Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -Państwowym Instytucie Badawczym dr hab.Maria Widerszal-Bazyl Centralny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -Państwowym Instytucie Badawczym dr hab.Maria Widerszal-Bazyl Centralny."— Zapis prezentacji:

1 Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -Państwowym Instytucie Badawczym dr hab.Maria Widerszal-Bazyl Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy Spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych ds.implementacji Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą ZRP, Warszawa, 15 kwietnia 2007

2 PLAN 1. Co to jest stres związany z pracą? 2. Pole badawcze 3. Pomiar stresu w pracy 4. Stres w wybranych zawodach 5. Wybrane źródła stresu w pracy i ich związek ze zdrowiem pracownika 6. Prewencja stresu związanego z pracą 7. Współpraca z organizacjami europejskimi

3 Reakcja psychofizjologiczna pojawiająca się wówczas, gdy wymagania w pracy przekraczają możliwości jednostki lub też są na granicy tych możliwości. 1. CO TO JEST STRES ZWIĄZANY Z PRACĄ?

4 2. POLE BADAWCZE Źródła stresu w pracy Zdrowie Czynniki fizyko-chemiczne np.: - hałas - temperatura Czynniki psychospołeczne np.: - wymagania - kontrola - wsparcie społeczne - niejasność i konfliktowość roli - niepewność pracy - mobbing np.: - reaktywność - typ zachowania A - neurotyzm Psychiczne np.: - niepokój - depresja - zadowolenie z pracy - zadowolenie z życia Fizyczne, np.: - ciśnienie krwi - rytm serca - absencje chorobowe - dolegliwości mięśniowo-szkieletowe Zmienne indywidualne

5

6 Model kwestionariusza Psychospołeczne Warunki Pracy (PWP) (CIOP-PIB, 2000) Skala wymagań Skala kontroli Skala wsparcia społecznego Skala samopoczucia Skala pożądanych zmian

7 STRUKTURA CZYNNIKOWA PWP wymagania (W) kontrola (K) Skala wsparcia społ.(WS) Skala dobrostanu (D) Skala potrzebnych zmian (W1) W.intelektualne (22,6%) (W2) W.psychofizyczne oraz w zakr. odpow.za bezp.ludzi i majątku (10,8%) (W3) W.wynikające z konfliktowości roli i przeciążenia (8%) (K1) K.behavioralna (26,5%) (K2) K.poznawcza (11%) (WS1) Ws.przełoż.(53,8%) (WS2) Ws. kolegów (12,6%) (D1) samopocz.fiz.(33,7%) (D2) samopocz.psych.(7,1% (PZ1) potrzeba zmian (41%)

8 4.Badania nad stresem w wybranych zawodach pracownicy pomocy społecznej Psychospołeczne właściwości pracy a stres i wypalenie zawodowe kierownicy Psychospołeczne właściwości pracy, zmienne indywidualne (reaktywność, wzór zachowania A, twardość) a zdrowie (psychiczne, kardiologiczne) kontrolerzy ruchu lotniczego Sprawność psychomotoryczna i psychospołeczne właściwości pracy a stres pielęgniarki badania porównawcze w 10 krajach UE nad przyczynami zamiaru porzucenia pracy nauczyciele i pracownicy banków efektywność interwencji obniżającej poziom stresu

9 Stres jako wynik interakcji wymagań, kontroli i wsparcia społecznego wartości średnie

10 wiekW K Ws W*KW*K*Ws Krok 1 Krok 2 Krok 3 Step 4 β Zdolność do pracy (wskaźnik WAI) a wymagania, kontrola, wsparcie i ich interakcja Wyniki analizy regresji (projekt NEXT) ΔR 2 = 2%ΔR 2 =12%ΔR2 = 0

11 5. WYBRANE ŹRÓDŁA STRESU W PRACY I ICH ZWIĄZEK ZE ZDROWIEM PRACOWNIKA zakres kontroli w pracy partycypacja bezpośrednia pracowników w decyzjach niepewność pracy konflikt praca-dom mobbing nowe formy pracy: telepraca

12 Zróżnicowanie społeczne niepewności pracy w Polsce Zadanie badawcze CIOP-PIB 3.A.04 Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie NIEPEWNOŚĆ PRACY (kwest. Ashford i in.1989) Próba ogólnopolska N= 377 w ramach sondażu typu Omnibus (Sopocka Pracownia Badań Społecznych) wiekpłeć Dochody na osobę Wykształcenie ( Podst200tys) Wielkość gosp. domowego (4 osób i więcej/inne) Typ gospodarstwa Grupa społ-zaw.Miejsce zatrud (przeds.państw, prywatne, itp).

