Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co znaczy wierzyć?. Temat: Struktura aktu wiary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co znaczy wierzyć?. Temat: Struktura aktu wiary."— Zapis prezentacji:

1 Co znaczy wierzyć?

2 Temat: Struktura aktu wiary.

3 Jak w życiu Abrahama objawiła się wiara? akt przyjęcia daru przymierza akt przyjęcia daru przymierza trwały związek z Bogiem trwały związek z Bogiem obejmuje całego człowieka obejmuje całego człowieka jest takim zaufaniem Bogu, że człowiek jest zdolny iść ku temu, co nieznane jest takim zaufaniem Bogu, że człowiek jest zdolny iść ku temu, co nieznane

4 Jak ukazana jest wiara w Nowym Testamencie? Wiara jest zawsze odniesieniem do Jezusa Wiara jest zawsze odniesieniem do Jezusa Wiara zakłada inicjatywę wyjścia Boga do człowieka Wiara zakłada inicjatywę wyjścia Boga do człowieka Wiara w Jezusa zakłada uprzednie działanie Boga. Nie jest zasługą człowieka Wiara w Jezusa zakłada uprzednie działanie Boga. Nie jest zasługą człowieka Wiara jest darem Wiara jest darem

5 KKK na temat wiary: 150 Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć absolutnie w to, co On powiedział. Byłoby rzeczą daremną fałszywą pokładać taką wiarę w jakimś stworzeniu. 150 Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć absolutnie w to, co On powiedział. Byłoby rzeczą daremną fałszywą pokładać taką wiarę w jakimś stworzeniu.

6 KKK na temat wiary: 151 Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od wiary w Tego, którego On posłał, Jego umiłowanego Syna, w którym całkowicie sobie upodobał; Bóg polecił nam, aby Go słuchać. Sam Pan mówi do swoich uczniów: Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie! (J 14,1). Możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, ponieważ On sam jest Bogiem, Słowem, które stało się ciałem: Boga nikt nigdy nie widział, Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1, 18). Ponieważ On widział Ojca (J 6, 46), sam jeden tylko Go zna i może Go objawić. 151 Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna od wiary w Tego, którego On posłał, Jego umiłowanego Syna, w którym całkowicie sobie upodobał; Bóg polecił nam, aby Go słuchać. Sam Pan mówi do swoich uczniów: Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie! (J 14,1). Możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, ponieważ On sam jest Bogiem, Słowem, które stało się ciałem: Boga nikt nigdy nie widział, Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1, 18). Ponieważ On widział Ojca (J 6, 46), sam jeden tylko Go zna i może Go objawić.

7 KKK na temat wiary: 152Nie można wierzyć Jezusa Chrystusa, nie mając udziału w Jego Duchu. To właśnie Duch Święty objawia ludziom, kim jest Jezus. Rzeczywiście, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (1 Kor 12,3). Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego… i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży (1 Kor 2, 10 – 11) jedynie sam Bóg zna w pełni Boga. Wierzymy w Ducha Świętego, ponieważ jest Bogiem. 152Nie można wierzyć Jezusa Chrystusa, nie mając udziału w Jego Duchu. To właśnie Duch Święty objawia ludziom, kim jest Jezus. Rzeczywiście, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (1 Kor 12,3). Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego… i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży (1 Kor 2, 10 – 11) jedynie sam Bóg zna w pełni Boga. Wierzymy w Ducha Świętego, ponieważ jest Bogiem.

8 Przymioty wiary: Nadprzyrodzoność Nadprzyrodzoność Racjonalność wiary Racjonalność wiary Wolność wiary Wolność wiary Pewność Pewność

9 Przymioty wiary: Nadprzyrodzoność - wiara jest przede wszystkim dziełem łaski Bożej, a nie tylko postawą człowieka przyjętą z własnej inicjatywy. Jest darem, a więc nie można do niej dojść o własnych siłach. KKK 153:Gdy Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Jezus mówi do niego, że nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz Ojciec… który jest w niebie (Mt 16, 17). Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. Aby taką wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego; On to porusza serce i do Boga je zwraca, otwiera oczy umysłu oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania prawdy i wierzenia jej. Nadprzyrodzoność - wiara jest przede wszystkim dziełem łaski Bożej, a nie tylko postawą człowieka przyjętą z własnej inicjatywy. Jest darem, a więc nie można do niej dojść o własnych siłach. KKK 153:Gdy Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Jezus mówi do niego, że nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz Ojciec… który jest w niebie (Mt 16, 17). Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. Aby taką wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego; On to porusza serce i do Boga je zwraca, otwiera oczy umysłu oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania prawdy i wierzenia jej.

