Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2013 Turek, dn. 28.04.2014 r. WALNE ZEBRANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2013 Turek, dn. 28.04.2014 r. WALNE ZEBRANIE."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2013 Turek, dn. 28.04.2014 r. WALNE ZEBRANIE

2 PODSTAWA PRAWNA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU - T.U.R. DZIAŁA NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UMÓW:  O warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 26 czerwca 2009 r. (aneksowano 09.03.2011r., 20.07.2010 r. oraz 20.12.2011r, 25.04.2012 r., 03.10.2012 r., 7.11.2013 r., )  Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja z dnia 21 lutego 2011 r. (aneksowano w dniu 21.02.2011 r., 08.03.2012 r., 31.07.2012 r., 19.10.2012 r., 8.02 2013 r.)  Realizacja projektu współpracy z dnia 29.11.2012 r. (umowa zawarta 29.11.2012 r.)

3 Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w składzie:  Magdalena Ciołek – Prezes  Ewa Dygas – Wiceprezes  Łukasz Mielcarski – Skarbnik  Małgorzata Szurgot – Sekretarz  Ewelina Buda – Członek  Piotr Szewczyński – Członek  Wojciech Krzyczkowski – Członek  Rafał Biskupski – Członek  Artur Nowicki - Członek W 2013 r. zarząd obradował 8 razy Zarząd stowarzyszenia odpowiedzialny był za realizację zadań wynikających z umów zawartych z Samorządem Województwa oraz innymi instytucjami, a także inicjowanie działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczności oraz promocji i szeroko pojętego rozwoju regionu.

4 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Inscenizacja GOSZCZANOWSKIE WESELE 9 lutego 2013 r.

5 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ CHROŃMY PSZCZOŁY, CHROŃMY ŻYCIE Cykl prelekcji w szkołach średnich - czerwiec 2013 r. Wystawa pszczelarska - 14 – 16 czerwca 2013 r. Rajd pieszo – rowerowy,,Szlakiem Pszczółki Mai” – 16 czerwca 2013 r.

6 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NOC KUPAŁY 21 czerwca 2013 r.

7 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ RAJD KONNY 27 -28 lipca 2013 r.

8 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  Konferencja,,Wielkopolska euro PROW- incja'‘ – 17 października 2013 r. Konkurs HYMN LIDEREK- II miejsce

9 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW Daniszew (gmina Kościelec) 1 września 2013 r.

10 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – SEMINARIUM I WARSZTATY „Rzemiosło – (na)tura”,,Kolorowy i pachnący, malowany słońcem przepis na sukces, czyli warsztaty z upraw, suszenia i technik układania kompozycji z kwiatowego suszu'‘ - 8 października 2013 r. Seminarium dla beneficjentów działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

11 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku 13 – 15 grudnia 2013 r.

12 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIZYTA W ŁUŻYCACH – tereny pokopalniane 11 – 14 kwietnia 2013 r.

13 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt KULTURA W LASACH TURA - czyli nocny, plenerowy spektakl BALLADYNA 28 czerwca 2013 r.

14 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowanie Produktu Turystycznego Obszaru Działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.” Cykl szkoleń i warsztatów listopad – grudzień 2013 r.  Zasady budowania i promowania marki regionalnej, 25 – 26 listopada 2013 r. i Budowanie strategii rozwoju turystyki i promocji produktów regionalnych, 18 grudnia 2013 r. 

15 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowanie Produktu Turystycznego Obszaru Działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.” Cykl szkoleń i warsztatów listopad – grudzień 2013 r.  Sprzedaż bezpośrednia, 29 listopada 2013 r.

16 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  „Budowanie Produktu Turystycznego Obszaru Działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.”  Cykl szkoleń i warsztatów listopad – grudzień 2013 r.  Agroturystyka, 2 – 3 grudnia 2013 r.

17 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowanie Produktu Turystycznego Obszaru Działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.” Cykl szkoleń i warsztatów listopad – grudzień 2013 r.  Warsztaty wyjazdowe dotyczące prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, 9 grudnia 2013r.

18 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCJA LGD T.U.R. Wydanie KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH na 2014 r.

19 OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekty, które nie doszły do realizacji  II Edycja projektu – Akademia zdrowia TUR-a Projekty przesunięte w czasie: Działania niezrealizowane  Realizacja II edycji projektu „Akademia zdrowia TUR-a” konkurs ogłoszony został na przełomie 2012/2013 Działania przesunięte na rok 2014 r.  II edycja projektu „Ocalić od zapomnienia”

20 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKT WSPÓŁPRACY Wizyta przedstawicieli LGD T.U.R w Czechach 6 – 9 maja 2013 r.

21 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKT WSPÓŁPRACY Wizyta przedstawicieli LGD T.U.R w Czechach 17 – 19 września 2013 r.

22 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROJEKT WSPÓŁPRACY Wizyta przedstawicieli MAS Opavsko i MAS Nizky Jesenik 6 – 9 grudnia 2013 r.

