Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobrostan psychofizyczny pracowników sądów powszechnych A.D. 2015: Analiza ilościowo – jakościowa w perspektywie zadań wymiaru sprawiedliwości dr Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobrostan psychofizyczny pracowników sądów powszechnych A.D. 2015: Analiza ilościowo – jakościowa w perspektywie zadań wymiaru sprawiedliwości dr Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1

2 Dobrostan psychofizyczny pracowników sądów powszechnych A.D. 2015: Analiza ilościowo – jakościowa w perspektywie zadań wymiaru sprawiedliwości dr Katarzyna Orlak, dr Ewa Sygit-Kowalkowska Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy

3 ROZUMIENIE POJĘCIA ZDROWIA WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (NAGASE, 2012) Dobrostan psychiczny Dobrostan fizyczny Dobrostan społeczny Dobrostan duchowy

4 Kwestionariusz „Psychospołeczne warunki pracy” autorstwa Cieślak, Widerszal-Bazyl – umożliwia ocenę: wymagań, zakresu kontroli, wsparcia społecznego, dobrostanu – zdrowia, oraz szacowanie potrzeb pracowników dotyczących zmian w ich środowisku pracy (razem 5 skal). W niniejszej analizie wykorzystano: - skalę ogólną zdrowia (skala D), - 2 czynniki (skale: D1 i D2) dotyczące samopoczucia fizycznego i psychicznego (łącznie opisywane jako samopoczucie psychofizyczne). DOBROSTAN PSYCHOFIZYCZNY - NARZĘDZIE POMIARU

5 Analizę wyników oparto o porównania z wynikami badań przeprowadzonych przez twórców narzędzia na osobach dorosłych, aktywnych zawodowo, bez podziału na grupy zawodowe

6 Nadrzędnym pytaniem skali D było „Jakie jest Twoje samopoczucie?” Na skalę D1 –samopoczucia fizycznego składała się: ogólna ocena zdrowia fizycznego i stresu, ocena występowania symptomów o charakterze somatycznym typu: bóle głowy, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości sercowe. Na skalę D2 – samopoczucia psychicznego składała się: ocena negatywnych stanów emocjonalnych, zadowolenia z życia i pracy, pewności siebie. Samopoczucie fizyczne Samopoczucie psychiczne

7 WYNIKI BADAŃ

8 WYNIKI BADAŃ. ROZKŁAD WYNIKÓW DOT. OGÓLNEGO SAMOPOCZUCIA PSYCHOFIZYCZNEGO OSÓB BADANYCH

9 ROZKŁADY WYNIKÓW SAMOPOCZUCIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO OSÓB BADANYCH Wysoki poziom samopoczucia: 4,7 % osób badanych Poziom przeciętny: 18,6 % osób badanych Wyniki określane jako niskie: 77,21 % osób badanych Wysoki poziom samopoczucia: 0,7% osób badanych Poziom przeciętny: 18,58% Wyniki określane jako niskie: 80,61% osób badanych Samopoczucie psychiczne

10 WYNIKI DOBROSTANU FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI

11 Pyt. 8 Czy jesteś nerwowy w pracy? ANALIZA JAKOŚCIOWA ODPOWIEDZI NA WYBRANE PYTANIA KWESTIONARIUSZA Odpowiedzi badanychWyniki podręcznikowe badanych os. pracujących Nigdy 0,523,9 Raczej rzadko 19,8932,0 Od czasu do czasu 38,7444,5 Raczej często 35,07 (134 soby na 382) 17,1 Stale 5,72,5

12 Pyt. 10 Czy trudno jest Ci zebrać myśli albo skoncentrować się? ANALIZA JAKOŚCIOWA ODPOWIEDZI NA WYBRANE PYTANIA KWESTIONARIUSZA Odpowiedzi badanychWyniki podręcznikowe badanych os. pracujących Nigdy 2,0911,1 Raczej rzadko 48,453,4 Od czasu do czasu 31,931,2 Raczej często 13,63,7 Stale 3,90,6

13 Pyt. 18. Czy łatwo zasypiasz? 100% badanych odpowiedziało „bardzo trudno” Pyt.19: Czy dobrze śpisz? HIGIENA SNU W OPINII OSÓB BADANYCH. WYNIKI

14 - czynnik predysponujący - czynnik wywołujący - czynnik podtrzymujący BEZSENNOŚĆ MODEL SPIELMANA DOTYCZĄCY POWSTAWANIA I UTRZYMYWANIA SIĘ BEZSENNOŚCI (GRABOWSKI, 2011)

15 Pyt. 22 Czy myślisz, że dobrze wykonujesz swoją codzienną pracę? ANALIZA JAKOŚCIOWA ODPOWIEDZI NA WYBRANE PYTANIA KWESTIONARIUSZA Odpowiedzi badanychWyniki podręcznikowe badanych os. pracujących Zawsze 21,437,1 Raczej często 2,655,0 Od czasu do czasu 10,77,0 Raczej rzadko 65,10,8 Nigdy 00,1

16 WYNIKI SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SĄDU

17 ANALIZA ILOŚCIOWA EWIDENCJI SPRAW GOSPODARCZYCH W LATACH 2010 –2014 DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

18 Podsumowanie wyników. Dyskusja

19 1. Kondycja psychofizyczna pracowników sądów jest słaba – co wskazują wyniki - co może rodzić poważne konsekwencje zarówno dla funkcjonowania sądu jako organizacji, jak i dla samego pracownika, oraz jego otoczenia społecznego 2. Kondycja psychofizyczna ma ścisły związek z organizacją pracy i jest to kolejny argument za postulatami poprawy warunków pracy w sądach powszechnych PODSUMOWANIE WYNIKÓW. DYSKUSJA

20 Do tej pory w literaturze psychologicznej dominował pogląd, że najbardziej obciążeni zawodowo są pracownicy służb mundurowych oraz pracownicy służby zdrowia - niniejsze badania są ważnym głosem dla rozwoju wiedzy na temat charakterystyki zawodowej pracowników sądów powszechnych Konieczne jest dalsze analizowanie tematu, które powinno w konsekwencji wiązać się z podjęciem działań zaradczych PODSUMOWANIE WYNIKÓW. DYSKUSJA

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

22 BIBLIOGRAFIA: GRABOWSKI, K. (2011). TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA BEZSENNOŚCI. PSYCHIATRIA, 8, 2. 53-63. NAGASE, M. (2012). DOES A MULTI-DIMENSIONAL CONCEPT OF HEALTH INCLUDE SPIRITUALITY? ANALYSIS OF JAPAN HEALTH SCIENCE COUNCIL’S DISCUSSION ON WHO’S “DEFINITION OF HEALTH” (1998). INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SOCIOLOGY, 2, 6, 71-77. DOI:10.5923/J.IJAS.20120206.03


Pobierz ppt "Dobrostan psychofizyczny pracowników sądów powszechnych A.D. 2015: Analiza ilościowo – jakościowa w perspektywie zadań wymiaru sprawiedliwości dr Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google