Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje środków czystości -Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, -Wybrane rodzaje środków czystości -Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje środków czystości -Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, -Wybrane rodzaje środków czystości -Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych."— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje środków czystości -Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, -Wybrane rodzaje środków czystości -Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych -Usuwanie kamienia kotłowego

2 Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych - schemat budowy surfaktantów Niejonowe Anionowe Kationowe Amfoteryczne

3 Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych – anionowe  Anionowe substancje powierzchniowo czynne:  Mydła – część hydrofilowa mydła: R – COO - Na + ma ładunek ujemny (jest anionem)  Anionowe substancje powierzchniowo czynne są składnikami: Proszki do prania, Szampony do włosów Płyny i żele do kąpieli

4 Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych – kationowe  Substancje powierzchniowo czynne – kationowe  Sole amin – część hydrofilowa ma ładunek dodatni (jest kationem)  Przykłady: R - NH 3 + Cl - (długołańcuchowa sól aminy) R - N(CH 3 ) 2 + Cl - (trzeciorzędowy chlorek aminy)  Stosowane sporadycznie ze względu na trudniejszą biodegradowalność

5 Wybrane rodzaje środków czystości (do mycia i czyszczenia szkła)  Środki czystości mycia szyb i luster : nie mogą zawierć składników ściernych (zarysowania szkła), muszą łatwo ulegać odparowaniu i nie zostawiać smug  Środki powierzchniowo czynne stosowane do czyszczenia szkła i luster :  wodny roztwór amoniaku: NH 3 ∙H 2 O  etanol: CH 3 - CH 2 – OH  kwas octowy (etanowy): CH 3 – COOH

6 Wybrane rodzaje środków czystości (do zmywarek naczyń)  Środki do zmywarek produkowane są na bazie soli sodu, które w środowisku wodnym ulegają hydrolizie anionowej, a produktem reakcji jest wodorotlenek sodu o właściwościach żrących:  ortofosforanu(V) sodu: Na 3 PO 4 Na 3 PO 4 + 3H 2 O ↔ H 3 PO 4 + 3Na + + 3OH -  metakrzemianu(IV) sodu: Na 2 SiO 3 Na 2 SiO 3 + 2H 2 O ↔ H 2 SiO 3 + 2Na + + 2OH -  W II etapie powstający wodorotlenek sodu powoduje zmydlanie tłuszczów: C 3 H 5 (C 17 H 35 COO) 3 + 3NaOH  3C 17 H 35 COONa + C 3 H 5 (OH) 3  Produkty zmydlania są rozpuszczalne w wodzie i są usuwane strumieniem wody.

7 Środki do udrożniania rur  Jedną z przyczyn niedrożności rur jest osadzający się tłuszcz, co powoduje zmniejszenie średnicy rur.  Do udrożniania wykorzystuje się reakcję zmydlania tłuszczów.  Składnikiem środków jest wodorotlenek sodu (NaOH), wodorotlenek potasu (KOH) lub ich wodne roztwory.  Produkty zmydlania: mydła sodowe i glicerol są rozpuszczalne w wodzie.  Uwaga – wodorotlenku sodu i potasu nie należy stosować do udrożniania rur z aluminiowych i cynkowych, te metale wchodzą w reakcje ulegając roztworzeniu, produktem jest również wodór – gaz spalający się wybuchowo.

8 Rodzaje zanieczyszczeń na metalach FizyczneChemiczne Źródła zanieczyszczeńTłuszcz i inne związki chemiczne zawarte w wodzie i powietrzu, które osadzają się głównie na wyrobach z metali szlachetnych i pokrytych powłoką ochronną z Zn i Cr Powstają w wyniku procesów chemicznych: (utlenienie pod wpływem tlenu, siarki, kwasów) lub elektrochemicznych (korozja elektrochemiczna metali) Metody usuwania zanieczyszczeń  Środki rozpuszczające składniki brudu,  Usuwanie mechaniczne (polerowanie  Ścieranie za pomocą środków zawierających substancję ścierną (krzemionkę, kredę) Stosowanie środków chemicznych wchodzących w reakcje z produktami utlenienia

9 Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych  Usuwanie rdzy ze stali  Wyroby pod wpływem pary wodnej, tlenu w powietrzu pokrywają czerwonobrunatnym lub czarnym nalotem, który jest mieszaniną tlenków i wodorotlenków żelaza(II) i (III).  Do usuwania stosuje się 10% roztwory NaOH, HCl, H 3 PO 4. Fe 2 O 3 + 6HCl  FeCl 3 + 3H 2 O Fe(OH) 2 + 2HCl  FeCl 2 + 2H 2 O Fe(OH) 3 + H 3 PO 4  FePO 4 + 3H 2 O  Po usunięciu rdzy, wyroby należy opłukać roztworem sody oczyszczonej: NaHCO 3

10 Usuwanie czarnego nalotu z wyrobów srebrnych  Pod wpływem związków siarki zawartych w powietrzu wyroby pokrywają się czarnym nalotem siarczku srebra(I): Ag 2 S  Nalot można usunąć stosując na gorąca (gotowanie) kwas octowy: CH 3 COOH lub sodę oczyszczoną NaHCO 3 Ag 2 S + 2CH 3 COOH  CH 3 COOAg + H 2 S Ag 2 S + 2NaHCO 3  Na 2 S + AgHCO 3

11 Usuwanie patyna (śniedź) z wyrobów miedzianych  Pod wpływem wody, CO 2 oraz innych związków zawartych w powietrzu wyroby z miedzi lub ze stopów zawierających miedź pokrywają się zielonym nalotem [Cu(OH)] 2 CO 3  Patyna (śniedź) chroni głębsze warstwy matali przed dalszą korozją (zjawisko korzystne np. na dachach pokrytych blachą miedzią, pomnikach wykonanych z brązu, mosiądzu),  Do usuwania patyny stosuje się wodę amoniakalną lub ciepły roztwór kwasu octowego.

12 Usuwanie kamienia kotłowego  W wyniku gotowania wody lub odparowania wody na grzałkach i ściankach naczyń osadza się kamień kotłowy, nierozpuszczalny w wodzie,  Kamień kotłowy jest mieszaniną: CaCO 3 + MgCO 3 + Mg(OH) 2.  W warunkach domowych stosuje się kwas octowy, którego sole są dobrze rozpuszczalne w wodzie:  CaCO 3 + 2CH 3 COOH  (CH 3 COO) 2 Ca + CO 2 + H 2 O  MgCO 3 + 2CH 3 COOH  (CH 3 COO) 2 Mg + CO 2 + H 2 O  Mg(OH) 2 + 2CH 3 COOH  (CH 3 COO) 2 Mg + 2H 2 O


Pobierz ppt "Rodzaje środków czystości -Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych, -Wybrane rodzaje środków czystości -Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni metalowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google