Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY I WODOROTLENKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY I WODOROTLENKI."— Zapis prezentacji:

1 KWASY I WODOROTLENKI

2 JAKIE WYSTĘPUJĄ KWASY? kwas chlorowodorowy kwas bromowodorowy
kwas octowy kwas cytrynowy kwas węglowy kwas masłowy kwas szczawiowy kwas siarkowy (akumulatory) kwas mrówkowy (jad mrówek, oparzenia pokrzywy) kwas stearynowy kwas chlorowodorowy kwas bromowodorowy kwas jodowodorowy Kwas fluorowodorowy kwas siarkowodorowy kwas siarkowy (IV) kwas siarkowy (VI) kwas węglowy kwas fosforowy) kwas azotowy (V) kwas azotowy (III)

3 PODZIAŁ KWASÓW TLENOWE BEZTLENOWE

4 TLENOWE KWAS SIARKOWY KWAS WĘGLOWY KWAS AZOTOWY KWAS FOSFOROWY H2SO4
H2CO3 HNO3 H3PO4

5 BEZTLENOWE Kwas siarkowodorowy Kwas solny (chlorowodorowy)
Kwas fluorowodorowy Kwas jodowodorowy Kwas bromowodorowy H2S HCl HF HJ HBr

6 WODOROTLENKI Wodorotlenek potasu KOH Wodorotlenek sodu NaOH
Wodorotlenek wapnia CaOH Wodorotlenek magnezu MgOH

7 WODOROTLENEK POTASU Wodorotlenek potasu KOH
Potaż żrący, potaż kaustyczny; silnie higroskopijna, bezbarwna substancja stała topiąca się w temp. 360oC, wrząca w temp. 1320oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny się w wodzie (w temp. 20oC 112g w 100cm3) w wyniku czego wydziela się duża ilość ciepła, dobrze rozpuszczalny w alkoholu etylowym i metylowym. Jest bardzo silną zasadą, działa żrąco na wiele substancji, w tym szkło i porcelanę. Wodne roztwory wodorotlenku potasu były nazywane ługiem potasowym. Otrzymywany przez elektrolizę roztworu chlorku potasu lub gotowanie węglanu potasu z mlekiem wapiennym. Znajduje zastosowanie do produkcji mydła, jako środek suszący, w laboratoriach jako odczynnik, w litografii, grawernictwie i rytownictwie.

8 WODOROTLENEK SODU Wodorotlenek sodu NaOH
Inne nazwy: soda kaustyczna, soda żrąca, zasada sodowa. Białe, higroskopijne ciało stałe, temp. topnienia 328oC, temp. wrzenia 1390oC, dobrze rozpuszczalny w wodzie (w temp.20oC 109g w 100cm3,w temp.100oC 342g w 100cm3) z wydzieleniem dużej ilości ciepła; rozpuszczalny w alkoholu i glicerynie. Jest bardzo silną zasadą, pochłania wilgoć i dwutlenek węgla z powietrza, rozpływa się i pokrywa kruchą skorupą węglanu sodu; wodne roztwory wodorotlenku sodu nazywano ługiem sodowym. Otrzymywany jest przez elektrolizę wodnych roztworów chlorku sodu głównie metodą elektorlizy przeponowej oraz elektrolizy rtęciowej. Używana jest również metoda kaustyfikacji sody (na sodę kalcynowaną działa się świeżym wapnem gaszonym ): Ca(OH)2 + Na2CO3 2NaOH + CaCO3. Stosowany do wyrobu mydła, rafinacji ropy naftowej, produkcji celulozy, barwników, detergentów, w przemyśle włókienniczym, do wyrobu szkła wodnego, regeneracji kauczuku, jako odczynnik laboratoryjny.

9 WODOROTLENEK WAPNIA Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2
Wapno gaszone; biały proszek trudno rozpuszczalny w wodzie (w temp. 20oC 0,126g w 100cm3). Wodorotlenek wapnia jest mocną, a jednocześnie tanią zasadą; jego roztwór wodny jest nazywany wodą wapienną. Zawiesina wodorotlenku wapnia w wodzie wapiennej nosi nazwę mleka wapiennego i jest stosowana jako biała farba. Otrzymuje się go przez działanie określoną ilością wody na tlenek wapnia: CaO + H2O Ca(OH)2 , reakcji tej towarzyszy wydzielanie sporych ilości ciepła (gaszenie wapna). Wodorotlenek wapnia jest stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej (powietrznej - tężejącej pod wpływem dwutlenku węgla: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O ), w przemyśle garbarskim, cukrowniczym, do zmiękczania wody: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 2CaCO3 + 2H2O oraz do odzyskiwania amoniaku z roztworów chlorku amonu w procesie produkcji sody.


Pobierz ppt "KWASY I WODOROTLENKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google