Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Będę potrafił/a: 1) Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH). 2) Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Będę potrafił/a: 1) Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH). 2) Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI),"— Zapis prezentacji:

1 Będę potrafił/a: 1) Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH). 2) Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. 3) Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. 4) Pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli. 5) Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 6) Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy.

2 Będę potrafił/a: 6) Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania. 7) Projektować i wykonywać doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strącania. 8) Na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskować o wyniku reakcji strącania. 9) wymieniać zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków.

3 HCl + NaOH → NaCl + H 2 O H + + Cl - + Na + + OH - → Na + + Cl - + H2OH2O H + + OH - → H2OH2O Będę potrafił/a: Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np.HCl+ NaOH). Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy.

4 H 2 SO 4 + NaOH → Na SO 4 + H 2 O 2H + + SO 4 2- + 2Na + + 2OH - → 2Na + + SO 4 2- + 2H 2 O 2H + + 2OH - → 2H2O2H2O Będę potrafił/a: Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np.HCl+ NaOH). Pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy. 2 2 II II 2

5 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. Wzór ogólny wodorotlenków Wzór ogólny kwasów Wzór ogólny soli

6 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. Wzór ogólny soli chlorek sodu siarczan (VI) sodu siarczan (VI) wapnia fosforan (V) wapnia

7 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. Wzór ogólny soli chlorek żelaza (III) węglan miedzi (II) azotan (V) srebra fosforan (V) ołowiu (II)

8 Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Nazwij: AgCl ; CuSO 4 ; K 2 S ; Fe(NO 3 ) 3 ; CoCO 3 Zapisz wzory: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (IV) żelaza (III) fosforan (V) glinu węglan wapnia siarczek baru

9 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. chlorek żelaza (III)

10 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. węglan miedzi (II)

11 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. azotan (V) srebra

12 Będę potrafił/a:Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów(V), siarczków. fosforan (V) ołowiu (II)

13 Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Narysuj wzory strukturalne: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (VI) żelaza (III) fosforan (V) potasu węglan sodu siarczek baru

14 Będę potrafił/a: Na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskować o wyniku reakcji strącania.

15 Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli.

16 cząsteczka soli kationy metalu anion reszty kwasowej siarczan (VI) sodu dwa kationy sodu anion siarczanowy (VI) siarczan (VI) żelaza (III) dwa kationy żelaza (III) trzy aniony siarczanowe (VI)

17 Będę potrafił/a: Tworzyć nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie. Sprawdź się czy umiesz!!! Zapisz reakcję dysocjacji: chlorek miedzi (II) azotan (V) sodu siarczan (VI) żelaza (III) fosforan (V) potasu węglan sodu siarczek baru

18 H 2 SO 4 + Na O → Na SO 4 + H 2 O 2H + + SO 4 2- + Na 2 O→ 2Na + + SO 4 2- + 2H 2 O Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 2 II II II 2 2H + + Na 2 O→ 2Na + + 2H 2 O

19 H 2 SO 4 + 2Na → Na 2 SO 4 + H 2 2H + + SO 4 2- + 2Na → 2Na + + SO 4 2- + H2H2 Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). 2H + + Na → 2Na + + H2H2

20 SO 3 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O SO 3 + 2Na + + OH - → 2Na + + SO 4 2- + H2OH2O Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). SO 3 + OH - → SO 4 2- + H2OH2O

21 SO 3 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O Będę potrafił/a: Pisać równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu). H 2 SO 4 + 2Na → Na 2 SO 4 + H 2 H 2 SO 4 + Na 2 O → Na 2 SO 4 + H 2 O H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O Kwas + metal -> sól + wodór Kwas + tlenek metalu -> sól + woda Kwas + zasada -> sól + woda Tlenek niemetalu + zasada -> sól + woda 1 2 3 4

22 Reakcja strącania – jest reakcją powstawania nierozpuszczalnego produktu stałego (osadu) w wyniku zmieszania dwóch roztworów elektrolitów. Cu 2+ + OH - = Cu(OH) 2 ↓Pb 2+ + I - = PbI 2 ↓ Będę potrafił/a: Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania.

23 Wnioski: Zapis cząsteczkowy: …………………………………………………………………………………………… Zapis jonowy: …………………………………………………………………………………………… Skrócony zapis jonowy: …………………………………………………………………………………………… r1r2r3 r Obserwacje: Czy zaszła reakcja strącania: tak/nie Barwy roztworów przed reakcją: …………………………………………………………………… Barwa wytrąconego osadu: …………………………………………………………………… Będę potrafił/a: Projektować i wykonywać doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strącania.

24 Na 2 SiO 3 +CoCl 2 →CoSiO 3 ↓+2NaCl 2Na + +SiO 3 2- +Co 2+ +2Cl - → CoSiO 3 ↓ + 2Na + + 2Cl - SiO 3 2- +Co 2+ → CoSiO 3 ↓ Będę potrafił/a: Wyjaśniać pojęcie reakcji strącania.

25 Związki nierozpuszczalne wokół Nas Siarczan (VI) baru Węglan wapnia Wodorotlenek żelaza (III) Siarczan (VI) wapnia

26 Strącania osadów w praktyce Analizy środowiskowe Oznaczanie metali ciężkich w wodzie oraz chloru Przyroda Strącanie węglanu wapnia w celach ochronnych Oczyszczanie ścieków Gospodarstwo domowe Zmiękczanie wody

27 Doświadczenie 1.Dobieramy się w 4 osobowe zespoły. 2.Zapoznaję się z otrzymanymi substancjami. 3.Jaką reakcję strącania mogę przeprowadzić? 4.Postawioną tezę potwierdzam eksperymentalnie. 5.Rysuje schemat doświadczenia. 6.Zapisuje obserwacje. 7.Formułuje wnioski.


Pobierz ppt "Będę potrafił/a: 1) Wykonywać doświadczenie i wyjaśnić przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH). 2) Pisać wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google