Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instrumenty wsparcia polskich eksporterów Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instrumenty wsparcia polskich eksporterów Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instrumenty wsparcia polskich eksporterów Tomasz Salomon Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 9.12.2015 r.

2 Projekt MPG Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 W ramach Poddziałania 3.3.2 PO IR - promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe MPG Brand planuje się: –realizację branżowych programów promocji - wieloletnia i kompleksowa promocja branż wyłonionych z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji –realizację programów promocji na rynkach perspektywicznych - systemowe budowanie wizerunku innowacyjnych polskich firm na pozaunijnych rynkach perspektywicznych –realizację dużych przedsięwzięć promocyjnych tzw. kotwic medialnych (udział w międzynarodowych wydarzeniach o charakterze promocyjnym np. EXPO, udział w przedsięwzięciach targowo – wystawienniczych, na których Polska będzie miała status kraju partnerskiego (obecnie Polska przygotowuje się do partnerstwa podczas targów SIAL 2016 w Szanghaju).

3 Realizacja Branżowych Programów Promocji W kwietniu 2015 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór propozycji w zakresie perspektywicznych branż. Swoje propozycje zgłosiły 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości. Wśród branż, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym w ramach poddziałania 3.3.2 oraz poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znalazły się: Sprzęt medyczny, Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), Kosmetyki, IT/ICT, Biotechnologia i farmaceutyka, Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), Jachty i łodzie, Meble, Polskie specjalności żywnościowe, Sektor usług prozdrowotnych, Części samochodowe i lotnicze. Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. z póź. zm.

4 Budżet 90 mln EUR Projekty w ramach poddziałań 3.3.2 i 3.3.3 PO IR Projekt pozakonkursowy Projekty konkursowe dla przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Poddziałanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Poddziałanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Poddziałanie 3.3.2 PO IR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – MPG Brand Poddziałanie 3.3.2 PO IR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – MPG Brand Budżet 35,6 mln EUR

5 Poddziałanie 3.3. 1 PO IR – Polskie Mosty Technologiczne Cel projektu Przyspieszenie rozwoju (akceleracja) polskich przedsiębiorców poprzez wzrost poziomu ich umiędzynarodowienia Wsparcie będzie kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców dla wzmocnienia ich działań w ekspansji eksportowej i inwestycyjnej na wybrane rynki zagraniczne. Realizacja projektu przewidywana jest w formule partnerstwa, z udziałem MG, PARP i partnerów społecznych. Komponent A: - realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w formule korzystającej z dotychczasowych dobrych praktyk projektu poddziałania 6.2.1 PO IG „Polski Most Krzemowy”, -prowadzony na rynkach: USA, Izraela, Wlk. Brytanii, Irlandii. Komponent B: -realizowany przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z partnerami społecznymi, - „Polskie Akceleratory Biznesu” dla wybranych obszarów geograficznych.

6 Projekt pozakonkursowy 3.3.1 POIR Projekt pozakonkursowy 3.3.1 POIR Poddziałanie 3.3.1 PO IR Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 PO IR Polskie Mosty Technologiczne Komponent A: PARP Komponent A: PARP Projekt pozakonkursowy w formule partnerstwa Ministerstwa Rozwoju z PARP i partnerami społecznymi Projekt pozakonkursowy w formule partnerstwa Ministerstwa Rozwoju z PARP i partnerami społecznymi Budżet projektu: 47,2 mln EUR Komponent B: Ministerstwo Rozwoju i partnerzy społeczni Komponent B: Ministerstwo Rozwoju i partnerzy społeczni

7 Instrumenty promocji i wspierania eksportu pomoc de minimis Ministerstwo Gospodarki dofinansowuje: koszty realizacji branżowych projektów promocyjnych koszty uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych koszty organizacji przedsięwzięć promocyjnych (konferencje, seminaria, imprezy promocyjne) koszty publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych o charakterze zbiorowym

8 Branżowe projekty promocyjne Celem tego instrumentu jest promocja określonych produktów i grup towarowych. Ministerstwo Gospodarki finansowo wspiera projekty promocyjne realizowane przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców reprezentujących tą samą lub pokrewną branżę. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 tys. zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. Limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy wynosi 8 tys. zł. Niektóre przedsięwzięcia promocyjne Instrument ten obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów, prezentacji, pokazów i innych imprez promocyjnych. Pomoc nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

9 Przedsięwzięcia wydawnicze Ministerstwo Gospodarki dofinansowuje koszty zbiorowych publikacji promujących eksport. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Certyfikat wyrobu Możliwość uzyskania dofinansowania do 50 % kosztów związanych z uzyskaniem lub przedłużeniem certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych. Roczny limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 50 tys. zł. www.mg.gov.pl Zakładki: Wspieranie przedsiębiorczości – > Wsparcie finansowe i inwestycje – > Pomoc de minimis

10 Sieć COIE Sieć COIE Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) to projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Usługi „pro-eksport” - skierowane do polskich eksporterów Usługi „pro-biz” - skierowane do zagranicznych inwestorów

11 Dziękuję za uwagę tomasz.salomon@mg.gov.pl sekretariatDIW@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instrumenty wsparcia polskich eksporterów Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google