Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model współpracy NGO – Miasto Łódź Prezentacja projektu partnerskiego Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model współpracy NGO – Miasto Łódź Prezentacja projektu partnerskiego Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Model współpracy NGO – Miasto Łódź Prezentacja projektu partnerskiego Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Model współpracy Cel główny: rozwój potencjału sektora społecznego w Łodzi i wypracowanie optymalnych mechanizmów współpracy pomiędzy organizacjami a administracją Okres realizacji: III.2014-VI.2015 Obszar działań: Miasto Łódź Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Model współpracy KLUCZOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Model współpracy 1.Diagnoza współpracy administracji publicznej i NGO w oparciu o Lokalny Index Jakości Współpracy - 7 spotkań roboczych w 2014 r. i 7 w 2015 r.; w ramach tego: 2 spotkania z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i 12 spotkań branżowych (przedstawiciele jednostek UMŁ i organizacji pozarządowych) - w trakcie prac zebrane zostaną założenia do Programu Współpracy Wieloletniej, przekazane następnie zespołowi roboczemu ds. jego opracowania - rezultat: w oparciu o wskazaną metodologię zostaną opracowane 2 raporty (ex ante, ex post) z analizy i samooceny współpracy lokalnej - okres realizacji: 3-6.2014, 5-6.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 2. Regranting - zespół roboczy ds. opracowania procedury regrantingu (moderator, 3 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 ekspertów) - wsparcie merytoryczne: 3 ekspertyzy dot. regrantingu - sektorowe konsultacje wypracowanego modelu - rezultat: zatwierdzony model procedury regrantingu, 1 konkurs regrantingowy, analiza procedury i wyników konkursu po jego rozstrzygnięciu - okres realizacji: 3-6.2014 (procedura), 6.2014-6.2015 (wdrożenie i ewaluacja) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 3. Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz Łódzkiego Centrum Obywatelskiego - zespół ds. opracowania i wdrożenia modelu partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działań wspierających aktywność obywatelską - skład: moderator, 2 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 os. z NGO wspierających aktywność obywatelską - wypracowanie zasad prowadzenia ŁCO przez UMŁ i NGO, zasady jego finansowania, standardy i regulaminy funkcjonowania - analiza wdrożenia po roku działania - okres realizacji: koncepcja 3-6.2014, wdrożenie: 7.14-6.15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 4. Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych - 5-7.06.2014 r. - FIP jako przestrzeń prezentacji dokonań i dyskusji o rozwoju wewnątrz- i międzysektorowej współpracy, - konferencja (4 wykłady), 5 warsztatów, część wystawiennicza – minimum 60 stoisk NGO z Łodzi, - komitet organizacyjny: 10 osób – z NGO, ŁRDPP, UMŁ, - rezultat: przeprowadzenie FIP, opracowanie modelu organizacji FIP, zapis o FIP w WPW. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 5. Wdrożenie modelu ŁCO - okres funkcjonowania – VI.2014-VI.2015 - rezultaty: powołanie i rozwój minimum 10 nowych inicjatyw obywatelskich, 100 h doradztwa, 12 szkoleń z zarządzania organizacją, wsparcie techniczne – użyczanie laptopa, rzutnika i ekranu, animator – wsparcie dla organizacji i grup inicjatywnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Model współpracy 6. Włączenie NGO do współtworzenia programów i strategii Miasta Łodzi - zespół roboczy ds. opracowania programów współpracy, którego celem będzie wypracowanie Wieloletniego (2016-2019) i Rocznego (2016) Programu Współpracy - skład zespołu: moderator, 2 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 ekspertów - wsparcie merytoryczne: 3 ekspertyzy dot. kierunku współpracy 6 wybranych wydziałów UMŁ z organizacjami pozarządowymi - konsultacje projektu w ramach spotkań branżowych (w powiązaniu z wybranymi wydziałami UMŁ) i spotkań otwartych, zarówno wewnątrz-, jak i międzysektorowych - rezultat: 2 uchwały Rady Miasta ws. Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy; realizacja: 10.2014-2.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Model współpracy 7. Działania wspierające stosowanie konsultacji społecznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem NGO w Łodzi - 4 szkolenia w ramach Akademii Rzeczników NGO. Absolwenci będą obligatoryjnie prowadzić konsultacje społeczne WPW i RPW w sektorze pozarządowym (objętych minimum 100 osób). - 2 szkolenia wspólne dla UMŁ i NGO, w zakresie wprowadzania konsultacji społecznych - okres realizacji: 10.2014-1.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Model współpracy 8. Działania wspierające tworzenie i działanie Komisji Dialogu Obywatelskiego - 4 szkolenia dla NGO w zakresie tworzenia KDO, - działania animacyjne w zakresie tworzenia i działania KDO, - identyfikacja problemów wymagających współpracy UMŁ/NGO, - rezultat: 2 nowe KDO - realizacja: 10.2014-2.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Model współpracy 9. Konferencja podsumowująca wdrażanie modelu współpracy - VI.2015 - 1 dzień – poświęcony wynikom diagnozy współpracy przy użyciu Lokalnego Indexu Jakości Współpracy - minimum 100 osób - impreza realizowana wspólnie przez UMŁ i NGO. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Model współpracy ZAPROSZENIE DO ZESPOŁÓW ROBOCZYCH 1. zespół roboczy ds. opracowania procedury regrantingu - skład zespołu: moderator, 3 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 ekspertów - 10 spotkań x 3 h. (IV.-VII.2014) + praca online - wynagrodzenie za produkt: opracowanie części dokumentu przekazywanego do wdrożenia + udział w spotkaniach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Model współpracy 2. zespół roboczy ds. opracowania i wdrożenia modelu partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie prowadzenia działań wspierających - skład zespołu: moderator, 2 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 ekspertów - 8 spotkań x 3 h (IV.-VI.2014) + praca online - wynagrodzenie za produkt: opracowanie części dokumentu przekazywanego do wdrożenia + udział w spotkaniach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Model współpracy 3. zespół roboczy ds. opracowania programów współpracy, którego celem będzie wypracowanie Wieloletniego (2016-2019) i Rocznego (2016) Programu Współpracy - skład zespołu: moderator, 2 os. z UMŁ, 2 os. z ŁRDPP, 2 ekspertów - 10 spotkań x 3 h (X.2014-II.2015, orient. - 4 w 2014 r., 6 w 2015 r.) + praca online - wynagrodzenie za produkt: opracowanie części dokumentu przekazywanego do wdrożenia + udział w spotkaniach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 ZAPROSZENIE DO WSPÓŁORGANIZOWANIA ŁÓDZKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH -skład zespołu – 10 osób (NGO, UMŁ, ŁRDPP), -okres prac: III.-VI.2014, -opracowanie i wdrożenie modelu organizacji i przeprowadzania FIP, -brak wynagrodzenia za udział. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Model współpracy Osoba do kontaktu: Prezes Centrum OPUS: Łukasz Waszak, lwaszak@opus.org.pllwaszak@opus.org.pl. Koordynatorka projektu: Maria Nowakowska, mnowakowska@opus.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Model współpracy NGO – Miasto Łódź Prezentacja projektu partnerskiego Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google