Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UCZNIÓW JEZUSA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UCZNIÓW JEZUSA."— Zapis prezentacji:

1 FORMACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UCZNIÓW JEZUSA

2 FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA
Ostatnia Wieczerza

3 Metoda Jezusa Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus.

4 Metoda Jezusa „…wziął chleb”
Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus. „…wziął chleb”

5 „…wziął chleb w swe ręce”
Formujemy się w rękach Jezusa. Być w rękach Jezusa oznacza uległość i intymną więź z Nim. Jestem jak glina w ręku Garncarza: Bóg mnie lepi, kształtuje. Bóg ma dla mnie plan. Tylko Bóg może mnie uczynić świętym. Bez Niego nic nie mogę uczynić. Moje słabości nie są przeszkodą dla działania łaski Bożej. Czy pozwalam Bogu kształtować siebie? Czy jestem w Jego rękach uległy?

6 Metoda Jezusa „…błogosławił”
Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem. Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus. „…błogosławił”

7 „…błogosławił” Błogosławić to dobrze mówić, wypowiadać słowo pełne miłości. Jezus mówi o mnie swemu Ojcu. Wstawia się za mną. Wypowiada moje imię. Jezus mówi dobrze o mnie przez swe Słowo. Słowo Boże mnie formuje. Bez słowa Bożego nie ma formacji. Mam głosić mądrość Bożą a nie swoją. Mam mówić do ludzi to, co Bóg mi uczynił. Czy czytam Pismo św.? Czy mam czas na rozważanie słowa Bożego?

8 „…połamał” „…połamał”
Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie”. Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie. Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr… Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania. Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie. „…połamał”

9 „…połamał” Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie”. Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie. Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr… Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania. Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie.

10 „…dawał im” „…dawał im”
Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami, Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”. „Bądź dobry jak chleb”, by Pan użył cię dla dobra innych. Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa. Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie? „…dawał im”

11 „…dawał im” Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami, Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”. „Bądź dobry jak chleb”, by Pan użył cię dla dobra innych. Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa. Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie?

12 „To jest Ciało Moje” „To jest Ciało Moje”
Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem. W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie. Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła. Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty! Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół. Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie? „To jest Ciało Moje”

13 „To jest Ciało Moje” Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem. W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie. Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła. Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty! Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół. Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie?

14 „Bierzcie i jedzcie” „Bierzcie i jedzcie”
Chleb jest po to, abym go spożywał: „Kto spożywa moje Ciało trwa we Mnie a Ja w nim”. Jezus pragnie, abym Go spożywał, bym stawał się Nim, upodabniał się do Niego. Największym darem Kościoła jest Eucharystia! Tu jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego! Jezus mówi: „Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną!” Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św. Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus! „Bierzcie i jedzcie”

15 „Bierzcie i jedzcie” Chleb jest po to, abym go spożywał: „Kto spożywa moje Ciało trwa we Mnie a Ja w nim”. Jezus pragnie, abym Go spożywał, bym stawał się Nim, upodabniał się do Niego. Największym darem Kościoła jest Eucharystia! Tu jest źródło i szczyt życia chrześcijańskiego! Jezus mówi: „Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną!” Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św. Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus!

16 „Idźcie i czyńcie Moich uczniów”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ „Idźcie i czyńcie Moich uczniów”

17 „Czyńcie to na Moją pamiątkę”
Jezus chce, byśmy w Kościele powtarzali ten sam proces, co On dokonuje z nami. Jezus chce bym formował uczniów, bym oddawał się dziełu ewangelizacji: „Idźcie na cały świat i czyńcie z ludzi Moich uczniów”. Nie możemy się zwolnić z obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie! Ilu uformowałem uczniów Jezusa? Ananiasz uformował Pawła? Ks. Bosko formował Dominika Savio, a ja? Jak oddaję się dziełu formowania uczniów Jezusa?

18 Opracował ks. Marcin Kozyra SDB Opracował ks. Marcin Kozyra SDB
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował ks. Marcin Kozyra SDB Opracował ks. Marcin Kozyra SDB


Pobierz ppt "FORMACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UCZNIÓW JEZUSA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google