Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 26 marca 2015 r.

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem tworzonym na poziomie lokalnym, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. do:

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dokument obejmujący cały obszar geograficzny gminy. Przedstawia inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii, ciepła, źródeł zasilania, poziomu emisji gazów cieplarnianych, zapotrzebowania na energię. Pozwala na identyfikację obszarów problemowych w danej gminie. Wyznacza obszary działań priorytetowych dla gminy (m.in.):  Termomodernizacja,  Wymiana oświetlenia,  Instalacja urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii,  Budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej (pasywnych, energooszczędnych),  Kampanie informacyjno-edukacyjne, szkolenia.

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Poprawa efektywności energetycznej w gospodarce Wypracowanie dobrych praktyk z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i biznesu Identyfikacja potrzeb JST Współpraca gmin i przedsiębiorstw Rozwój gospodarczy i społeczny Poprawa stanu środowiska i ochrona klimatu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to:

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Dodatkowa korzyść z uchwalenia PGN Posiadanie takie kompleksowego dokumentu strategicznego umożliwi wnioskowanie do dofinansowanie przedsięwzięć, które będą realizowane dla terenie Gminy/Miasta, z takich programów jak m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych dokumentów dla gmin, które w latach 2014 – 2020 planują realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej.

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Dla kogo jest PGN ? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dla całej lokalnej społeczności i gospodarki, łącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło, energię i paliwa.

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - etapy przygotowania planu

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niej emisji CO 2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowuje się ankiety pozwalające na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 W ramach opracowania PGN przeprowadzana jest ankietyzacja: podmiotów miejskich, mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta Józefowa. Zachęcamy do wypełnienia ankiet dostępnych na stronie internetowej www.józefów.pl lub w Urzędzie Miasta Józefowa www.józefów.pl Pozwoli to na pozyskanie informacji dotyczących energii cieplnej, elektrycznej oraz gazu i innych paliw, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach.

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Określenie wielkości emisji na obszarze gminy: 1. Zebrać dane dla poszczególnych grup źródeł podległych gminie: faktury za zakup energii elektrycznej, cieplnej, paliw do ogrzewania, paliw transportowych lub dane z umów na odbiór ciepła. 2. Zebrać dane o dostarczonej energii i paliwach dla obszaru gminy. 3. Oszacować zapotrzebowanie na ciepło z pozostałych paliw kopalnych w poszczególnych grupach odbiorców. 4. Oszacować zużycie paliw transportowych.5. Oszacować zużycie paliw w produkcji ciepła.6. Określić wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych.7. Oszacować wielkości emisji pozostałych gazów cieplarnianych.8. Pozyskane wartości należy przeliczyć za pomocą wskaźników emisji na emisję CO2e.

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - etapy przygotowania planu

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Przykłady działań Termomodernizacja budynków. Modernizacja/wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa. Instalacja odnawialnych źródeł energii m.in.: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła... Modernizacja/wymiana oświetlenia. Budowa nowych budynków o niskim zużyciu energii. Zakup energooszczędnych urządzeń. Niskoemisyjne pojazdy. Eko-jazda.

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22 825 86 92 fax. 22 825 78 74 e-mail: kape@kape.gov.plkape@kape.gov.pl Laboratorium przemysłowe Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google