Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy, edukacja, pracodawcy. Janusz Bokser Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 07.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy, edukacja, pracodawcy. Janusz Bokser Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 07.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy, edukacja, pracodawcy. Janusz Bokser Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 07.10.2015

2 Rynek pracy, edukacja, pracodawcy – relacje PracodawcyEdukacja Kompetencje - oczekiwania rynku WRRP WUP

3 Zmiana – jak szukać drogowskazów na rynku pracy Rozwój usług – zmiana charakteru pracy – kompetencje? Wzrost znaczenia „aktualnej” wiedzy – wykształcenie, nowoczesne usługi – kompetencje? Dominacja małych organizacji – relacje wewnętrzne, kontakt z klientem – kompetencje? Elastyczne zmiany organizacji – kompetencje? Indywidualizacja usług – nastawienie na potrzeby klienta – kompetencje? Nowe doświadczenie (odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku) – konieczność stałego uczenia się, wielokrotność zmiany miejsca pracy, zatrudnienie projektowe – kompetencje?

4 Trendy wpływające na rozwój gospodarki i rynku pracy w XXI wieku (wybrane) WZROST DŁUGOŚCI ŻYCIA Konsekwencje w świecie pracy : Wyzwania dla edukacji (kształcenie przez całe życie) Zmiana tradycyjnego sposobu postrzegania rozwoju zawodowego-zmiany zawodów w ciągu jednego życia, stanowisk pracy, obszarów pracy Wyzwanie dla pracodawców – więcej pracowników, dojrzałych, doświadczonych, w dobrej kondycji psychofizycznej Wyzwania w miejscu pracy – różnorodność grupy (młodzi-starsi), inne (b. zróżnicowane) style myślenia, pracy i życia – zarządzanie różnorodnością W organizacji pracy będzie więcej różnorodności i potrzeba elastyczności działań Rozwinie się sektor,szeroko pojęty, medyczny – zdrowy styl życia Zmiany w rodzinie, nowe definiowanie ról, ( babcia i dziadek aktywni zawodowo) Future Work Skills 2020

5 I co dalej? „Jakie zawody będziemy wykonywać w przyszłości? Często zadaje mi się to, delikatnie rzecz ujmując, naiwne pytanie. A moja odpowiedź zawsze rozczarowuje pytającego. Przecież gdyby ktokolwiek ją znał, już dziś można by przygotować się na czekające nas zmiany. Wiele jest autorytetów, które pomyliły się w swoich prognozach. Choćby Bill Gates.( ocena potencjału internetu – lata 90)” (Hilmar Schneider-dyrektor polityki rynku pracy w niemieckim Instytucie Badań nad Pracą (IZA)(Hilmar Schneider-dyrektor polityki rynku pracy w niemieckim Instytucie Badań nad Pracą (IZA))

6 Kompetencje przyszłości – obraz świata Nieprzewidywalny, ulotny Niepewny Złożony, skomplikowany Niejednoznaczny

7 Kompetencje przyszłości Wnioskowanie, umiejętność myślenia ( analiza i synteza), strategiczne myślenie Inteligencja emocjonalna. Sprawność adaptacyjna Kompetencje między kulturowe Przetwarzanie danych Kompetencje cyfrowe Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) Myślenie projektowe Praca w „szumie” ( selektywność) Praca wirtualna

8 WNIOSKI  Świat techniki – kompetencje miękkie  Kompetencje: 2-3 cyfrowe (techniczne, twarde), 7-8 społecznych i psychologicznych (miękkie)  Kompetencje nie są dane raz na zawsze  Kompetencji można się nauczyć i rozwijać  Kompetencje można zbadać i wskazać dalszą drogę postępowania do ich rozwoju (NBK) –Narzędzie do Badania Kompetencji

9 Oczekiwania pracodawców, kontekst kompetencyjny Wybrane „cechy” kandydatów do pracy wiedza fachowa umiejętności praktyczne uczenie się nowych obowiązków staranność wykonywania pracy obowiązkowość radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami umiejętność pracy zespołowej gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych ambicja komunikatywność pracowitość inicjatywa w działaniu samodzielność Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, „Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego.”

