Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrzywdzili mnie w dzieciństwie Czyli o tym, jak zostać wierzącym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrzywdzili mnie w dzieciństwie Czyli o tym, jak zostać wierzącym."— Zapis prezentacji:

1 Skrzywdzili mnie w dzieciństwie Czyli o tym, jak zostać wierzącym

2 Zacznijmy od terminologii Sakrament w języku greckim to mysterion, w łacińskim sacramentum Oba te terminy oznaczają rzeczywistość tajemniczą, ukrytą, często niezrozumiałą, która nie daje się bliżej poznać.

3 Uchylmy rąbka tajemnicy Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.

4 Ile sakramentów potrzeba mi do zbawienia? 2 - chrzest - bierzmowanie - Najświętszy Sakrament (Eucharystia) - pokuta - namaszczenie chorych - małżeństwo - kapłaństwo

5 Podnieśmy poprzeczkę: A) Sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego? CHRZEST BIERZMOWANIE EUCHARYSTIA

6 B) Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej - Bierzmowanie - Eucharystia - Namaszczenie chorych - Kapłaństwo - Małżeństwo

7 C) Te które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów -Chrzest - Pokuta

8 D) Te które można przyjąć raz w życiu - Chrzest, - Bierzmowanie, - Kapłaństwo

9 E) I te, które można przyjąć wiele razy - Eucharystia, - Pokuta, - Namaszczenie chorych, - Małżeństwo (gdy małżonek umrze),

10 Na ostatek wyciśniemy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa - chrzest - bierzmowanie - kapłaństwo

11 Zastanawiasz się dlaczego 7 a nie mniej czy więcej? Dlatego, że w tych szczególnych 7 znakach dostrzegana jest wieloraka reprezentatywność, uobecnienie Paschalnego Misterium Chrystusa. Ucząc bowiem o życiu Zmartwychwstałego sakramenty przyjmują i uświęcają całą egzystencję ludzką (od narodzin człowieka, poprzez dojrzewanie, spotkanie z innymi ludźmi, aż po chorobę i śmierć). A zatem sprowadzenie liczby sakramentów do siedmiu wyraża odniesienie całości egzystencji ludzkiej do całości Misterium Paschalnego.

12 A to dopiero początek Zrobimy ci zanurzenie CHRZEST słowo bapto, baptizo, baptizein – oznacza zanurzyć, zatopić, obmyć w wodzie W wymiarze sakralnym oznacza obmycie odradzające w Duchu, oświecenie czyniące człowieka synem światłości

13 A kto to wymyślił „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czy Chrystus ustanowił sakrament chrztu? A kiedy? Przecież On sam przyjął chrzest w rzece Jordan. Jak nie On to kto? Ja nie, a może ty byłeś taki zdolny??? Kiedy – po Zmartwychwstaniu, jako ostatni nakaz Mk 16,1518

14 To co z tym ochrzczeniem Jezusa? Ma on wiele podobieństw do żydowskich oblucji (obmyć) i do chrztu prozelitów (nawróconych na judaizm z innych narodów). Ale mimo to jest to chrzest całkowicie inny, ponieważ: 1. odwołuje się on do zapowiedzi proroków, zapowiedzi mesjańskich 2. sprawowany w kontekście bliskiego przyjścia Mesjasza 3. wymagana jest przy nim postawa nawrócenia serca i pokuty 4. jest on chrztem dla odpuszczenia grzechów (Mk 1, 4; Łk 3, 3) 5. zapowiada on inny chrzest w Duchu Świętym i ogniu, który przyniesie (Mt 3, 11; Mk 1, 8). Chrzest Jana z naczynia ubrudzonego, czyni czyste. Chrzest chrześcijański oczyszcza też naczynie, ale je także napełnia łaską, a Jana nie.

15 A co daje nam Chrzest Chrystusa? gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione Wniknięcie w Osobę Jezusa Chrystusa w Jego paschalne tajemnicę Chrześcijanin przyjmując chrzest wchodzi w grono ludzi, którzy przez śmierć (chrzest) przeszli do nowego życia. wyciska na mnie niezatarte znamię dziecka Boga daje łaskę uświęcającą włącza do Kościoła daje cnoty Boskie, wiarę, nadzieję i miłość zapoczątkowuje cnoty główne - roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo

16 A gdzie, to we mnie wszystko jest? Dobre pytanie, niestety musisz sam znaleźć odpowiedź, na ile jesteś wierzący na papierze a na ile praktykujący i żyjący wiarą

17 Znam łaski chrztu, a co ze znakiem, gdzie on jest??? Materią sakramentu chrztu jest woda i jej użycie Formą są słowa: „N, ja ciebie chrzczę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

18 A mogę ochrzcić dziecko lub człowieka dorosłego? Szafarzem zwykłym chrztu jest kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek, który ma intencję ochrzczenia dziecka i czyni to w Imię Trójcy Świętej, mówimy wtedy o szafarzu nadzwyczajnym. I w tym wypadku gdy ustanie przyczyna zagrożenia życia należy uzupełnić chrzest przez namaszczenie krzyżmem świętym.

19 A po co mi chrześcijańskie imię? czy nie lepsze jest z telenoweli? Chrzest jest początkiem nowego życia z Jezusem. Na znak tego nadajemy dziecku imię, które winno stać się drogowskazem dla niego i znakiem bożego życia.

20 Byłem nie świadomy, chcę powtórzyć ten sakrament dobrowolnie i świadomie. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym Czy mogę?

21 Zapomniałbym o najważniejszej kwestii – czy są po tej przyjemności jakieś obowiązki? -zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej, - wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie, - Zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi, - Zobowiązuje do udziału w życia Kościoła - zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego (częstej spowiedzi i Komunii)

22 A czy chrzest daje mi możliwość bycia chrzestnym? Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są: - w karach kościelnych, - niepraktykujący, - osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego. - rodzice dziecka. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję. Chrzestny powinien: - mieć ukończone 16 lat, -być katolikiem nie tylko na papierze, ale i w czynie - który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.

23 Co jest potrzebne do sakramentu chrztu? - Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowaną uroczystością. - Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, - podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania). - Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. - Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. - Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej. - Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną. Prezentację wykonał ks. Rafał Żelazny


Pobierz ppt "Skrzywdzili mnie w dzieciństwie Czyli o tym, jak zostać wierzącym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google