Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sole w Medycynie. Nazwa sole pochodzi od łacińskiego słowa sal i oznacza wszystkie substancje, których właściwości są podobne do znanej od najdawniejszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sole w Medycynie. Nazwa sole pochodzi od łacińskiego słowa sal i oznacza wszystkie substancje, których właściwości są podobne do znanej od najdawniejszych."— Zapis prezentacji:

1 Sole w Medycynie

2 Nazwa sole pochodzi od łacińskiego słowa sal i oznacza wszystkie substancje, których właściwości są podobne do znanej od najdawniejszych czasów soli kamiennej. Sole to liczna grupa związków chemicznych, z którymi człowiek styka się na co dzień. Są one ważnymi składnikami organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz przyrody nieożywionej. Ich ogromna pozytywna rola w życiu człowieka jest bezsprzeczna. Są to związki chemiczne będące połączeniem atomów metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasów atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania ( neutralizacji) kwasów i zasad, zwykle ciała stałe, elektrolity (zdysocjowane i stopione przewodzą prąd elektryczny), z wyjątkiem soli silnych kwasów i silnych zasad ulegają hydrolizie.

3 Substancje zawierającą w cząsteczce kationy metalu i aniony kwasu przyjęto nazywać solą Wzór ogólny M n R m gdzie: M - metal, R - reszta kwasowa, n i m odpowiednie indeksy Przykłady: NaCl, Na 2 SO 4, K 3 PO 4, Fe(NO 3 ) 3, CuSO 4

4 Sposoby Otrzymywania Soli Kwas + zasada→ sól + woda HCl + KOH → KCl + H 2 O Tlenek niemetalu + zasada → sól + woda SO 3 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O Kwas + metal → sól + wodór (nie dotyczy metali szlachetnych i półszlachetnych) 2HCl + Cd → CdCl 2 + H 2 Kwas + tlenek metalu → sól + woda HNO 3 + MgO → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O Sól + kwas → inna sól + inny kwas NaBr + HCl → NaCl + HBr Sól 1 + sól 2 →sól 3 + sól 4 BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl Sól + zasada → inna sól + inna zasada MgSO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + Mg(OH) 2 (osad)

5 Metal + niemetal → sól (dotyczy tylko kwasów beztlenowych) Fe + S → FeS Tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych) CaO + CO 2 → CaCO 3 Metal + zasada → sól + wodór Zn + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 Wodorotlenek metalu + zasada → sól + woda Al(OH) 3 + 3NaOH → Na 3 AlO 3 + 3H 2 O Tlenek metalu + zasada → sól + woda ZnO + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 O Wodorotlenek + tlenek niemetalu → sól + woda Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

6 Nazewnictwo Sole kwasu solnego (chlorowodorowego) nazywamy chlorkami KCl - chlorek potasu FeCl 2 - chlorek żelaza (II) Sole kwasu siarkowodorowego nazywamy siarczkami Na 2 S - siarczek sodu Fe 2 S 3 - siarczek żelaza (III) Sole kwasu siarkowego (IV) nazywamy siarczanami (IV) Na 2 SO 3 – siarczan (IV) sodu FeSO 3 – siarczan (IV) żelaza (II) Sole kwasu siarkowego (VI) nazywamy siarczanami (VI) CaSO 4 – siarczan (VI) wapnia FeSO 4 – siarczan (VI) żelaza (II) Sole kwasu węglowego nazywamy węglanami MgCO 3 - węglan magnezu K 2 CO 3 - węglan potasu Sole kwasu azotowego (V) nazywamy azotanami (V) Ca(NO 3 ) 2 – azotan (V) wapnia KNO 3 – azotan (V) potasu Sole kwasu fosforowego (V) nazywamy fosforanami (V) Ca 3 PO 4 – fosforan (V) wapnia AlPO 4 – fosforan (V) glinu Uwaga: Jeżeli kation metalu ma tylko jedną wartościowość, to nie podaje się jego wartościowości.

7 Azotan (V) sodu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny-NaNO 3 Nazwa systematyczna- Azotan (V) sodu Nazwy zwyczajowe- Saletra Chilijska lub Saletra Sodowa 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Występuje w przyrodzie w postaci minerału nitronatrytu w krajach o suchym, gorącym klimacie. Największe jego złoża występują na pustyni Atakama w Chile - stąd nazwa "saletra chilijska". Otrzymywanie- Można go otrzymać działając kwasem azotowym (V) na węglan sodu: Na 2 CO 3 + 2HNO 3 → 2NaNO 3 + H 2 O + CO 2 ↑ 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia-Krystaliczne ciało stałe Barwa-Biała Zapach-Bezwonna Rozpuszczalność- 688 g/l (-6°C) w H 2 O Gęstość-2,26 g/cm 3 4.Zastosowanie Do produkcji leków.

