Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza strona Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofii i Socjologii PAN Etyczne problemy społeczeństwa kredytu na przykładzie instytucji upadłości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza strona Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofii i Socjologii PAN Etyczne problemy społeczeństwa kredytu na przykładzie instytucji upadłości."— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsza strona Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofii i Socjologii PAN Etyczne problemy społeczeństwa kredytu na przykładzie instytucji upadłości konsumenckiej

3 Pierwsza strona Społeczeństwo kredytu n Kredyt jest niezbędną instytucją w gospodarce rynkowej, czynnikiem sprzyjającym zarówno wzrostowi gospodarczemu kraju, jak i efektywnemu funkcjonowaniu jednostek. n Jednocześnie jednak, część osób zadłuża się nadmiernie i nie jest w stanie poradzić sobie z tą trudną sytuacją.

4 Pierwsza strona n Środkiem mającym ograniczać społeczną patologię w postaci nadmiernego zadłużenia jest instytucja upadłości konsumenckiej. n Instytucja ta funkcjonuje w wielu krajach rozwiniętych gospodarczo. n Projekt ustawy o upadłości konsumenckiej jest również przedmiotem prac polskiego Sejmu,

5 Pierwsza strona Praktyka funkcjonowania prawa upadłościowego ujawnia także ujemne skutki nadmiernej ochrony niewypłacalnych dłużników i podejmuje się próby ograniczenia tej ochrony.

6 Pierwsza strona Istnieje obawa, że dla niektórych osób, instytucja upadłości może stać się nie tyle szansą na pomoc ze strony społeczeństwa w trudnej sytuacji, ale rozmyślnym wyborem, strategią zarządzania swoimi finansami. Warto także wziąć pod uwagę doświadczenia amerykańskie i konsekwencje panującego tam od wielu lat liberalnego modelu oddłużania.

7 Pierwsza strona Wymiarem szczególnie istotnym dla kwestii dotyczących upadłości konsumenckiej jest wymiar etyczny.

8 Pierwsza strona Cele badania: n identyfikacja etycznych standardów Polaków w sferze zobowiązań finansowych n poznanie ich poglądów na temat instytucji upadłości konsumenckiej.

9 Pierwsza strona Jakie miejsce w systemie aksjologicznym Polaków zajmuje norma nakazująca oddawanie długów? Co sądzą oni o poszczególnych zachowaniach, stanowiących jej naruszenie?

10 Pierwsza strona

11 Znacznie bardziej zróżnicowane okazały się opinie dotyczące uznania za naganne pewnych konkretnych zachowań prowadzących, do naruszenia normy nakazującej oddawanie długów.

12 Pierwsza strona

13 Najwyższy poziom przyzwolenia na zachowania naruszające moralność finansową przejawiają ludzie młodzi, uczący się – najniższy ludzie starsi, w szczególności emeryci.

14 Pierwsza strona Potwierdza to wysuwaną w literaturze hipotezę, że upowszechnieniu (demokratyzacji) instytucji kredytu towarzyszy erozja społecznej normy moralnej nakazującej wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych, czyli obowiązku oddawania długów.

15 Pierwsza strona

16

17 Ludzie coraz mniej obawiają się napiętnowania ze strony dalszego czy bliższego otoczenia z powodu unikania spłacania długów i potencjalna dezaprobata społeczna skłaniająca do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych traci znaczenie.

18 Pierwsza strona Normy moralne regulujące zachowania w sferze zobowiązań finansowych zdają się ulegać erozji o czym świadczą następujące sygnały: n Osoby młode częściej aprobują naruszanie tych norm niż starsi. n Dominuje opinia, iż standardy etyczne związane ze zobowiązaniami finansowymi uległy pogorszeniu. n Osoby unikające oddawania długów spotykają się ze społecznym permisywizmem w opinii znacznej grupy respondentów.


Pobierz ppt "Pierwsza strona Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofii i Socjologii PAN Etyczne problemy społeczeństwa kredytu na przykładzie instytucji upadłości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google