Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie"— Zapis prezentacji:

1 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: 1) Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH). 2) Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. 3) Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. 4) Pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli. 5) Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 6) Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy.

2 Sole cz. 2– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: 6) Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania. 7) Projektować i wykonywać doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strącania. 8) Na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskować o wyniku reakcji strącania. 9) wymieniać zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków.

3 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np.HCl+ NaOH). Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy. 1. Zapis cząsteczkowy HCl + NaOH → NaCl + H2O 2. Zapis jonowy H+ + Cl- + Na+ + OH- → Na+ + Cl- + H2O 3. Zapis jonowy skrócony H+ + OH- → H2O

4 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np.HCl+ NaOH). Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy. 1. Zapis cząsteczkowy H2SO4 + NaOH → Na SO4 + H2O II 2 I 2 I II 2 2. Zapis jonowy 2H+ + SO Na+ + 2OH- → 2Na+ + SO H2O 3. Zapis jonowy skrócony 2H+ + 2OH- → 2H2O

5 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. Wzór ogólny wodorotlenków Wzór ogólny kwasów n I I m Me (OH) H R n m n m Me R m n Wzór ogólny soli

6 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. n m Me R Wzór ogólny soli m n I I Na Cl chlorek sodu I II Na SO4 siarczan (VI) sodu 2 II II Ca SO4 siarczan (VI) wapnia II III Ca PO4 ( ) fosforan (V) wapnia

7 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. n m Me R Wzór ogólny soli m n III I Fe Cl chlorek żelaza (III) 3 II II Cu CO3 węglan miedzi (II) I I Ag NO3 azotan (V) srebra II III Pb PO4 ( ) fosforan (V) ołowiu (II)

8 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Nazwij: AgCl ; CuSO4 ; K2S ; Fe(NO3)3 ; CoCO3 Zapisz wzory: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (IV) żelaza (III) fosforan (V) glinu węglan wapnia siarczek baru

9 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. III I Fe Cl chlorek żelaza (III) 3 Cl Fe Cl Cl

10 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. II II Cu CO3 węglan miedzi (II) O Cu C O O

11 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. I I Ag NO3 azotan (V) srebra O Ag O N O

12 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. II III Pb PO4 ( ) fosforan (V) ołowiu (II) O Pb O P O O Pb O O P O Pb O

13 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Narysuj wzory strukturalne: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (VI) żelaza (III) fosforan (V) potasu węglan sodu siarczek baru

14 Sole cz. 2– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskować o wyniku reakcji strącania.

15 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli.

16 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli. n m n+ m- Me R -> Me m + R n m n cząsteczka soli kationy metalu anion reszty kwasowej I II + 2- Na SO4 -> Na 2 + SO4 2 siarczan (VI) sodu dwa kationy sodu anion siarczanowy (VI) III II 3+ 2- Fe (SO4) -> Fe 2 SO4 3 siarczan (VI) żelaza (III) dwa kationy żelaza (III) trzy aniony siarczanowe (VI)

17 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Zapisz reakcję dysocjacji: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (VI) żelaza (III) fosforan (V) potasu węglan sodu siarczek baru

18 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 1. Zapis cząsteczkowy H2SO4 + Na O → Na SO4 + H2O II 2 I II 2 I II 2. Zapis jonowy 2H+ + SO42- + Na2O→ 2Na+ + SO H2O 3. Zapis jonowy skrócony 2H+ + Na2O→ 2Na+ + 2H2O

19 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 1. Zapis cząsteczkowy H2SO4 + 2Na → Na2SO4 + H2 2. Zapis jonowy 2H+ + SO Na → 2Na+ + SO42- + H2 3. Zapis jonowy skrócony 2H+ + Na → 2Na+ + H2

20 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 1. Zapis cząsteczkowy SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 2. Zapis jonowy SO3 + 2Na+ + OH- → 2Na+ + SO42- + H2O 3. Zapis jonowy skrócony SO3 + OH- → SO42- + H2O

21 Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). H2SO4 + 2Na → Na2SO4 + H2 1 Kwas + metal -> sól + wodór H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O 2 Kwas + tlenek metalu -> sól + woda H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 3 Kwas + zasada -> sól + woda SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 4 Tlenek niemetalu + zasada -> sól + woda

22 Sole cz. 2– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania. Reakcja strącania – jest reakcją powstawania nierozpuszczalnego produktu stałego (osadu) w wyniku zmieszania dwóch roztworów elektrolitów. Cu2+ + OH- = Cu(OH)2↓ Pb2+ + I- = PbI2↓

23 Sole cz. 2– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Projektować i wykonywać doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strącania. Obserwacje: Czy zaszła reakcja strącania: tak/nie Barwy roztworów przed reakcją: …………………………………………………………………… Barwa wytrąconego osadu: r1 r2 r3 r Wnioski: Zapis cząsteczkowy: …………………………………………………………………………………………… Zapis jonowy: Skrócony zapis jonowy:

24 Sole cz. 2– budowa, otrzymywanie i zastosowanie
Będę potrafił/a: Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania. 1. Zapis cząsteczkowy Na2SiO3+CoCl2→CoSiO3↓+2NaCl 2. Zapis jonowy 2Na+ +SiO32- +Co2+ +2Cl-→ CoSiO3↓ + 2Na+ + 2Cl- 3. Zapis jonowy skrócony SiO32- +Co2+ → CoSiO3↓

25 Wodorotlenek żelaza (III)
Związki nierozpuszczalne wokół Nas Siarczan (VI) baru Węglan wapnia Wodorotlenek żelaza (III) Siarczan (VI) wapnia

26 Strącania osadów w praktyce 
Analizy środowiskowe Oznaczanie metali ciężkich w wodzie oraz chloru Oczyszczanie ścieków Przyroda Strącanie węglanu wapnia w celach ochronnych Gospodarstwo domowe Zmiękczanie wody

27 Doświadczenie Dobieramy się w 4 osobowe zespoły.
Zapoznaję się z otrzymanymi substancjami. Jaką reakcję strącania mogę przeprowadzić? Postawioną tezę potwierdzam eksperymentalnie. Rysuje schemat doświadczenia. Zapisuje obserwacje. Formułuje wnioski.


Pobierz ppt "Sole cz. 1– budowa, otrzymywanie i zastosowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google