Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Zakres osobowy Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Korzystają osoby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Zakres osobowy Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Korzystają osoby."— Zapis prezentacji:

1 Przywileje i immunitety dyplomatyczne

2 Zakres osobowy Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin 4 grupy: 4 grupy: 1. Szef i członkowie personelu misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Nie są obywatelami państwa przyjmującego Nie są obywatelami państwa przyjmującego Nie mają stałego miejsca zamieszkania w państwie przyjmującym Nie mają stałego miejsca zamieszkania w państwie przyjmującym Kryterium wspólnego pożycia członków rodziny we wspólnocie domowej Kryterium wspólnego pożycia członków rodziny we wspólnocie domowej

3 2. Członkowie personelu administracyjno-technicznego Korzystają z przywilejów wymienionych w art KoSD Korzystają z przywilejów wymienionych w art KoSD Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej stosowany do obowiązków służbowych Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej stosowany do obowiązków służbowych Nie korzystają członkowie ich rodzin Nie korzystają członkowie ich rodzin Ograniczone przywileje celne Ograniczone przywileje celne

4 3. Członkowie personelu służby misji Immunitet w sprawach służbowych Immunitet w sprawach służbowych zwolnień od podatków od wynagrodzeń zwolnień od podatków od wynagrodzeń 4. Służący prywatni zwolnień od podatków od wynagrodzeń zwolnień od podatków od wynagrodzeń Ewentualnie immunitety przyznane przez państwa przyjmujące Ewentualnie immunitety przyznane przez państwa przyjmujące

5 Zakres terytorialny członkowie personelu dyplomatycznego oraz członkowie ich rodzin członkowie personelu dyplomatycznego oraz członkowie ich rodzin W granicach terytorium państwa przyjmującego W granicach terytorium państwa przyjmującego Statki powietrzne i morskie Statki powietrzne i morskie Przy przejeździe przez państwo trzecie (służbowo) art. 40 KoSD Przy przejeździe przez państwo trzecie (służbowo) art. 40 KoSD Przywileje celne i podatkowe Przywileje celne i podatkowe

6 Zakres czasowy Z chwilą przekroczenia granicy swojego państwa Z chwilą przekroczenia granicy swojego państwa Obowiązek notyfikacji art. 10 KoSD Obowiązek notyfikacji art. 10 KoSD Do czasu opuszczenia terytorium państwa przyjmującego Do czasu opuszczenia terytorium państwa przyjmującego Do czasu upływu terminu Do czasu upływu terminu W odniesieniu do czynności służbowych - do końca życia W odniesieniu do czynności służbowych - do końca życia

7 Nietykalność osobista Art. 29 KoSD Art. 29 KoSD Art. 37 KoSD Art. 37 KoSD Członkowie personelu dyplomatycznego, członkowie administracyjno-techniczni, rodziny (nie będący obywatelami państwa przyjmującego) Członkowie personelu dyplomatycznego, członkowie administracyjno-techniczni, rodziny (nie będący obywatelami państwa przyjmującego) Art. 38 KoSD Art. 38 KoSD

8 Status pomieszczeń misji Art. 30 KoSD Art. 30 KoSD Art. 31 KoSD Art. 31 KoSD Nietykalność: Pomieszczenia misji, rezydencja szefa misji, członków personelu dyplomatycznego oraz mieszkania członków personelu admin.- techn. Nietykalność: Pomieszczenia misji, rezydencja szefa misji, członków personelu dyplomatycznego oraz mieszkania członków personelu admin.- techn. Art. 41 pkt 3 Art. 41 pkt 3 Zwolnienia podatkowe dla pomieszczeń misji Zwolnienia podatkowe dla pomieszczeń misji

9 Immunitet jurysdykcyjny Niepodleganie jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego Niepodleganie jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego Art.. 41 KoSD Art.. 41 KoSD Uzależnione od stanowiska Uzależnione od stanowiska

10 Immunitet od jurysdykcji karnej Wykluczenie sankcji karnych – orzeczeń sądowych Wykluczenie sankcji karnych – orzeczeń sądowych Członkowie personelu dyplomatycznego misji + członkowie ich rodzin Członkowie personelu dyplomatycznego misji + członkowie ich rodzin Członkowie personelu adminstracyjno- technicznego + członkowie ich rodzin art. 37 Członkowie personelu adminstracyjno- technicznego + członkowie ich rodzin art. 37 Personel służby w zakresie obowiązków Personel służby w zakresie obowiązków Wyjątki: w razie zrzeczenia i po upływie terminu na opuszczenie kraju Wyjątki: w razie zrzeczenia i po upływie terminu na opuszczenie kraju

11 Immunitet od jurysdykcji cywilnej Wyjątki od zasady art. 31 pkt. 1 Wyjątki od zasady art. 31 pkt. 1 1.W stosunku do prywatnego mienia nieruchomego na terytorium państwa przyjmującego 2.Gdy występuje jako wykonawca testamentu, spadkobierca, zapisobierca itp. 3.Działalność zawodowa/handlowa poza funkcjami urzędowymi Art. 42 Art. 42 Art. 31 Art. 31 personel dyplomatyczny + rodzina personel dyplomatyczny + rodzina personel adiminstr.-techn. w zakresie ich urzędu personel adiminstr.-techn. w zakresie ich urzędu Art. 37 ust. 4 służba Art. 37 ust. 4 służba

12 Immunitet od jurysdykcji administracyjnej Immunitet policyjny Immunitet policyjny

13 Poczta dyplomatyczna bagaż dyplomatyczny Kurierzy dyplomatyczni Kurierzy dyplomatyczni Poczta korzysta z całkowitej nietykalności Poczta korzysta z całkowitej nietykalności Poczta zwolniona z opłat celnych/podatkowych Poczta zwolniona z opłat celnych/podatkowych Bagaż osobisty personelu dyplomatycznego art. 36 KoSD zwolniony od rewizji Bagaż osobisty personelu dyplomatycznego art. 36 KoSD zwolniony od rewizji Wyjątki: gdy uzasadnione podejrzenie Wyjątki: gdy uzasadnione podejrzenie Bagaż osobisty personelu admin.-tech. nie jest zwolniony od rewizji Bagaż osobisty personelu admin.-tech. nie jest zwolniony od rewizji

14 Dokumenty potwierdzające Paszporty dyplomatyczne/służbowe Paszporty dyplomatyczne/służbowe Wizy dyplomatyczne/służbowe Wizy dyplomatyczne/służbowe Legitymacje Legitymacje Laissez-passer Laissez-passer Listy polecające Listy polecające Glejt bezpieczeństwa (żelazny list) Glejt bezpieczeństwa (żelazny list)


Pobierz ppt "Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Zakres osobowy Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Korzystają osoby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google