Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów

2 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Cel działania: Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych. 2. Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym. 3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju. 4.Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw).

3 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Wspieranie promocji produktów (wyrobów, usług, osiągnięć know-how), które mają szanse stać się markami regionu, sprzyjać będzie kreowaniu jego wizerunkowi jako obszaru oferującego nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, w którym rodzą się innowacyjne idee. Markowy produkt rozumiany jest jako produkt lub usługę markową dla których powszechnie znany znak towarowy jest sposobem odróżnienia ich od innych podobnych produktów lub usług markowych oraz gwarancją ich niezmiennie wysokiej jakości.

4 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Beneficjenci: 1. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa: funkcjonujące min. 12 miesięcy; mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 2. Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych wyżej przedsiębiorstw). 3. Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych. 4. Jednostki samorządu terytorialnego. 5. Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

5 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Poziom dofinansowania: Małe przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowanych Średnie i duże przedsiębiorstwa – do 50% wydatków kwalifikowanych Mikro przedsiębiorstwa i pozostali beneficjenci – do 70% wydatków kwalifikowanych Ograniczenia wartości projektu: max 60 tys. zł – dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku targów i wystaw. max 20 tys. zł – w przypadku działań informacyjno-promocyjnych. max 20 tys. zł – dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku misji gospodarczych.

6 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Jeżeli projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie partnerzy projektu to firmy małe i średnie – poziom dofinansowania wynosi 50%, a więc najniższy w ramach Działania 5.5. Jeżeli natomiast partnerami projektu są przedsiębiorstwa o tym samym statusie np.: mikroprzedsiębiorstwa, poziom dofinansowania ustalony będzie tak jak dla mikroprzedsiębiorcy czyli 70%.

7 Dziękuję za uwagę KONTAKT: Punkt Informacyjny Departament Polityki Regionalnej tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.plinformacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google