23 OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ Działania przesunięte na rok 2014  Wykonanie portalu – „Swojskie klimaty”  Wydanie polsko-czeskiej publikacji (obrzędy, obyczaje, tradycje i legendy)

24 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Dla beneficjentów ogłaszanych konkursów świadczono usługi doradcze, w tym: Przez specjalistę zewnętrznego zrealizowano 110 usług Przez pracowników biura zrealizowano 65 usług

25 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW Cele zawarte w LSR realizowane były poprzez: działalność zarządu w zakresie aktywizacji i funkcjonowania LGD oraz nabory wniosków w ramach 4 konkursów (liczba posiedzeń organu decyzyjnego – Rady) SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO: 1. Mirosław Broniszewski – Przewodniczący 2. Barbara Anastaziak – Członek 3. Krzysztof Andrzejewski – Członek 4. Andrzej Ciemniewski – Członek 5. Marta Ilkowska – Nowak – Członek 6. Aleksandra Karbowska – Członek 7. Cezary Krasowski – Członek 8. Gerard Krzeszewski – Członek 9. Urszula Lament – Członek 10. Krystyna Łuczak – Członek 11. Jolanta Kosoń – Członek 12. Jan Nowak – Członek 13. Karol Mikołajczyk – Członek 14. Sylwester Chęciński – Członek 15. Elżbieta Tomczak – Członek 16. Krzysztof Zając – Członek

26 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI

27 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R. ODNOWA I ROZÓJ WSI NABÓR WNIOSKÓW:15.11.2013 – 06.12.2013 r.  Alokacja: 211 696,00 zł  Wnioski złożone – 5  Wnioski wybrane – 5  Wnioski odrzucone przez LGD – 0  Wnioski odrzucone przez UM – 4  Wartość wniosków odrzuconych przez LGD – 0,00 zł  Wartość wniosków odrzuconych przez UM – 323 340,79 zł

28 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2013)

29 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

30 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

31 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

32 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

33 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY

34 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R MAŁE PROJEKTY NABRÓR WNIOSKÓW I: 07.02.2013 – 07.03.2013 r.  Alokacja: 463 220,60 zł  Wnioski złożone – 29  Wnioski wybrane – 23  Wnioski odrzucone przez LGD – 6  Wnioski odrzucone przez UM – 3  Wartość wniosków niemieszczących się w limicie środków oraz odrzuconych przez LGD – 93 475,45 zł  Wartość wniosków odrzuconych przez UM – 51 327,78 zł

35 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R MAŁE PROJEKTY NABÓR WNIOSKÓW II: 15.11.2013 – 06.12.2013 r.  Alokacja: 336 576,93 zł  Wnioski złożone – 14  Wnioski wybrane – 13  Wnioski odrzucone przez LGD – 1  Wnioski odrzucone przez UM – 3  Wartość wniosków niemieszczących się w limicie środków oraz odrzuconych przez LGD – 31 566,94 zł  Wartość wniosków odrzuconych przez UM – 70 000,00 zł

36 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – MAŁE PROJEKTY WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2013)

37 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

38 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

39 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

40 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

41 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

42 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NABÓR WNIOSKÓW: 15.11.2013 – 06.12.2013 r.  Alokacja: 305 154,00 zł  Wnioski złożone – 5  Wnioski wybrane – 3  Wnioski odrzucone przez LGD – 2  Wnioski odrzucone przez ARiMR – 0  Wartość wniosków niemieszczących się w limicie środków oraz odrzuconych przez LGD – 197 528 zł  Wartość wniosków odrzuconych przez ARiMR – 0,00 zł

43 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2013)

44 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

45 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

46 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

47 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

48 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ NABÓR WNIOSKÓW I: 07.02.2013 – 07.03.2013 r.  Alokacja: 400 000,00 zł  Wnioski złożone – 4  Wnioski wybrane – 2  Wnioski odrzucone przez LGD – 2  Wnioski odrzucone przez UM – 0  Wartość wniosków niemieszczących się w limicie środków oraz odrzuconych przez LGD – 172 592,50 zł  Wartość wniosków odrzuconych przez ARiMR – 0,00 zł

49 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – KONKURSY 2013 R RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ NABÓR WNIOSKÓW II: 15.11.2013 – 06.12.2013 r.  Alokacja: 354 657,00 zł  Wnioski złożone – 3  Wnioski wybrane – 3  Wnioski odrzucone przez LGD – 0  Wnioski odrzucone przez UM – 0  Wartość wniosków niemieszczących się w limicie środków oraz odrzuconych przez LGD – 0,00zł  Wartość wniosków odrzuconych przez ARiMR – 0,00zł

50 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

51 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2013)

52 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

53 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

54 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

55

56 SPÓJNOŚĆ STRATEGII – OSIĄGANYCH CELÓW W SOSUNKU DO SPECYFIKI OBSZARU Realizacja celów uwzględnia uwarunkowania społeczne, geograficzne oraz historyczne obszaru LGD, co ma odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach wyboru operacji, stanowiących podstawę ich wyboru oraz działalności Zarządu LGD.

