Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie Jaroszyńska Grażyna Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie Jaroszyńska Grażyna Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu."— Zapis prezentacji:

1 KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie Jaroszyńska Grażyna Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

2 PYTANIE 1 Które z równań opisuje proces otrzymywania kwasu siarkowego (VI) a) SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 b) SO 2 +H 2 O H 2 SO 3 c) H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 d) H 2 SO 3 H 2 O + SO 2

3 DOBRZE

4 ŹLE UZUPEŁNIJ

5 PODPOWIEDŹ Kwas siarkowy (VI) można otrzymać w reakcji tlenku siarki (VI) (zwanym trójtlenkiem siarki) o wzorze SO 3 z wodą H 2 O: SO 3 + H 2 O H 2 SO 4

6 PYTANIE 2 Kwas węglowy jest nietrwały ponieważ: a) Dysocjuje na kationy wodorowe i aniony węglanowe. b) Ma kwaśny smak. c) Jest kwasem tlenowym. d) Łatwo rozpada się na wodę i dwutlenek węgla.

7 DOBRZE

8 ŹLE UZUPEŁNIJ

9 PODPOWIEDŹ Woda mineralna i stołowa oraz różne soki często są gazowane tlenkiem węgla (IV), który rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem niewielkich ilości kwasu węglowego. Kwas ten jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi: H 2 CO 3 CO 2 +H 2 O

10 PYTANIE 3 Kwas siarkowodorowy powstaje przez rozpuszczanie w wodzie: a) Siarki. b) Wodoru. c) Siarkowodoru. d) Tlenku siarki (IV).

11 DOBRZE

12 ŹLE UZUPEŁNIJ

13 PODPOWIEDŹ Kwasy beztlenowe otrzymuje się m.in. w procesie rozpuszczania w wodzie odpowiedniego związku chemicznego, który otrzymuje się w wyniku syntezy wodoru z odpowiednim niemetalem. Kwas siarkowodorowy powstaje przez rozpuszczenie w wodzie gazu zwanego siarkowodorem.

14 PYTANIE 4 W naczyniu zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu siarkowego (VI) i solnego. Jakie jony znajdują się w tym roztworze? a)Tylko H + b) Cl -,SO 4 2- c) H +,SO 4 2- d) H +,SO 4 2- ; Cl -

15 DOBRZE

16 ŹLE UZUPEŁNIJ

17 PODPOWIEDŹ Kwasy to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych.

18 PYTANIE 5 Wybierz prawidłowo napisane równanie dysocjacji kwasu azotowego (V): a) HNO 3 H + +NO 3 - b) HNO 2 H + +NO 2 - c) H 2 SO 4 2H + + SO 4 2- d) HCl H + +Cl -

19 DOBRZE

20 ŹLE UZUPEŁNIJ

21 PODPOWIEDŹ

22 PYTANIE 6 Zapis: H 2 S 2H + + S 2- należy odczytać: a) Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na wodór i siarkę. b) Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na kation wodorowy i anion siarczkowy. c) Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na dwa kationy wodorowe i jeden anion siarczkowy. d) Cząsteczka kwasu siarkowodorowego dysocjuje na dwa aniony wodorowe i na kation siarczkowy.

23 DOBRZE

24 ŹLE UZUPEŁNIJ

25 PODPOWIEDŹ W roztworze wodnym kwasy dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych: H 2 O H n R nH + + R n-

26 PYTANIE 7 Następujące sole: LiClO 2, Fe(ClO 3 ) 3, Al 4 (P 2 O 7 ) 3, Pb(Cr 2 O 7 ) 2 pochodzą od kwasów: a) H 3 PO 4, HClO 3, HCr 2 O 7, HClO 2, b) H 4 P 2 O 7, HClO 3, HCr 2 O 7, HClO 2, c) H 2 SO 4, H 3 PO 4, HClO 3, HCr 2 O 7, d) HClO 2, HClO 3, H 4 P 2 O 7, H 2 Cr 2 O 7.

27 DOBRZE

28 ŹLE UZUPEŁNIJ

29 PODPOWIEDŹ Znanych jest wiele kwasów tlenowych np.: HClO 2, HClO 3, H 4 P 2 O 7, H 2 Cr 2 O 7, HNO 3, HPO 3, H 3 PO 4, H 3 PO 3, HClO Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i reszt kwasowych. Wzór ogólny soli: (Me n+ ) m ( R m- ) n Me – metal R – reszta kwasowa

30 PYTANIE 8 Pierwiastki kwasotwórcze w następujących kwasach HF, HClO 3, H 3 PO 4, H 4 SiO 4, HBrO, HNO 2 mają wartościowości: a) F I, Cl III, P V, Si IV, Br II, N V b) F II, Cl V, P III, Si IV, Br I, N V c) F I, Cl III, P V, Si IV, Br II, N III d) F I, Cl V, P V, Si IV, Br I, N III

31 DOBRZE

32 ŹLE UZUPEŁNIJ

33 PODPOWIEDŹ Wartościowość pierwiastka kwasotwórczego można wyznaczyć na podstawie wzoru strukturalnego kwasu np.: O H-O-N O lub wyliczyć : H I N X O 3 II ; I+X=II 3 ; X=6-I; X=V

34 PYTANIE 9 Tlenek siarki (VI) zmieszano z wodą w takim stosunku, że na jedną cząsteczkę tlenku przypadało 50 czasteczek wody. Stężenie procentowe powstałego roztworu kwasu siarkowego wynosi: a) 25%, b) 10% c) 15% d) 20%

35 DOBRZE

36 ŹLE UZUPEŁNIJ

37 PODPOWIEDŹ Każda cząsteczka SO 3 prztłącza jedną cząsteczkę wody tworząc jedną cząsteczkę H 2 SO 4.Spośród 50 cząsteczek wody pozostaje więc 49 cząsteczek wody. W roztworze wodnym na jedna cząsteczkę kwasu przypada49 cząsteczek wody. m s :m rozp = 1:9 C p= 1/(1+9)x100%

38 PYTANIE 10 Stosunek masowy wodoru do fosforu i do tlenu w związku chemicznym wynosi 2:31:48, a masa cząsteczkowa tego związku jest równa 162u. Związek ten ma wzór: A) H 4 P 2 O 6 B) H 2 PO 3 C) H 6 P 3 O 9 D) H 2n P n O 3n

39 DOBRZE

40 ŹLE UZUPEŁNIJ

41 PODPOWIEDŹ Na dwie jednostki masy wodoru przypada 31 jednostek masy fosforu i 48 jednostek masy tlenu. Przyjmujemy za jednostkę masy atomową jednostkę masy i wtedy na 2u wodoru przypada 31u fosforu i 48u tlenu. W szukanym związku na 2 atomy wodoru przypada 1 atom fosforu i 3 atomy tlenu. H:P:O = 2:1:3


Pobierz ppt "KWASY NIEORGANICZNE POZIOM PONADPODSTAWOWY Opracowanie Jaroszyńska Grażyna Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google