10 Planowanie i analizowanie oferty edukacyjnej Materiały zamieszczone na stronach WUP Materiały na stronach stowarzyszeń i organizacji branżowych Portale z „pracą” Strategia rozwoju woj.kuj.pom „Zapotrzebowanie na umiejętności XXI wieku” Analizy na stronach firm profesjonalnie zajmujących się badaniami sytuacji na rynku pracy w kontekście popytu i podaży „umiejętności - kompetencji”

11 Proces opiniowania wniosków szkół zawodowych dotyczących powoływania nowych kierunków kształcenia Podstawa prawna procesu opiniowania wniosków szkół zawodowych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.( art. 39 ust. 5 ) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.Ustaw z 2013r. poz 674 z późn. zm. )

12 Źródła informacji stanowiących podstawę opisu sytuacji zawodu na wojewódzkim rynku pracy Rynek Pracy pod Lupą - projekt systemowy Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych - monitoring zawodów pozwala na analizę struktury osób bezrobotnych oraz zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. Badanie to dla każdego z powiatów i całego województwa prowadzone było co pół roku. Badania Pracodawców - ankietowanie pracodawców miało na celu diagnozę zmian w zatrudnieniu na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na próbie 2000 podmiotów. Określono kompetencje, jakie są cenione przez pracodawców wśród kandydatów na oferowane stanowiska. Analiza Rynku Szkoleniowego - celem analizy było przedstawienie oferty szkoleniowej na dany rok, uwzględniającej tematykę szkoleń oraz pozyskanie informacji, czy instytucje szkolące dopasowują swoją ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy. Inne źródła System Informacji Oświatowej udostępniany przez Centrum Informatyczne Edukacji na stronie www.cie.men.gov.plwww.cie.men.gov.pl Inne ogólnodostępne opracowania statystyczne, np. dane z Wydziału Zdrowia – Kujawsko - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

13 Źródła informacji stanowiących podstawę opisu sytuacji zawodu na wojewódzkim rynku pracy cd. Materiały zawarte na stronach WUP Stowarzyszenia i organizacje branżowe Portale z „pracą” Strategia rozwoju woj.kuj.pom „Wizje”

14 Opiniowanie przez WRRP planowanej oferty edukacyjnej szkół zawodowych 2014 rok – wnioski 38 szkół województwa kujawsko – pomorskiego, Doradcy zawodowi z WUP opracowali materiał dla 87 opinii o planowanych zawodach, 29 propozycji powołania kierunków kształcenia WRRP zaopiniowała negatywnie, 58 propozycji powołania kierunków kształcenia WRRP zaopiniowała pozytywnie, Szkoły nie uruchomiły 57 kierunków – z powodu niewystarczającej ilości osób chętnych do nauki w proponowanych zawodach, Uruchomiono 30 kierunków, w tym w 3 przypadkach pomimo negatywnej opinii WRRP.

15 Oferta WUP Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych – raporty na stronach WUP Badania ofert internetowych – raport dostępny na stronach WUP Barometr zawodów – krótkookresowa prognoza zapotrzebowania ( nowe narzędzie) Badania Pracodawców - ankietowanie pracodawców miało na celu diagnozę zmian w zatrudnieniu na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na próbie 2000 podmiotów. Określono kompetencje, jakie są cenione przez pracodawców wśród kandydatów na oferowane stanowiska. Analiza Rynku Szkoleniowego - celem analizy jest przedstawienie oferty szkoleniowej na dany rok, uwzględniającej tematykę szkoleń oraz pozyskanie informacji, czy instytucje szkolące dopasowują swoją ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy. Informacja zawodowa – opisy dotyczące sytuacji wybranych zawodów na regionalnym rynku pracy Szkolenia, konsultacje – dla osób zajmujących się na terenie szkoły poradnictwem zawodowym Doradztwo zawodowe – młodzież szkół ponadgimnazjalnych Zajęcia warsztatowe – adresatami młodzież szkół ponadgimnazjalnych Konkursy – adresatami są szkoły i uczniowie

16 Dziękuję za uwagę Janusz Bokser janusz.bokser@wup.torun.pl tel. 56/6693928


Pobierz ppt "Rynek pracy, edukacja, pracodawcy. Janusz Bokser Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 07.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google