Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywileje i immunitety dyplomatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Przywileje i immunitety dyplomatyczne

2 Zakres osobowy Korzystają osoby będące członkami misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin 4 grupy: Szef i członkowie personelu misji dyplomatycznej oraz członkowie ich rodzin Nie są obywatelami państwa przyjmującego Nie mają stałego miejsca zamieszkania w państwie przyjmującym Kryterium wspólnego pożycia członków rodziny „we wspólnocie domowej”

3 Członkowie personelu administracyjno-technicznego
Korzystają z przywilejów wymienionych w art KoSD Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej stosowany do obowiązków służbowych Nie korzystają członkowie ich rodzin Ograniczone przywileje celne

4 Członkowie personelu służby misji
Immunitet w sprawach służbowych zwolnień od podatków od wynagrodzeń Służący prywatni Ewentualnie immunitety przyznane przez państwa przyjmujące

5 Zakres terytorialny członkowie personelu dyplomatycznego oraz członkowie ich rodzin W granicach terytorium państwa przyjmującego Statki powietrzne i morskie Przy przejeździe przez państwo trzecie (służbowo) art. 40 KoSD Przywileje celne i podatkowe

6 Zakres czasowy Z chwilą przekroczenia granicy swojego państwa
Obowiązek notyfikacji art. 10 KoSD Do czasu opuszczenia terytorium państwa przyjmującego Do czasu upływu terminu W odniesieniu do czynności służbowych - do końca życia

7 Nietykalność osobista
Art. 29 KoSD Art. 37 KoSD Członkowie personelu dyplomatycznego, członkowie administracyjno-techniczni, rodziny (nie będący obywatelami państwa przyjmującego) Art. 38 KoSD

8 Status pomieszczeń misji
Art. 30 KoSD Art. 31 KoSD Nietykalność: Pomieszczenia misji, rezydencja szefa misji, członków personelu dyplomatycznego oraz mieszkania członków personelu admin.-techn. Art. 41 pkt 3 Zwolnienia podatkowe dla pomieszczeń misji

9 Immunitet jurysdykcyjny
Niepodleganie jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego Art.. 41 KoSD Uzależnione od stanowiska

10 Immunitet od jurysdykcji karnej
Wykluczenie sankcji karnych – orzeczeń sądowych Członkowie personelu dyplomatycznego misji + członkowie ich rodzin Członkowie personelu adminstracyjno-technicznego + członkowie ich rodzin art. 37 Personel służby w zakresie obowiązków Wyjątki: w razie zrzeczenia i po upływie terminu na opuszczenie kraju

11 Immunitet od jurysdykcji cywilnej
Wyjątki od zasady art. 31 pkt. 1 W stosunku do prywatnego mienia nieruchomego na terytorium państwa przyjmującego Gdy występuje jako wykonawca testamentu, spadkobierca, zapisobierca itp. Działalność zawodowa/handlowa poza funkcjami urzędowymi Art. 42 Art. 31 personel dyplomatyczny + rodzina personel adiminstr.-techn. w zakresie ich urzędu Art. 37 ust. 4 służba

12 Immunitet od jurysdykcji administracyjnej
„Immunitet policyjny”

13 Poczta dyplomatyczna bagaż dyplomatyczny
Kurierzy dyplomatyczni Poczta korzysta z całkowitej nietykalności Poczta zwolniona z opłat celnych/podatkowych Bagaż osobisty personelu dyplomatycznego art. 36 KoSD zwolniony od rewizji Wyjątki: gdy uzasadnione podejrzenie Bagaż osobisty personelu admin.-tech. nie jest zwolniony od rewizji

14 Dokumenty potwierdzające
Paszporty dyplomatyczne/służbowe Wizy dyplomatyczne/służbowe Legitymacje Laissez-passer Listy polecające Glejt bezpieczeństwa (żelazny list)


Pobierz ppt "Przywileje i immunitety dyplomatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google