Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA. FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA Ostatnia Wieczerza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA. FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA Ostatnia Wieczerza."— Zapis prezentacji:

1 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA

2 FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA Ostatnia Wieczerza

3 Metoda Jezusa 1.Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. 2.To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. 3.Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. 4.Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus.

4 Metoda Jezusa 1.Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. 2.To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. 3.Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. 4.Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus. …wziął chleb

5 …wziął chleb w swe ręce 1.Formujemy się w rękach Jezusa. 2.Być w rękach Jezusa oznacza uległość i intymną więź z Nim. 3.Jestem jak glina w ręku Garncarza: Bóg mnie lepi, kształtuje. Bóg ma dla mnie plan. 4.Tylko Bóg może mnie uczynić świętym. Bez Niego nic nie mogę uczynić. 5.Moje słabości nie są przeszkodą dla działania łaski Bożej. 6.Czy pozwalam Bogu kształtować siebie? Czy jestem w Jego rękach uległy?

6 Metoda Jezusa 1.Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. 2.To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. 3.Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. 4.Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus. …błogosławił

7 1.Błogosławić to dobrze mówić, wypowiadać słowo pełne miłości. 2.Jezus mówi o mnie swemu Ojcu. Wstawia się za mną. Wypowiada moje imię. 3.Jezus mówi dobrze o mnie przez swe Słowo. Słowo Boże mnie formuje. 4.Bez słowa Bożego nie ma formacji. 5.Mam głosić mądrość Bożą a nie swoją. 6.Mam mówić do ludzi to, co Bóg mi uczynił. 7.Czy czytam Pismo św.? Czy mam czas na rozważanie słowa Bożego?

8 …połamał 1.Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie. 2.Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie. 3.Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr… 4.Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania. 5.Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie. …połamał

9 1.Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie. 2.Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie. 3.Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr… 4.Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania. 5.Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie.

10 …dawał im 1.Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami, 2.Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. 3.Bądź dobry jak chleb, by Pan użył cię dla dobra innych. 5.Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa. 6.Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie? …dawał im

11 1.Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami, 2.Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. 3.Bądź dobry jak chleb, by Pan użył cię dla dobra innych. 5.Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa. 6.Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie?

12 To jest Ciało Moje 1.Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem. 2.W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie. 3.Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła. 4.Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty! 5.Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół. 6.Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie? To jest Ciało Moje

13 1.Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem. 2.W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie. 3.Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła. 4.Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty! 5.Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół. 6.Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie?

14 Bierzcie i jedzcie 1.Chleb jest po to, abym go spożywał: Kto spożywa moje Ciało trwa we Mnie a Ja w nim. 2.Jezus pragnie, abym Go spożywał, bym stawał się Nim, upodabniał się do Niego. 3.Największym darem Kościoła jest Eucharystia! Tu jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego! 4.Jezus mówi: Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną! 5.Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św. 6.Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus! Bierzcie i jedzcie

15 1.Chleb jest po to, abym go spożywał: Kto spożywa moje Ciało trwa we Mnie a Ja w nim. 2.Jezus pragnie, abym Go spożywał, bym stawał się Nim, upodabniał się do Niego. 3.Największym darem Kościoła jest Eucharystia! Tu jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego! 4.Jezus mówi: Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną! 5.Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św. 6.Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus!

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Idźcie i czyńcie Moich uczniów

17 Czyńcie to na Moją pamiątkę 1.Jezus chce, byśmy w Kościele powtarzali ten sam proces, co On dokonuje z nami. 2.Jezus chce bym formował uczniów, bym oddawał się dziełu ewangelizacji: Idźcie na cały świat i czyńcie z ludzi Moich uczniów. 3.Nie możemy się zwolnić z obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie! 4.Ilu uformowałem uczniów Jezusa? Ananiasz uformował Pawła? Ks. Bosko formował Dominika Savio, a ja? 5.Jak oddaję się dziełu formowania uczniów Jezusa?

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował ks. Marcin Kozyra SDB


Pobierz ppt "DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA. FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA Ostatnia Wieczerza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google