13 Korelacje 3 form niepewności pracy ze stresogennymi dymensjami pracy i zmiennymi zdrowia Zadanie badawcze CIOP-PIB 3.A.04 Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie NIEPEWNOŚĆ cech pracy Urzędnicy banku N=265 NIEPEWNOŚĆ obecnej pracy NIEPEWNOŚĆ zdobycia nowej pracy WYMAGANIA KONTROLA WSPARCIE SPOŁ. Zdrowie psych. GHQ-12 Zadowolenie z pracy Absencje chorobowe (-) Konflikt praca-rodzina

14 Mobbing projekt CIOP-PIB IV.07: Polska adaptacja kwestionariusza Negative Acts Questionnaire (NAQ) do badania mobbingu (gł.wyk.Magda Warszewska-Makuch) Badania kwestionariuszem NAQ: 1098 nauczycieli ze 120 placówek oświatowo- wychowowaczych Liczba ofiar mobbingu (wg kryterium Leymana): 106 nauczycieli czyli 9,7%

15 Mobbing jako predyktor zdrowia psychicznego Podsumowanie wyników regresji wielokrotnej zdrowia psychicznego (GHQ12): Wiek Płeć Wydarzenia życiowe Stresory psychospoł mobbing 14% 11% 6%

16 6. Prewencja stresu związanego z pracą TRZY POZIOMY PREWENCJI: Prewencja 1-szego rzędu - ograniczanie źródeł stresu Prewencja 2-go rzędu - doskonalenie radzenia sobie ze stresem Prewencja 3-ciego rzędu - ograniczanie skutków stresu, leczenie

17 OGRANICZANIE ŹRÓDEŁ STRESU: DOBÓR ZAWODOWY charakterystyka 550 zawodów (Przewodnik po zawodach- 7 tomów) - wraz z opisem wymagań niezbędnych przy wykonywaniu zawodu Lista 58 zawodów i 152 stanowisk trudnych i niebezpiecznych, - wraz z wykazem cech krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb doboru do zawodów trudnych i niebezpiecznych Badania psychologiczne kierowców i operatorów sprzętu budowlanego

18 Prewencja 2-go rzędu - doskonalenie radzenia sobie ze stresem Przykład: programy antystresowe krótko- i długoterminowe wśród pracowników banku i ich efektywność 1.Pomiar przed interwencją (grupy: eksperymentalna i kontrolna, N=72) - psychospołeczne właściwości pracy - style radzenia sobie - wypalenie zawodowe 2. Interwencja ( krótka: 2 sesje po 6 godz. długa: 10 sesji po 4 godz) cele: zmniejszenie przeciążenia i konfliktowości roli, zwiększenie wsparcia społecznego, modyfikacja stylów radzenia sobie metody: techniki poznawczo-behawioralne, m.in. priorytetyzacja zadań, elementy negocjacji, treningu asertywności, zarządzania czasem 3. Pomiar po interwencji (grupy: eksperymentalna i kontrolna) efekty: - obniżenie przeciążenia i konfliktowości roli - wzrost wsparcia od przełożonych (!) i kolegów - obniżenie wypalenia (wyczerpania emocj., depersonalizacji(!) - radzenie sobie: wzrost stylu zadaniowego (!), spadek – emocjonalnego wzrost stylu ukierunkowanego na kontakty społeczne

19 7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI EUROPEJSKIMI Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - projekt Dobre praktyki - projekt Europejskie obserwatorium ryzyka: * koordynacja raportu Stres w pracy w Europie * udział w opracowaniu raportu Przewidywania ekspertów na temat wyłaniających się czynników ryzyka psychospołecznego związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy Projekt PRIMA-EF Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramy europejskie


Pobierz ppt "Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -Państwowym Instytucie Badawczym dr hab.Maria Widerszal-Bazyl Centralny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google