Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2

3 Spis treści  Reakcja zobojętniania  Definicja soli  Podział soli  Właściwości fizyczne soli  Tabela rozpuszczalności  Dysocjacja elektrolityczna soli  Sole jako produkt reakcji metalu z kwasem  Sole jako produkt reakcji tlenku metalu z kwasem  Sole jako produkt reakcji zasady z tlenkiem kwasowym  Reakcje strąceniowe  Ważniejsze metody otrzymywania soli  Wybrane sole  Bibliografia

4 Reakcja zobojętniania A. Do zlewki 100 ml zawierającej 10 ml roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm 3,do którego dodano kroplę fenoloftaleiny, z biurety dodawano kroplami roztwór HCl o stężeniu 0,1 mol/dm 3 S. Po dodaniu 10ml kwasu zniknęło zabarwienie fenoloftaleiny. Zanurzony papierek uniwersalny nie zmienił zabarwienia. W. W roztworze nie wykryto obecności jonów wodorotlenowych, ani jonów wodorowych B. Po odparowaniu wody pozostały kryształki nowego związku - NaCl

5 Reakcja zobojętniania polega na łączeniu się jonów wodorowych (hydroniowych H 3 O + ) z jonami wodorotlenkowymi na niezdysocjowane cząsteczki wody. W wyniku tej reakcji powstał związek, którego cząsteczka zbudowana jest z metalu i reszty kwasowej. Związki o takiej budowie nazywamy solami.

6 Sól - związek chemiczny, którego cząsteczka zbudowana jest z kationu (kationów) metalu i anionu (anionów) reszty kwasowej.

7 PODZIAŁ SOLI A.Ze względu na charakter reszty kwasowej:  tlenowe (np..CaSO 4, K 2 NO 3 )  beztlenowe ( CuCl 2 ), Na 2 S) B. Ze względu na gęstość metalu:  sole metali lekkich (np.. potasu, magnezu)  sole metali ciężkich (np. ołowiu, rtęci) C. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie:  łatwo rozpuszczalne ( np..azotany)  trudno rozpuszczalne (np. CaSO 4,AgCl) D. Ze względu na skład cząsteczki  proste - sole zawierające jeden rodzaj kationów i jeden rodzaj anionów ( np. MgCO 3, Na 2 S),  podwójne - mogą zawierać dwa rodzaje kationów,( np. MgAl 2 (SO 4 ) 4 ),  wielokrotne - zawierają trzy i więcej kationów lub anionów. Są to na ogół minerały.

8 Oprócz soli obojętnych o wzorze ogólnym Me n R m występują również wodorosole,o wzorze ogólnym Me n (HR) m,, w których część grup wodorotlenowych nie została zastąpiona resztami kwasowymi (NaHSO 3 ) oraz hydroksosole o wzorze ogólnym (MeOH) n R m, w których nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione kationem metalu ([Cu(OH)] 2 CO 3 ]). Sole uwodnione (hydraty lub wodziany)- są to sole, które w swej cząsteczce posiadają na trwałe przyłączone cząsteczki wody (Ca SO 4 ×2 H 2 O - uwodniony siarczan (VI) wapnia (gips) Sole amonowe W cząsteczce soli amonowych zamiast atomu metalu, występuje jednowartościowa grupa amonowa NH 4. Wzór ogólny soli amonowej można zapiać: (NH 4 ) n R, gdzie NH 4 - grupa amonowa, R - reszta kwasowa, n - ilość grup amonowych równa wartościowości reszty kwasowej. (NH 4 Cl - chlorek amonu (salmiak)) Dla zainteresowanych

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE SOLI  Budowa krystaliczna Sole w rzeczywistości nie występują w postaci pojedynczych cząsteczek lecz tworzą kryształy w których poszczególne atomy połączone są wiązaniami jonowymi.  W większości bezbarwne lub białe Są też sole barwne jak np.: sole miedzi (zielone, niebieskie), chromu (fioletowe, zielone, żółte, pomarańczowe), niklu (zielone), żelaza (żółte, brązowe, zielone).  Mają wysoką temperaturę topnienia.  Większość soli łatwo rozpuszcza się w wodzie. Istnieje również wiele soli trudno rozpuszczalnych w wodzie. Rozpuszczalność soli odczytać można z tzw. tabeli rozpuszczalności.  Wodne roztwory soli oraz sole w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny, czyli są elektrolitami

10 Barwa odpowiada kolorowi roztworu lub osadu Rozpuszczalna Słabo rozpuszczalna Praktycznie nierozpuszczalna W r-rze zachodzą skomplikowane reakcje Tabela rozpuszczalności

11 DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA SOLI Wiązania jonowe w sieci krystalicznej soli ulegają rozerwaniu pod wpływem cząsteczek wody, co powoduje, że w roztworze znajdują się kationy metalu i aniony reszty kwasowej danej soli. Sól rozpuszczalna w wodzie dysocjuje na kationy metalu Me m+ i aniony reszty kwasowej R n-

12 Przykłady Praktycznie wszystkie azotany oraz sole sodowe, potasowe i amonowe są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Uwaga: całkowity ładunek elektryczny ma wartość „0”

13 SOLE JAKO PRODUKT REAKCJI METALU Z KWASEM S. Cynk rozpuścił się w kwasie solnym. W wyniku reakcji wydzielił się wodór W. Cynk wyparł wodór z roztworu kwasu. Produktem reakcji jest sól.