8 Chlorek sodu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- NaCl Nazwa systematyczna- Chlorek sodu Nazwy zwyczajowe- Sól kamienna lub sól kuchenna 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Na Podkarpaciu, Kujawach. W Wieliczce i Bochni, a także w wodzie morskiej Otrzymywanie- Pozyskuje się ze złóż sposobem górniczym, a ponadto otrzymuje z wody morskiej 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia-Ciało stałe Barwa-Biała Zapach-Bezwonna Rozpuszczalność-35,9 g/100g wody (20°C) Gęstość-2,16 g/cm 3 4.Zastosowanie Do roztworów fizjologicznych, do zatrzymywania wody w organizmach, kąpiel w morzu może mieć działanie lecznicze, w przypadku dużego stężenia soli w wodzie morskiej.

9 Siarczan Magnezu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- MgSO 4 Nazwa systematyczna- Siarczan Magnezu Nazwy zwyczajowe- Sól gorzka lub Sól angielska 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Występuje on w przyrodzie jako minerał epsomit Otrzymywanie- Mg + H 2 SO 4 →MgSO 4 + H 2 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia-Ciało stałe Barwa-Biała Zapach-Bezwonna Rozpuszczalność-(3,6 g w 100g H 2 O) 4.Zastosowanie Sól tę stosuje się w lecznictwie jako środek przeczyszczający.

10 Azotan (V) Potasu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- KNO 3 Nazwa systematyczna- Azotan (V) Potasu Nazwy zwyczajowe- Saletra potasowa lub Saletra indyjska 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu w krajach o suchym, gorącym klimacie, m. in. w Chinach i Indiach. Z tych państw była sprowadzana do Europy, czemu zawdzięcza nazwę "saletra indyjska". Otrzymywanie- Obecnie otrzymuje się ją głównie w reakcji podwójnej wymiany między azotanem sodu i chlorkiem potasu (strąca się najtrudniej rozpuszczalny spośród tych soli chlorek sodu): NaNO 3 + KCl → KNO 3 + NaCl 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia-Ciało stałe Barwa-Biała Zapach-Bezwonna Rozpuszczalność-320g/l (20°C), 2470g/l (100°C) 4.Zastosowanie Przeciwko nadwrażliwości zębów, w żelach do wybielania zębów.

11 Azotan (V) srebra(I) 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- AgNO 3 Nazwa systematyczna- Azotan (V) srebra (I) Nazwy zwyczajowe- z łac. lapis infernalis - kamień piekielny 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Występuje w postaci krystalicznego białego proszku lub przeźroczystych bezbarwnych kryształów Otrzymywanie- Otrzymuje się go w reakcji kwasu azotowego z metalicznym srebrem: 3Ag + 4HNO 3 → 3AgNO 3 + NO + 2H 2 O 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia- Krystaliczne ciało stałe Barwa- Biała Zapach- Bezwonna Rozpuszczalność-0°C wynosi 120g na 100g H 2 O 4.Zastosowanie Jest stosowany jako antyseptyk czyli środek stosowany w celu odkażenia narzędzi chirurgicznych, ran czy środków opatrunkowych.

12 Chlorek amonu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- NH 4 Cl Nazwa systematyczna- Chlorek amonu Nazwy zwyczajowe- salmiak 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- Nie występuje w przyrodzie Otrzymywanie- Salmiak można otrzymać w wyniku bezpośredniej reakcji kwasu solnego i amoniaku: HCl + NH 3 → NH 4 Cl 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia- Ciało stałe Barwa-Biała Zapach- Bezwonna Rozpuszczalność-37,1 g/100g wody (20°C) 4.Zastosowanie Stosowany jak lek na kaszel.

13 Węglan Magnezu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- MgCO 3 Nazwa systematyczna- Trioksowęglan (IV) magnezu Nazwy zwyczajowe-Magnezyt 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie- W naturze występuje głównie pod postacią minerału o nazwie magnezyt Otrzymywanie- Otrzymywany w wyniku reakcji siarczanu (VI) magnezu i węglanu sodu: MgSO 4 + Na 2 CO 3 ==> MgCO 3 + Na 2 SO 4 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia- Ciało stałe Barwa- Biała Zapach- Bezwonna Rozpuszczalność-ok 1g w 100g wody 4.Zastosowanie Środek odkwaszający i przeczyszczający.

14 Chlorek potasu 1.Skład Soli Wzór sumaryczny- KCl Nazwa systematyczna- Chlorek potasu Nazwy zwyczajowe- Sylwin 2.Miejsce Występowania i Sposób Otrzymywania Występowanie-- Chlorek potasu występuje w przyrodzie w postaci minerału sylwinu, a także (w formie soli podwójnej) w karnalicie i kainicie. Otrzymywanie- Przez krystalizacje kainitu i karnalitu 3.Właściwości Fizyczne Stan skupienia-Krystaliczne Ciało Stałe Barwa-Biała Zapach-Bezwonna Rozpuszczalność-w temp. 20 °C ok. 34 g/100 g wody Gęstość-1,987 g/cm 3 4.Zastosowanie Chlorek potasu jest używany jako lek w niedoborze jonów potasu.


Pobierz ppt "Sole w Medycynie. Nazwa sole pochodzi od łacińskiego słowa sal i oznacza wszystkie substancje, których właściwości są podobne do znanej od najdawniejszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google