Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Branżowy Program Promocji – Usługi ICT/IT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Branżowy Program Promocji – Usługi ICT/IT"— Zapis prezentacji:

1 Branżowy Program Promocji – Usługi ICT/IT
Ogólny Program Promocji – branża gier wideo Ewa Swędrowska Departament Instrumentów Wsparcia MG Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Ogólny program promocji – branża gier wideo Informacje ogólne. Celem programów promocji jest zwiększenie rozpoznawalności polskich przedsiębiorców – ich produktów i usług oraz technologii, wzmocnienie Marki Polskiej Gospodarki, zwiększenie wartości polskiego eksportu Branżowe i ogólne programy promocji oparte są na zasadach pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania POIG na lata

3 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Ogólny program promocji – branża gier wideo Korzyści jakie oferuje przedsiębiorcom udział w programie promocji: możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów poniesionych na udział w programie, kwalifikujących się do objęcia pomocą, w wysokości do 75% poniesionych wydatków udział w budowaniu i wzmacnianiu wizerunku polskiej branży usług ICT/IT i branży gier wideo na rynkach międzynarodowych czynności związane z organizacją udziału przedsiębiorców w programie promocji przeniesione są na organizatora branżowego lub ogólnego programu promocji

4 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Ogólny program promocji – branża gier wideo Warunki jakie należy spełnić przy składaniu wniosku o dofinansowanie: Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec US i ZUS w roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających nie otrzymali pomocy de minimis o wartości wyższej niż 200tyś. Euro złożą w terminie do 30 czerwca 2013 r. wniosek o dofinansowanie udziału w programie promocji do Ministerstwa Gospodarki. zadeklarują udział w minimum 50% działań promujących z branżowego programu promocji -usługi ICT/IT( aktualnie w 14 działaniach) lub zadeklarują udział w wybranym działaniu promującym w ramach ogólnego programu promocji –branża gier wideo

5 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Kraje objęte programem promocji: USA, Brazylia, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Japonia

6 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Program obejmuje 3 lata: 2012, 2013 i 2014 i częściowo 2015 Imprezy targowe objęte dofinansowaniem: „IT-Innovation Expo”, Goteborg (Szwecja) r., r. „Mobile World Congress”, Barcelona (Hiszpania) r., r. „CeBIT” Hanower (Niemcy) r., r. „IT Japan Week” Tokio (Japonia) r., r., „Futurecom”, Sao Paulo (Brazylia) r., „Intertelecom”, Łódź (Polska) r.,

7 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Misje gospodarcze objęte dofinansowaniem Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – r. Japonia – r., r., r. Hiszpania – r., r. Brazylia – r., r., Niemcy – r., r. Norwegia – r., r., Misje gospodarcze organizowane w ramach programu obejmują: udział w spotkaniu matchmakingowym z partnerami gospodarczymi bezpośredniego spotkania się z potencjalnym partnerem gospodarczym z danego kraju spotkanie z przedstawicielami otoczenia biznesu oraz z dziennikarzami udział w imprezie targowej lub konferencji lub wystawie itp. Seminarium nt. prowadzenia działalności eksportowej – luty 2014r.

8 Branżowy program promocji - usługi ICT/IT
Działania promujące branżę usług ICT/IT w trakcie trwania programu wizyty przyjazdowe do Polski dziennikarzy reprezentujących zagraniczne specjalistyczne media branżowe reklama w prasie zagranicznej polskiego sektora ICT/IT opracowanie znaku graficznego i hasła promującego branżę wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych (m.in. katalogi, gadżety promocyjne) opracowanie i dystrybucja filmów promocyjno-reklamowych opracowanie i wydanie informatora o polskiej branży usług ICT/IT opracowanie i dystrybucja analizy struktury polskiego sektora usług ICT/IT działania promocyjne podczas imprez targowych poprzez organizację polskiego stoiska

9 Ogólny program promocji – branża gier wideo
Kraje objęte programem promocji: USA, Niemcy

10 Ogólny program promocji – branża gier wideo
Program obejmuje 1 rok: od lutego 2013 do stycznia 2014 Imprezy targowe i misje objęte dofinansowaniem: targi Electronic Entertainment Expo w Los Angeles – czerwiec targi Gamescom w Kolonii sierpień misja gospodarcza na targi Consumer Electronic Show w Las Vegas- styczeń 2014

11 Ogólne programy promocji
Programy obejmują 1 rok: 2013 Imprezy targowe i misje interesujące dla branży ICT/IT Turcja : Cebit Bilisim Eurasia - Stambuł - październik Izmir International Fair - Izmir - wrzesień - impreza wielobranżowa Brazylia MECShow – targi przemysłu maszynowego, energii i automatyki- Espirito Santo lipiec Algieria: Wystawa narodowa w ramach Międzynarodowych Targów Algieru FIA, czerwiec Kazachstan: Wystawa narodowa w ramach targów „Europa-Azja Współpraca bez granic- Actiubińsk 1-3 październik

12 Branżowy program promocji -usługi ICT/IT
Ogólny program promocji – branża gier wideo Ilość środków i zainteresowanie firm Branżowy program promocji – usługi ICT/IT Ilość środków przeznaczonych dla firm w ramach poddziałania POiG – PLN ( aktualnie pozostało do wykorzystania – PLN) Ilość firm, które złożyły wnioski-18 Ogólny program promocji – branża gier wideo Ilość firm, które złożyły wnioski: - 20

13 Dziękuję za uwagę aktualne informacje o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: szczegółowe informacje o projekcie pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” dostępne są na stronie internetowej


Pobierz ppt "Branżowy Program Promocji – Usługi ICT/IT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google