14 UWAGA  Produktem reakcji metalu z kwasem jest wodór tylko w przypadku kwasów nie utleniających (znane kwasy utleniające to: kwas azotowy, stężony kwas siarkowy)  Tylko metale aktywniejsze od wodoru wypierają go z kwasu. K, Na, Ca, Mg, Al., Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au Przykłady

15 Produktami reakcji metali z kwasami utleniającymi również są sole, lecz ich przebieg jest zupełnie inny. Przykłady Ag + 2HNO 3 --> AgNO 3 + NO 2 + H 2 O stężony Metal mniej aktywny od wodoru 3 Cu + 8 HNO 3 --> 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2NO↑ + 4 H 2 O Metal mniej aktywny od wodoru rozcieńczony  Reakcje stężonego kwasu siarkowego (VI) z metalami, mniej aktywnymi niż wodór: Cu + 2 H 2 SO 4 --> CuSO 4 + SO 2 + 2 H 2 O  Reakcja metalu aktywniejszego od wodoru ze stężonym H 2 SO 4 Zn + 2H 2 SO 4 → ZnSO 4 +SO 2 + 2H 2 O Dla zainteresowanych

16 SOLE JAKO PRODUKT REAKCJI TLENKU METALU Z KWASEM Przykłady

17 SOLE JAKO PRODUKT REAKCJI ZASADY Z TLENKIEM KWASOWYM Przykłady

18 REAKCJE STRĄCENIOWE Reakcja wytrącania osadu polega na reakcji między niektórymi jonami – kationami i anionami związków rozpuszczalnych, tworzącymi nierozpuszczalny związek chemiczny. Przykłady 1.Wydzielił się biały serowaty osad, ciemniejący pod wpływem światła. 2.Wydzielił się niebieski galaretowaty osad 3.Brak osadu 4.Wydzielił się brunatny kłaczkowaty osad We wszystkich przypadkach użyte substraty to roztwory wodne W 1, 2, 4 przypadku jeden z produktów wytrącił się w postaci osadu.

19 Wnioski: Reakcje wytrącania osadów zaszły pomiędzy: solą i kwasem – probówka 1 solą i wodorotlenkiem – probówka 2 dwiema różnymi solami – probówka 4

20 WAŻNIEJSZE METODY OTRZYMYWANIA SOLI Sposób otrzymywaniaProduktyUwagi Metal +niemetalSól kwasu beztlenowego Tylko sole kwasów beztlenowych Metal +kwasSól + wodór Tylko metale aktywniejsze od wodoru i kwasy nie utleniające Tlenek metalu + kwasSól + woda Wodorotlenek metalu +kwasSól + woda Reakcja zobojętniania. Tlenek metalu +tlenek niemetalu Sól Tylko dla soli kwasów tlenowych Zasada +tlenek niemetaluSól + woda

21 Sposób otrzymywaniaProduktyUwagi Kwas1 + sól1Kwas2 +sól2 Działający kwas jest mocniejszy niż kwas, z którego powstała sól, lub gdy w wyniku reakcji powstaje osad. Sól1 + wodorotlenek1Sól 2 + wodorotlenek2 Te procesy, w których powstaje osad Sól1 + sól2Sól3 + Sól4 Obie sole-substraty są dobrze rozpuszczalne w wodzie, a sól-produkt strąca się jako osad Metal1 + sól1Metal2 + sól2 Metal mniej szlachetny powoduje wydzielanie metalu bardziej szlachetnego z roztworu jego soli. Dla zainteresowanych

22 soda Na 2 CO 3 soda oczyszczona NaHCO 3 + kwas sól + woda + dwutlenek węgla + kwas Wybrane sole Węglan(IV) sodu

23 CaSO 4 * 2H 2 O gips krystaliczny prażenie- H 2 O + H 2 O twardnienie gipsu CaSO 4 * ½ H 2 O sypki gips palony Uwodniony siarczan(VI) wapnia

24 Węglan(IV) wapnia CaCO 3 prażenie wapno palone CaO -CO 2 +H 2 O wapno gaszone Ca(OH) 2 Podczas nasycania wody wapiennej dwutlenkiem węgla początkowo wytrąca się osad (woda wapienna mętnieje) Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O W trakcie dłuższego przepuszczania CO 2 rozpuszcza się. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2

25 Nazwa zwyczajowaNazwa chemiczna WzórZastosowanie saletra amonowaazotan (V) amonu NH 4 NO 3 nawóz, składnik materiałów wybuchowych saletra potasowa, saletra indyjska azotan (V) potasu KNO 3 nawóz, składnik czarnego prochu, środek konserwujący saletra sodowa, saletra chilijska azotan (V) sodu NaNO 3 środek konserwujący saletra wapniowa, saletra norweska azotan (V) wapnia Ca(NO 3 ) 2 nawóz Ważniejsze azotany (V)

26 Bibliografia Chemia - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin wyd. Nowa Era Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika „Chemia Nowej Ery1” napisanego przez J. Kulawika, T. Kulawik, M. Litwin www.uwec.edu/.../30October_files/image033.jpg http://szkolne.eu/admin/produkty_pod/TAB_ROZPUSZCZALNOSCI.jpg


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google