57 ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  z uwagi na zbyt krótki przedział czasowy nie ma możliwości dokonania oceny skutków realizowanych operacji i podejmowanych przez Zarząd LGD działań w ujęciu dalekosiężnym  oddziaływanie realizowanych operacji na społeczność lokalną poddane zostanie ewaluacji z dniem zakończenia wdrażania LSR (30.06.2014 r.)

58 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych w 2013 r. konkursów będą mieć wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących słabych stron:  Niewykorzystane dla rekreacji i turystyki zasoby naturalne (lasy, fauna, flora).  Brak kontynuacji tradycji tkackich  Brak infrastruktury i oferty turystycznej oraz rekreacyjnej  Słabe oznakowanie terenu  Niewielka liczba punktów i informacji turystycznej  Niska aktywność w zakresie produkcji wyrobów lokalnych  Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów) - ograniczone możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych  Mała aktywność młodzieży w działalności na rzecz społeczności lokalnych  Brak specjalistów w zawodach rzemieślniczych  Niewykorzystana infrastruktura jako miejsce spotkań (integracyjno-kulturalnych) lokalnej społeczności  Ograniczona liczba upraw ekologicznych  Niski odsetek nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek przez okoliczne podmioty w zakresie turystyki i działalności pokrewnych oraz nawiązujących do tradycji i specyfiki regionu  Niskie dochody mieszkańców  Ograniczona liczba działań o charakterze innowacyjnym  Emigracja ludzi młodych i wykształconych (brak chęci i motywacji do pozostania na wsi)  Nieadekwatna pula środków zewnętrznych do liczby projektów  Słaba współpraca zagraniczna samorządów  Niewielka liczba przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie o szerszym zasięgu oddziaływania 

59 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych w 2013 r. konkursów będą mieć wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących zagrożeń:  Wyczerpywanie się zasobów naturalnych dla kopalni węgla brunatnego (zagrożenie bezrobociem strukturalnym)  Ograniczenia wynikające z NATURA 2000 i występowania obszarów objętych szczególną ochroną  Położenie na peryferiach województwa  Zawiłe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania  Starzenie się społeczeństwa  Bariery instytucjonalne dla rozwoju MSP (wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej)  Rozluźnienie więzi społecznych  Zmniejszające się zainteresowanie młodego pokolenia aktywnym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności  Brak młodych ludzi z wykształceniem zawodowym

60 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA  brak kontynuacji badań naukowych (gównie archeologicznych, przyrodniczych itp.)  Słaba znajomość języków obcych  Zanikająca komunikacja autobusowa  Niż demograficzny  Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz cen energii i paliw BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE SŁABYCH STRON BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ

61 TRWAŁOŚĆ W CZASIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH KONTYNUOWANIA W PRZYSZŁOŚCI  projekty o charakterze inwestycyjnym - służyć będą lokalnej społeczności, realizując zarazem zadeklarowane cele;  wnioskodawcy podejmujący działania na rzecz integracji lokalnej społeczności – planują kontynuację przewidywanych projektami form aktywizacji, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach deklarowanych przez wnioskodawców;  realizowane operacje przyczyniają się do „ożywienia” zainteresowania mieszkańców integracją i współdziałaniem na rzecz regionu;  Działania podejmowane w ramach wdrażania LSR sprzyjają zacieśnianiu współpracy i kreowaniu wspólnych przedsięwzięć zespołów i twórców lokalnych (rękodzielników);  Efekty operacje stymulują i aktywizują społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji działalności rolniczej, przyczyniając się tym samym do generowania dodatkowych dochodów;  Operacje podejmowane przez wnioskodawców, jak i działania Zarządu LGD sprzyjają promocji regionu i jego potencjału na mapie województwa i kraju  Efekty operacji wpływają na zmianę wizerunku regionu, czyniąc go bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych turystów.

62 SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BIURA LGD PRACOWNICY BIURA  Magdalena Ciołek – umowa o pracę, KOORDYNATOR BIURA (nadzór postępu rzeczowo-finansowy, koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem biura)  Jakub Kiciński – umowa o pracę, ASYSTENT KOORDYNATORA (odpowiedzialny za obieg dokumentów i informację w biurze) zatrudniony do dnia 30.08.2013  Anna Leszczyńska – umowa o pracę ANIMATOR/KONSULTANT (obsługa strony internetowej LGD, zapewnienie wysokiego standardu obsługi klientów)  Magdalena Bartnicka – umowa o pracę, SPECJALISTA DS. FUNDUSZY (przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy oraz doradztwo w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków na rzecz beneficjentów) W roku 2013 przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim  Marzena Wójcik –zastępstwo za Magdalenę Bartnicką  Marta Greber – umowa o pracę od 01.09.2013 Na mocy zawartej z PUP jako stażystka podjęła współpracę Pani Marta Greber, która została zatrudniona w ramach umowy cywilno – prawnej, a następnie w ramach umowy o pracę.

63 DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2013 Turek, dn. 28.04.2014 r. WALNE ZEBRANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google