Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom. Różne metody otrzymywania soli. Sole łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie. Właściwości soli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom. Różne metody otrzymywania soli. Sole łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie. Właściwości soli."— Zapis prezentacji:

1 Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom. Różne metody otrzymywania soli. Sole łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie. Właściwości soli.

2 1.Co to są sole? Solami nazywamy związki chemiczne o wzorze ogólnym M m R n, składające się z jonu metalu i jonu reszty kwasowej. Występują w nich wiązania jonowe. 2.W jaki sposób możemy podzielić sole? sole tlenowebeztlenowe Na 2 SO 4 KNO 3 Na 2 S FeCl 3

3 3.Jakim reakcjom ulegają wodne roztwory kwasów i zasad? Napisz równania reakcji dysocjacji H 2 SO 4 i KOH. Zarówno kwasy jak i zasady w roztworach wodnych ulegają dysocjacji. Kwas siarkowy (VI) dysocjuje w sposób następujący: Zasada potasowa dysocjuje w sposób następujący:

4 4.W jaki sposób w roztworze kwasu i zasady zabarwi się…? Fenoloftaleina Oranż metylowy Papierek uniwersalny kwaszasada

5 5.Napisz równanie reakcji (sumarycznie i jonowo) przebiegające pomiędzy kwasem siarkowym (VI) a zasadą potasową. 6.Jak nazywa się typ reakcji, w której kwas reaguje z zasadą? Jest to reakcja zobojętniania.

6 7.Jaką barwę przyjmie po reakcji wybrany wskaźnik? Fenoloftaleina Oranż metylowy Papierek uniwersalny kwaszasada sól 8.Jaki jest odczyn soli? Sól ma odczyn obojętny.

7 Temat: Różne metody otrzymywania soli

8 METODA I. Reakcja kwasu z zasadą.

9 METODA I. Reakcja kwasu z zasadą. 1.Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy kwasem solnym a zasadą sodową, nazwij produkty. chlorek soduwoda

10 METODA I. Reakcja kwasu z zasadą. 2.Jak zabarwi się fenoloftaleina w roztworze zasady? 3.Co stanie się z fenoloftaleiną w miarę dodawania kwasu? Fenoloftaleina zabarwi się na malinowo. Fenoloftaleina odbarwi się.

11 kwas + zasada → sól + woda Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA I. Reakcja kwasu z zasadą. 2HCl + Ca(OH) 2 → np: Jakie będą produkty tej reakcji? 2HCl + Ca(OH) 2 → CaCl 2 + 2H 2 O chlorek wapnia

12 Różne metody otrzymywania soli METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem.

13 METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem. Doświadczenie 1: Reakcja tlenku wapnia z kwasem solnym. Sprzęt: 1 probówka Odczynniki: rozcieńczony kwas solny HCl tlenek wapnia CaO oranż metylowy

14 czynności:obserwacje: wnioski: równanie reakcji: kwas solny oranż metylowy + tlenek wapnia

15 kwas solny HCl oranż metylowy tlenek wapnia CaO Doświadczenie 1: Reakcja tlenku wapnia z kwasem solnym. +

16 czynności:obserwacje: Do probówki wlej rozcieńczony kwas solny. Dodaj oranżu metylowego. Następnie wsyp niewielką ilość tlenku wapnia. Oranż zmienia zabarwienie z czerwonego na pomarańczowy. wnioski: Kwas solny przereagował z tlenkiem wapnia., w wyniku czego powstała sól, która ma odczyn obojętny. równanie reakcji: CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O kwas solny oranż metylowy + tlenek wapnia tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda Kwas solny przereagował z tlenkiem wapnia., w wyniku czego powstała sól, która ma odczyn obojętny. CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O Oranż zmienia zabarwienie z pomarańczowego na czerwony. Po dodaniu tlenku wapnia roztwór stopniowo odbarwia się.

17 tlenek metalu + kwas → sól + woda Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem. CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O np: Jakie będą produkty tej reakcji? chlorek wapnia

18 1.Napisz równanie reakcji przebiegające pomiędzy tlenkiem magnezu a kwasem azotowym (V). Nazwij substraty i produkty reakcji. MgO + 2HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O tlenek magnezu + kwas azotowy (V) → azotan (V) magnezu + woda

19 Różne metody otrzymywania soli METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą.

20 METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą. Doświadczenie 2: Reakcja wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Sprzęt: 1 probówka rurka szklana Odczynniki: wodorotlenek wapnia Ca(OH) 2

21 czynności:obserwacje: wnioski: równanie reakcji: wodorotlenek wapnia dwutlenek węgla

22 wodorotlenek wapnia Ca(OH) 2 dwutlenek węgla z płuc CO 2 Doświadczenie 2: Reakcja wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Czekamy, aż zmętnienie zniknie… Pojawia się biały osad

23 czynności:obserwacje: Do probówki nalano ok. 2cm³ roztworu wodorotlenku wapnia, a następnie przez rurkę szklaną umieszczoną w probówce wdmuchiwano powietrze wydychane z płuc. Roztwór wodorotlenku wapnia mętnieje po wprowadzeniu do niego wydychanego powietrza- tworzy się biały osad. wnioski: W wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla, który reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powodując wytrącenie soli. równanie reakcji: Ca(OH) 2 + CO 2 → ↓CaCO 3 + H 2 O wodorotlenek wapnia dwutlenek węgla wodorotlenek wapnia + dwutlenek węgla → węglan wapnia + woda W wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla, który reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powodując wytrącenie soli. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Roztwór wodorotlenku wapnia mętnieje po wprowadzeniu do niego wydychanego powietrza- wytrąca się biały osad.

