6 JEDNOSTKI WOJSKOWE 450 zł GROM, 1psk, FORMOZA, Oddział Specjalny ŻW w Warszawie KOMPANIA I ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WP 225 zł DODATEK SŁUŻBOWY

7 od 20 lat 15% 9 % 3 % WYSOKOŚĆ DODATKU *LATA SŁUŻBY 25% * KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO od 3 lat od 9 lat od 15 lat 20% od 25 lat 12 %od 12 lat 30% od 30 lat 6 % od 6 lat DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

8 PRZYZNAWANY ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ W KORPUSIE PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH - - za uzyskanie bardzo dobrej oceny z opiniowania służbowego oraz uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty wojskowego 30 zł klasa M I klasa SW II klasa SW III klasa SW 90 zł 180 zł 300 zł OCENA BARDZO DOBRA I POSIADANA KLASA SPECJALISTY WYSOKOŚĆ DODATKU DODATEK MOTYWACYJNY

9 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane corocznie przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza (w 2012 r. - 875 zł) dla żołnierza, jego małżonka oraz dzieci GRATYFIKACJA URLOPOWA

10 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie przysługuje po powołaniu do służby wojskowej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE wypłacane w ramach funduszu wynoszącego 1% dla MON i 1,5% dla dowódców j.w. planowanych środków na uposażenia w danym roku kalendarzowym NGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI wypłacane są po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej NAGRODY JUBILEUSZOWE

11 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny, zasiłki do kwoty 7500 zł zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do 5000 zł NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIA SŁUŻBOWE diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów, NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE wypłacane za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym (od 75 zł do 350 zł miesięcznie), za wykonywanie dodatkowych czynności, np. za pełnienie służb dyżurnych (50 zł za każdą służbę) DODATKOWE WYNAGRODZENIE

12 należne na zajmowanym w kraju stanowisku służbowym UPOSAŻENIE ZASADNICZE WRAZ Z DODATKAMI O CHARAKTERZE STAŁYM w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (w 2010 r. – 2500,0 zł) JEDNORAZOWA NALEŻNOŚĆ PIENIĘŻNA w wysokości uzależnionej od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na które żołnierz został skierowany, np. szer: 3750 zł, kpr: 3875 zł, chor: 4750, por: 5750 zł, mjr: 7750 zł, płk: 9500 zł; należność zagraniczna może być zwiększona przez dowódcę j.w. od 250 zł do 750 zł miesięcznie; należność zagraniczna może być również zwiększona przez MON od 500 zł do 1750 zł miesięcznie, NALEŻNOŚĆ ZAGRANICZNA za przebywanie w strefie działań wojennych od 75 zł do 125 zł dziennie DODATEK WOJENNY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

13 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ODPRAWA - w wysokości:- po roku służby 100%, - po 5 latach służby 200 % - po 10 latach - 300% i wrasta o 20% za każdy dalszy rok służby do 600% (po 25 latach służby) - miesięcznego uposażenia żołnierza. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - wypłacane co miesiąc w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia. Przysługuje żołnierzom, którzy pełnili służbę wojskową przez okres co najmniej 15 lat. Może być wypłacone jednorazowo z góry. EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA URLOP WYPOCZYNKOWY – przysługuje za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia oraz za max. 3 lata poprzednie. Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent w wysokości 1/22 części uposażenia żołnierza. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE – w wysokości 1/12 za każdy miesiąc służby w roku zwolnienia. GRATYFIKACJA URLOPOWA – za rok zwolnienia


Pobierz ppt "UPOSAŻENIE : NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: DODATKI: - specjalny, - służbowy, - za długoletnią służbę wojskową, - motywacyjny, - wyrównawczy dla sędziów i prokurator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google