10 Przymioty wiary: Racjonalność wiary - wiara choć jest aktem przekraczalności człowieka nie sprzeciwia się rozumowi, nie jest w prawdzie ex ratione, ale też nie jest sine ratione (bez rozumu). Istnieje poznanie właściwe wierze (FR 8). Akt wiary jest aktem ludzkim, o charakterze osobowym. Nie może być bez zwrócenia się do rozumu, który to rozum czyni właśnie akt prawdziwie ludzki. Rozumność zakłada więc, że wierzący w Boga zna w jakiś sposób prawdę o tym, ze Bóg przemówił o tym. Racjonalność wiary - wiara choć jest aktem przekraczalności człowieka nie sprzeciwia się rozumowi, nie jest w prawdzie ex ratione, ale też nie jest sine ratione (bez rozumu). Istnieje poznanie właściwe wierze (FR 8). Akt wiary jest aktem ludzkim, o charakterze osobowym. Nie może być bez zwrócenia się do rozumu, który to rozum czyni właśnie akt prawdziwie ludzki. Rozumność zakłada więc, że wierzący w Boga zna w jakiś sposób prawdę o tym, ze Bóg przemówił o tym.

11 Przymioty wiary: Wolność wiary - wiara powinna mieć charakter osobowy, osoba wybiera w sposób wolny osobę Jezusa. Wiara ma charakter wyboru fundamentalnego, ostatecznie wolna decyzja człowieka idzie tak daleko, że człowiek może nie przyjąć wiary w Boga. Może powiedzieć nie. Wolność wiary - wiara powinna mieć charakter osobowy, osoba wybiera w sposób wolny osobę Jezusa. Wiara ma charakter wyboru fundamentalnego, ostatecznie wolna decyzja człowieka idzie tak daleko, że człowiek może nie przyjąć wiary w Boga. Może powiedzieć nie.

12 Przymioty wiary: Pewność - wynika z tego stwierdzenia, że Bóg jest motywem wiary. Wypływa z faktu, iż jest budowana na autorytecie, który zawieść nie może i w oparciu o najwyższy autorytet Boski człowiek uzyskuje pewność wiary. Pewność - wynika z tego stwierdzenia, że Bóg jest motywem wiary. Wypływa z faktu, iż jest budowana na autorytecie, który zawieść nie może i w oparciu o najwyższy autorytet Boski człowiek uzyskuje pewność wiary.

13 Obowiązki wynikające z wiary: Obowiązek głoszenia /świadectwa/ wyznawania wiary Obowiązek głoszenia /świadectwa/ wyznawania wiary Obowiązek wzrastania /rozwijania/ wiary Obowiązek wzrastania /rozwijania/ wiary Obowiązek wytrwania w wierze Obowiązek wytrwania w wierze

14 Grzechy przeciw wierze: Niewiara: W znaczeniu ścisłym, niedowiarstwo polega na tym, że człowiek doszedł do poznania prawdy Bożej, nie chce jej jednak przyjąć czyli uczynić aktem wiary. Jest to jeden z najcięższych grzechów w ogóle. Godzi w podstawową łączność człowieka z Bogiem. Nie oznacza koniecznie ateizmu, a raczej nie wierzę Tobie. Niewiara: W znaczeniu ścisłym, niedowiarstwo polega na tym, że człowiek doszedł do poznania prawdy Bożej, nie chce jej jednak przyjąć czyli uczynić aktem wiary. Jest to jeden z najcięższych grzechów w ogóle. Godzi w podstawową łączność człowieka z Bogiem. Nie oznacza koniecznie ateizmu, a raczej nie wierzę Tobie. Apostazja: jest odstępstwem od wiary, a więc ma miejsce wtedy gdy chrześcijanin porzuca całkowicie wiarę chrześcijańską, staje się ateistą bądź przyjmuje wiarę nie chrześcijańską, choć chrześcijaństwo poznał i wyznawał. Apostazja: jest odstępstwem od wiary, a więc ma miejsce wtedy gdy chrześcijanin porzuca całkowicie wiarę chrześcijańską, staje się ateistą bądź przyjmuje wiarę nie chrześcijańską, choć chrześcijaństwo poznał i wyznawał.

15 Grzechy przeciw wierze: Herezja: polega na odrzuceniu niektórych prawd objawionych, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie wśród prawd wybiera według własnego kryterium – chodzi o błąd rozmyślny i świadomie podtrzymywany. Herezja: polega na odrzuceniu niektórych prawd objawionych, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie wśród prawd wybiera według własnego kryterium – chodzi o błąd rozmyślny i świadomie podtrzymywany. Schizma: odstępstwo od wspólnoty życia katolickiego z uchylaniem się od posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej w praktyce schizma odrzuca dogmat o prymacie papieża, a potem kolejnych prawd – staje się więc herezją. Postawa ta raczej rzadko objawia się wprost, jest to stawianie siebie wbrew Magisterium Kościoła Schizma: odstępstwo od wspólnoty życia katolickiego z uchylaniem się od posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej w praktyce schizma odrzuca dogmat o prymacie papieża, a potem kolejnych prawd – staje się więc herezją. Postawa ta raczej rzadko objawia się wprost, jest to stawianie siebie wbrew Magisterium Kościoła


Pobierz ppt "Co znaczy wierzyć?. Temat: Struktura aktu wiary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google