24 tlenek niemetalu + zasada → sól + woda Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą. Ca(OH) 2 + CO 2 → np: węglan wapnia Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Jakie będą produkty tej reakcji?

25 Różne metody otrzymywania soli METODA IV. Reakcja metalu z niemetalem.

26 metal + niemetal → sól Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA IV. Reakcja metalu z niemetalem. Fe + S → np: T siarczek żelaza (II) Fe + S → FeS↓ Jakie będą produkty tej reakcji?

27 Różne metody otrzymywania soli METODA V. Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu.

28 tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA V. Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu. CaO + CO 2 → np: CaO + CO 2 → CaCO 3 ↓ węglan wapnia Jakie będą produkty tej reakcji?

29 Różne metody otrzymywania soli METODA VI. Reakcja metalu z kwasem.

30 metal + kwas → sól + wodór ↑ Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA VI. Reakcja metalu z kwasem. 2Na + H 2 SO 4 → np: siarczan (VI) sodu 2Na + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 ↑ Jakie będą produkty tej reakcji?

31 Różne metody otrzymywania soli METODA VII. Reakcja soli z zasadą.

32 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA VII. Reakcja soli z zasadą. sól 1 + zasada 1 → sól 2 + zasada 1 FeCl 3 + 3NaOH → np: chlorek soduchlorek żelaza (III) FeCl 3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH) 3 ↓ Jakie będą produkty tej reakcji?

33 Różne metody otrzymywania soli METODA VIII. Reakcja soli z kwasem.

34 sól 1 + kwas 1 → sól 2 + kwas 2 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA VIII. Reakcja soli z kwasem. Na 2 CO 3 + 2HCl → np: Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + H 2 CO 3 węglan soduchlorek sodu Jakie będą produkty tej reakcji? Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + H 2 O + CO 2 ↑

35 Różne metody otrzymywania soli METODA IX. Reakcja soli 1 z solą 2.

36 sól 1 + sól 2 → sól 3 + sól 4 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: METODA IX. Reakcja soli 1 z solą 2. AlCl 3 + Na 3 PO 4 → np: fosforan (V) glinu chlorek sodufosforan (V) sodu chlorek glinu AlCl 3 + Na 3 PO 4 → AlPO 4 ↓ + 3NaCl Jakie będą produkty tej reakcji?

37 Różne metody otrzymywania soli Zadania

38 a) cynk z kwasem siarkowym (VI)...................................................................................................................... b) wodorotlenek wapnia z tlenkiem fosforu (V)...................................................................................................................... c) tlenek żelaza (II) z tlenkiem azotu (V)...................................................................................................................... d) srebro z kwasem solnym...................................................................................................................... Zadanie 1 Ułóż równania następujących reakcji otrzymywania soli i podaj ich nazwy. 6Ca(OH) 2 + P 4 O 10 → 2Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ + 6H 2 O Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 ↑ FeO + N 2 O 5 → Fe(NO 3 ) 2 Ag + 2HCl → reakcja nie zachodzi

39 a) b) c) d) Ca 3 (PO 4 ) 2 – ortofosforan (V) wapnia ZnSO 4 - siarczan (VI) cynku Fe(NO 3 ) 2 – azotan (V) żelaza (II) brak produktu reakcji Zadanie 1 Nazwy soli

40 Zadanie 2 Uzupełnij równania reakcji, ilustrujące 4 różne sposoby otrzymywania MgCl 2. Podkreśl reakcję zobojętniania. a) …. Mg +................................. →........................ + …. H 2 ↑ b) …. MgO +............................. →........................ + …. H 2 O c) …. Mg(OH) 2 +.................... →........................ +................. d) …. Mg +.................................. →........................ 2HClMgCl 2 Cl 2 MgCl 2 2HClMgCl 2 2H 2 O 2HClMgCl 2

41 Zadanie 3 Rozwiąż chemograf identyfikując substancje oznaczone literami A, B, D oraz napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji. Podaj nazwy substancji ukrytych pod literami A, B, D.

42 A. 2Ca + O 2 → 2CaO B. CaO + H 2 O→ Ca(OH) 2 ↓ D. Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ tlenek wapnia wodorotlenek wapnia węglan wapnia Zadanie 3 rozwiązanie

43 Pytanie Jakie metody otrzymywania soli poznaliście na dzisiejszej lekcji? (9 metod) kwas + zasada → sól + woda tlenek metalu + kwas → sól + woda tlenek niemetalu + zasada → sól + woda metal + niemetal → sól tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól metal + kwas → sól + wodór ↑ sól 1 + zasada 1 → sól 2 + zasada 1 sól 1 + kwas 1 → sól 2 + kwas 2 sól 1 + sól 2 → sól 3 + sól 4

44 Metody otrzymywania soli kwas zasada metalniemetal tlenek metalu tlenek niemetalu sól 1 sól 2 sól

45 1.Ułóż równania ilustrujące 3 metody otrzymywania siarczanu (VI) wapnia. 2.Dopisz produkty, uzgodnij współczynniki stechiometryczne, podaj nazwy powstałych soli. a) Zn + HCl → b) ZnO + H 2 SO 4 → c) SO 3 + NaOH → d) Ca(OH) 2 + H 3 PO 4 → Praca domowa dla wszystkich

46 Praca domowa dla chętnych 1.Zaprojektuj doświadczenie mające na celu otrzymanie siarczanu (VI) magnezu. 2.Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas prażenia skały wapiennej.


Pobierz ppt "Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom. Różne metody otrzymywania soli. Sole łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie. Właściwości soli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google