Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI Warszawa, 16 lipca 2012 r.

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 POIG Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie 6.5.1 POIG (Minister Gospodarki) Poddziałanie 6.5.2 POIG (przedsiębiorcy) Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

3 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązania kontaktów gospodarczych, wypromowania polskich specjalności eksportowych.

4 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 POIG udzielane jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn.zm.)

5 Beneficjenci poddziałania 6.5.2 PO IG Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę (a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji. Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

6 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Branżowy program promocji to koncepcja realizowana na podstawie umowy o realizację programu branżowego zawartej w ramach poddziałania 6.5.1 POIG, 2007 – 2013, obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określone będą: rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę, towary lub usługi danego rodzaju rynki, na których prowadzone są działania promujące katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, towarami lub usługami danego rodzaju katalog produktów, usług lub towarów danego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi

7 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji W ramach udziału w branżowym programie promocji przedsiębiorca zobowiązuje się do udziału w działaniach promocyjnych stanowiących co najmniej 50% liczby działań promocyjnych, przeznaczonych dla przedsiębiorców (Komponent A) w ramach branżowego programu promocji.

8 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kwalifikowalność wydatków od dnia zawarcia umowy o realizację BPP pomiędzy Ministrem Gospodarki a podmiotem realizującym BPP (w ramach poddz. 6.5.1. POIG) do upływu 30 dnia od dnia zakończenia branżowego programu promocji W branżowym programie promocji przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do których zgłosił udział.

9 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Maksymalna wartość wsparcia Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Górną granicą kwotową, jakiej nie można przekroczyć jest wartość otrzymanej pomocy de minimis przez Beneficjenta (§ 3 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia).

10 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przykładowe wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na udział w programach promocji wydatki związane z udziałem w imprezach targowych, wystawienniczych t.j.: wynajem powierzchni wystawienniczej i sal konferencyjnych, zabudowy powierzchni wystawienniczej; zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną, organizacji seminariów, konferencji, pokazów, degustacji, szkolenia związane z udziałem w programach promocji, koszty przejazdu i noclegu przedsiębiorcy i 2 pracpwników (targi i misje za granicą)!, zakup usługi tłumaczenia zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych, publikacja reklam i informacji prasowych oraz tłumaczenia tych materiałów, produkcji i emisja kampanii reklamowych zakup usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia produktów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji Przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej, transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dok. technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych, przeprowadzenie audytu certyfikatu wyrobu, wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu

11 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Ogłoszenia: -13 luty br. – branża odzież, dodatki i galanteria skórzana, i meblarska - 17 maja br – turystyka medyczna, przemysł kosmetyczny, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczna - 31 maja br – budownictwo, maszyny i urządzenia górnicze, jubilersko- bursztynnicze, IT/ICT - czerwiec br. - stolarka okienna i drzewna, polskie specjalności żywieniowe, przemysł obronny, aparatura medyczna i pomiarowa, - lipiec 2012 - ochrona i zachowanie zabytków, aparatura medyczna Tryb: ciągły Wnioski przyjmowane do osiągnięcia 130% przewidzianej alokacji (5-10 mln zł) Dokumenty: Wzór wniosku o dofinansowanie, Instrukcja wypełniania wniosku, Wzór umowy o dofinansowanie, Regulamin Przeprowadzania Konkursu, Wzory oświadczeń oraz Przewodnik po kryteriach będą dostępne na stronie internetowej MG: ------- Nabory Wniosków http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzial anie+652/Ogloszenie+o+naborze

12 Kontakt Instytucja Wdrażająca Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Kontakt Wydział Przyjmowania i Oceny Wniosków Tel.: 22 693-56-90 Faks.: 22 693-40-55 652.poig@mg.gov.pl Adres Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji


Pobierz ppt "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google